Belarus

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români posesori de paşapoarte simple care doresc să călătorească în Belarus este necesară obţinerea vizei de intrare.

Termenul de şedere în Belarus nu poate să depăşească 90 de zile într-un an calendaristic, începând din data intrării pe teritoriul acestui stat. Dacă cetăţeanul este nevoit să rămână în Belarus (caz de forţă majoră)  mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalităţile necesare pentru prelungirea dreptului de şedere temporară la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se află. Aceste formalităţi se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Termenul în care sunt soluţionate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare.

Pot fi prelungite peste perioada maximă de 90 de zile numai vizele de afaceri şi cele pentru scopuri personale.

Condiţiile de intrare în Belarus:

 •  deţinerea unui paşaport şi a unei vize valabile de intrare în această ţară, care poate fi obţinută numai la Ambasada Republicii Belarus la Bucureşti.

Atenţie! Există şi posibilitatea obţinerii vizei pe Aeroportul Internaţional Minsk 2, cu plata unei taxe de 120 Euro, numai în cazuri excepţionale, pentru delegaţii oficiale şi cazuri umanitare.

 • deţinerea de documente care atestă scopul declarat al călătoriei (invitaţie, rezervare de servicii turistice, voucher, bilete de călătorie, asigurare medicală, carte verde etc.);
 •  deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei (dacă cetăţeanul străin stă mai mult de o lună, trebuie să deţină cel puţin 25 unităţi de bază/lună, dacă stă mai puţin de o lună trebuie să deţină cel puţin 1 unitate de bază pentru fiecare zi de şedere, iar dacă tranzitează teritoriul Belarus trebuie să deţină cel puţin 5 unităţi de bază. O unitate de bază = 31.000 ruble belaruse = cca 15 USD). “

Perioada maximă de şedere, în cazul vizei de tranzit, este de 48 ore din momentul intrării, cu excepţia situaţiilor neprevăzute (calamităţi naturale care perturbează circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport, starea de sănătate, numai dacă aceasta a fost constatată de un medic din R. Belarus, când este nevoie de transbordarea dintr-un mijloc de transport în altul şi cazul fortuit). Pentru obţinerea acestui tip de viză, în documentul de călătorie trebuie să existe şi o viză valabilă a unui stat riveran, care să justifice tranzitul.

Cei care tranzitează R. Belarus folosind mijloace auto sunt obligaţi să folosească itinerariul prestabilit pe arterele de comunicaţii internaţionale din această ţară, iar opririle pentru odihnă se pot realiza numai pe traseul acestora.

Noua lege privind regimul străinilor introduce şi instituţia „Cartei de Migraţie”. Aceasta este un document, care, cu câteva excepţii, trebuie completat de către toţi cetăţenii străini la intrarea în R. Belarus, conţine informaţii despre aceştia şi este pus la dispoziţie gratuit de către autorităţile de frontieră. Carta de Migraţie trebuie prezentată pentru înregistrare la Ministerul de Interne, păstrată pe toată perioada şederii şi predată la ieşirea din această ţară autorităţilor belaruse de frontieră. Pentru moment, prevederile referitoare la folosirea Cartei de Migraţie nu se aplică, fiind supuse unui moratoriu până la convenirea unui model comun de document cu Federaţia Rusă.

Atenţie! Cetăţeanul străin este obligat ca în termen de 5 zile de la intrarea pe teritoriul Republicii Belarus, cu excepţia zilelor de odihnă, a sărbătorilor legale şi a zilelor declarate nelucrătoare de către preşedintele Republicii Belarus, să se înregistreze la autorităţile Ministerului de Interne. Pentru străinii cazaţi la unităţi hoteliere, înregistrarea se efectuează automat de către acestea.

Având în vedere funcţionarea Spaţiului Economic Unic – Rusia-Belarus-Kazahstan şi a Statului Unional Rusia-Belarus, se poate intra în R. Belarus, dinspre Rusia, fără control de frontieră. La ieşirea din R. Belarus, însă, către Ucraina, Polonia, Letonia sau Lituania, cetăţeanul roman trebuie să prezinte viza corespunzătoare emisă de autorităţile belaruse .

În cazul în care nu are această viză aplicată în paşaport, nu i se va permite ieşirea din ţară. Amintim faptul că pentru intrarea in Belarus  cetăţenii români pot obţine viza numai de la Ambasada R. Belarus la Bucureşti.

Misiunea diplomatică nu poate interveni pe lângă autorităţile belaruse de frontieră pentru a  permite intrare sau ieşirea din această ţară a cetăţenilor români care nu posedă documentele conforme legii belaruse.

De asemenea, Ambasada României la Minsk nu poate soluţiona cereri primite din partea unor cetăţeni români care au intrat în R. Belarus fară viză, dinspre Rusia, şi vor să iasă din Belarus pe la un punct de frontieră cu celelalte state vecine R. Belarus. Recomandarea este valabilă şi pentru cetăţenii români care pot intra din R. Belarus în Rusia fără un control de frontieră, poate chiar accidental. Aceştia, însă, vor fi declaraţi ca ilegali în Rusia, dacă nu au în paşaport aplicată viza rusă. Ambasada României nu vă poate ajuta în astfel de cazuri (pentru obţinerea unei vize), chiar dacă cetăţenii români sunt returnaţi în R. Belarus de autorităţile ruse.

În situaţia în care şederea depăşeşte 90 de zile, în paşaport va fi aplicată o ştampilă de către autorităţile belaruse abilitate, care va ţine loc de acreditare.

Cetăţenii români care încheie căsătorii în R. Belarus, trebuie să se înregistreze la Oficiul pentru Străini din localitatea în care domiciliază cu soţul/soţia. În cazul căsătoriei, este recomandat a nu se depăşi dreptul de şedere conferit de viza, înainte de a se prezenta la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se doreşte a se  stabili domiciliul.  Se recomandă şi contactarea Ambasadei României la Minsk înainte de expirarea vizei.

Soţul/soţia cetăţeanului român care a încheiat o căsătorie în R. Belarus poate intra în România numai în baza vizei româneşti. Această viză poate fi gratuită (în cazul soţului/soţiei cetăţean belarus), numai dacă se prezintă  certificatul de căsătorie înscris sau transcris de autorităţile române. Rudele de gradul I ale soţului/soţiei cetăţeanului român pot obţine gratuit viza română în condiţiile în care dovedesc gradul de rudenie, iar cetăţeanul român a înscris sau transcris actul de căsătorie cu cetăţeanul din Belarus. Prevederea este valabilă numai pentru căsătoriile încheiate în R. Belarus.

Documentele emise de statul român nu produc efecte şi nu sunt recunoscute în R. Belarus dacă nu sunt apostