Prof.Univ. Nicolae Dragulanescu

TESTIMONIAL/ MESAJ – de la prof.univ.Nicolae Dragulanescu

22.06.2014

 

LA ANIVERSAREA PRIMULUI DECENIU DE VIATA AL A.N.P.C.P.P.S.Romania

Nicolae.Dragulanescu - Testimonial - InfoCons - Protectia Consumatorilor

 

În anul 2014, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor <o9atitudine> (mai cunoscută, pe scurt, şi ca A.N.P.C.P.P.S.Romania) celebrează PRIMUL său DECENIU de viaţă, iniţiative, proiecte, împliniri, visuri şi speranţe, în beneficiul celor aproape 20 de milioane de consumatori din România!

A.N.P.C.P.P.S.Romania este actualmente – exclusiv prin munca animatorilor săi –  cea mai mare, mai cunoscută şi mai activă (deşi nu şi cea mai veche!) – dintre cele cca. 130 ONG-uri româneşti având scopul de-a apăra drepturile consumatorilor, conform noii legislaţii promulgate în anul 1992 (care a instituit şi în România protecţia guvernamentală şi neguvernamentală a drepturilor consumatorilor).

De remarcat că, în conformitate cu Statutul său, scopul A.N.P.C.P.P.S.Romania este ceva mai nuanţat întrucât această mare asociaţie şi-a propus de la înfiinţare să apere „drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, membri sau nemembri ai asociaţiei.”

Logo-ul său atât de specific şi inspirat <o9atitudine> – devenit ulterior slogan de campanie şi chiar renume – reprezintă o invitaţie esenţială şi permanentă adresată consumatorilor din România de-a deveni, în timp, tot mai informaţi, mai educaţi, mai competenţi, mai exigenţi, mai selectivi şi chiar mai revendicativi în deciziile personale de selecţionare şi achiziţionare a unui produs sau serviciu exclusiv pe criteriul raportului CALITATE-PREŢ (TARIF) maxim (şi nu pe criteriul preţului/ tarifului minim!).

Astfel, A.N.P.C.P.P.S.Romania contribuie atât la sporirea rolului consumatorilor în orientarea agenţilor economici spre cerinţele clienţilor şi satisfacerea acestora – deci spre calitate (şi nu numai spre productivitate şi profitabilitate!) –  cât şi la creşterea eficienţei comunicării reacţiilor consumatorilor după achiziţionarea unui produs sau serviciu.

 

Să vizităm cu interes, curiozitate şi nădejde website-urile A.N.P.C.P.P.S.Romania (www.proteţia-consumatorilor, ro, www.infocons.rowww.teste.comparative) în paginile cărora se pot găsi numeroase recomandări, sfaturi, date şi informaţii deosebit de utile, rezultatele unor teste comparative de produse şi chiar un formular electronic pentru depunerea unei reclamaţii….

La acest fericit moment aniversar şi de bilanţ, doresc A.N.P.C.P.P.S.Romania să reia emisiunile televiziunii consumatorilor (TELECONS) şi să sărbătorim împreună alte decenii de funcţionare – bogate în împliniri şi satisfacţii – sub semnul celebrei zicale româneşti „Unirea face puterea!!”.

 

prof.univ.dr.ing. Nicolae George DRĂGULĂNESCU
Universitatea Politehnica din Bucureşti
Auditor pentru calitate EOQ/DGQ/TÜV
Secretar general – Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii
Director executiv – Fundaţia “Premiul Român pentru Calitate <J.M.JURAN>”
www.ndragulanescu.ro