Serbia

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători in Republica Serbia pentru perioade de şedere de maxim 90 de zile.

Începând cu 12 iunie 2010, cetăţenii români pot călători în Republica Serbia, în baza cărţii de identitate valabile, pentru o perioadă de şedere de maximum 30 de zile. Cetăţenii români minori care nu deţin încă o carte de identitate pot intra în Serbia doar în baza unui paşaport valabil. Cetăţenii românii care călătoresc cu un paşaport valabil, pot rămâne pe teritoriul Serbiei pâna la 90 de zile într-un interval de 6 luni, fără viză.

Atenţie! Persoanele care depăşesc această perioadă riscă pedeapsa cu închisoarea între 5 şi 15 zile.
Trebuie să comunicaţi la postul de poliţie locală, prezenţa dumneavoastră în Serbia în maxim 24 ore de la sosirea pe teritoriul acestui stat.
În cazul în care sunteţi cazat la un hotel, obligativitatea declarării şederii dumneavoastră revine recepţiei hotelului. Declararea şederii cetăţenilor străini poate fi efectuată şi prin intermediul agenţiilor turistice.

La solicitarea personală şi în baza unei motivaţii şi a dovezilor corespunzătoare, cetăţenilor români li se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Conform legislaţiei locale, prelungirea perioadei de rezidenţă trebuie solicitată autorităţilor competente din această ţară (Poliţia pentru străini) cu minimum 30 de zile înainte de expirarea dreptului de rezidenţă, obţinut anterior.

Dreptul de rezidenţă pentru o perioadă mai mare de 90 de zile se poate acorda străinilor care au drept scop, angajarea în muncă, desfăşurarea de afaceri ori activităţi comerciale şi profesionale, studii, specializări, programe de schimburi ştiinţifice, educaţionale, cercetare ştiinţifică, reunificarea familiilor şi alte scopuri legitime, în conformitate cu Legea străinilor şi tratatele internaţionale.

Legea privind regimul străinilor nu prevede explicit pedepse pentru cazurile de nerespectare a regimului intrării şi şederii cetăţenilor străini în Serbia. În practică, se constată însă că, în cazul nerespectării acestui regim, persoanele vinovate sunt arestate şi expulzate într-o perioadă de 5 până la 30 zile de la data arestării.

La intrarea pe teritoriul Serbiei, trebuie să faceţi dovada că deţineţi o sumă minimă de 50 de Euro pe zi.

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Serbia, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale prezentate de autorităţile sârbe:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia
 • Ambasada Republicii Serbia la Bucureşti
 • Consulatul General al Republicii Serbia la Timişoara

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Serbia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro ).


Siguranţă şi criminalitate

Serbia este o ţară cu un nivel relativ redus de criminalitate.
Regiunea de sud a Serbiei poate fi considerată zonă de risc pentru străini.

Recomandări generale:
Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În caz de incident grav, care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliţia: 92
 • Pompierii: 93
 • Ambulanţa: 94
 • SOS trafic persoane: 347 817
 • SOS victime discriminare: 635 813
 • Violenţa în familie: 785 573; 769 466

Vă recomandăm, de asemenea, contactarea oficiului consular român cel mai apropiat, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră.
Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.
Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.


Condiţii privind traficul auto

Starea drumurilor
Starea generală a drumurilor este bună.
Taxa de drum pentru autostrăzi este de cca. 7 euro/100 km şi se plăteşte în funcţie de distanţa parcursă.

Circulaţia auto
Cartea verde este obligatorie. Asiguraţi-vă că acest document este valabil pentru întreg teritoriul Serbiei.
Se aplică prioritate de dreaptă la intersecţii, iar la sensurile giratorii prioritate de stânga.
Respectaţi regulile de circulaţie! Nu vă angajaţi în depăşiri auto periculoase.

Limitele de viteză admise

 • 80 km/h pe drumurile naţionale
 • 120 km/h pe autostradă

Parcarea
Există spaţii de parcare amenajate în toate oraşele, tarifele practicate fiind de 30-35 dinari/oră. Neplata parcării (atunci când acest serviciu trebuie plătit) implică obţinerea unei amenzi in valoare de 1700 dinari (aprox. 18,5 Euro).
Parcarea neregulamentara a autoturismului poate atrage ridicarea acestuia şi implica plata unei amenzi cuprinse între 100 şi 250 euro. Contravaloarea parcării se poate plăţi si cu ajutorul telefonului mobil. In funcţie de zona de parcare, in condiţiile in care sunt delimitate astfel de zone, se pot trimite SMS-uri cu numărul de înmatriculare al autoturismului. In zonele delimitate astfel sunt afişate indicatoare cu numerele de telefon la care pot fi trimise aceste mesaje.

Centura de siguranţă
Este obligatorie.

Permisul de conducere
Permisul de conducere românesc este recunoscut.

Informaţii pentru cazurile de accidente
Accidentele de orice fel trebuie anunţate la cea mai apropiată secţie de poliţie, iar autoturismele trebuie să rămână în poziţia avută la momentul producerii coliziunii, până la sosirea agentului de circulaţie.

 • Începând cu 10 decembrie 2009 au intrat în vigoare noi prevederi ale legii privind siguranţa circulaţiei rutiere pe teritoriul Serbiei:
  • Introducerea obligaţiei de folosire a farurilor, inclusiv pe timpul zilei;
  • Limitarea vitezei de deplasare în localităţi de la 60 la 50 de km/h;
  • Interzicerea deţinerii şi utilizării de dispozitive de tip antiradar;
  • Introducerea obligaţiei de deţinere a vestelor reflectorizante în dotarea autoturismului;
  • Introducerea obligaţiei de activare a semnalizării de avarie pe drumuri publice cu prilejul ieşirii/intrării călătorilor, în caz de pericol, pe timp de ceaţă precum şi pe parcursul deplasării în marşarier;
  • Conducătorii auto care cumulează 18 puncte de penalizare, precum şi conducătorii auto care cauzează accidente soldate cu victime sau două accidente care se soldează cu vătămarea corporală a altor persoane vor fi sancţionaţi cu reţinerea permisului de conducere. Astfel conducătorul auto va avea posibilitatea să obţină din nou permisul de conducere în condiţiile în care va dovedi în faţa instituţiilor competente că este apt să conducă (va da din nou examen pentru obţinerea permisului) ;
  • O altă reglementare nou introdusă o reprezintă răspunderea contravenţională a conducătorului auto pe baza înregistrărilor video, fără a fi oprit de către agenţii de circulaţie. Astfel, a fost introdus în sistemul juridic responsabilitatea obiectivă a posesorilor de autovehicule. În cazul în care se înregistrează comiterea unei contravenţii prin înregistrare video (nerespectarea vitezei legale, trecerea pe roşu, parcare nereglementară, etc.) şi nu este posibilă stabilirea identităţii conducătorului auto, s-a introdus responsabilitatea posesorului autovehiculului;
  • Reglementările legislative interzic utilizarea telefonului celular şi a altor mijloace de comunicare de către persoanele aflate la volan în cazul în care aceştia nu deţin sau nu utilizează dispozitive de tip hands free;
  • Au fost introduse limitări personale şi pentru pietoni, cărora le este interzisă utilizarea telefoanelor celulare sau a căştilor pe trecerile de pietoni;
  • Noua lege prevede reglementări mai severe legate de procentul de alcool conţinut în sânge, respectiv 0,30 mg/ml, limita de 0,5 g/kg permisă anterior fiind redusă;
  • Măsuri mai severe în ceea ce priveşte responsabilitatea legată de prezenţa persoanelor minore, sub 12 ani în autoturisme, în braţe sau pe scaunul din faţă;
  • Reglementările prezentei legi prevăd şi introducerea zonelor speciale, zonă pentru pietoni, zonă cu viteză de deplasare redusă, zona 30, zone din apropierea şcolilor şi zone pentru protejarea mediului;
  • Prevederile legii reglementează pentru prima oară introducerea permisului de conducere provizoriu care limitează drepturile conducătorilor auto începători;
  • Noua lege prevede amenzi care pornesc de la 3.000,00 – 5.000,00 de dinari până la 50.000,00 dinari şi s-a stabilit şi o categorie de contravenţii care se sancţionează exclusiv cu pedeapsa cu închisoarea, respectiv un comportament care contravine reglementărilor legislative în vigoare şi care periclitează siguranţa rutieră.

Amenzile nu se vor achita la faţa locului, procedura presupunând ca agentul de circulaţie să înmâneze persoanei sancţionate o dispoziţie de plată (o chitanţă completată) pe care o poate achita la orice bancă sau poştă.

Textul integral al legii poate fi accesat pe site-ul Ministerului de Interne  al Republicii Serbia, la adresa www.mup.rs, sau pe site-ul Parlamentului Republicii Serbia,  pe adresa: www.parlament.rs

Regimul medicamentelor

Pot fi introduse medicamente numai pentru uz personal, în baza reţetelor, fişelor de externare sau altor documente care confirmă diagnosticul, în original.


Reglementări vamale

Atunci când călătoriţi sau tranzitaţi teritoriul Republicii Serbia puteţi să aveţi asupra dumneavoastră maxim 10.000 euro, fără obligaţia de a declara suma în scris funcţionarilor vamali sârbi.
Vă sfătuim ca, în momentul declarării la frontieră, să solicitaţi cu insistenţă eliberarea unei declaraţii vamale pentru sumele de bani sau mărfurile a căror valoare depăşeşte valoarea maximă prevăzută de legislaţia statului sârb.
În cazul în care vă mulţumiţi doar cu o declaraţie verbală a sumelor de bani mai mari de 10.000 euro, există riscul ca lucrătorii vamali să vă confişte sumele de bani pe care le deţineţi la ieşirea din ţară. Recuperarea acestora este extrem de anevoioasă.

De asemenea, există obligativitatea ca, la intrarea în Serbia, să declaraţi bunurile care depăşesc valoarea de 5.000 euro.
In Serbia se poate intra cu 1-2 l de băuturi alcoolice, 1 kg de cafea, 1 cartuş de tigări, 2-4 kg fructe, 2-4 kg de carne sau mezeluri.
Vameşii controlează autoturismele la intrare şi la ieşire din Serbia.


Regimul animalelor de companie

Pot fi introduse în baza unor dovezi privind starea de sănătate a animalelor, eliberate din ţara de origine. În cazul în care nu pot fi prezentate aceste dovezi, la marea majoritate a punctelor de frontieră ale Serbiei funcţionează cabinete de medicină veterinară, care oferă consultaţiile necesare, contra cost, şi eliberează adeverinţe de sănătate.

Sursa: www.mae.ro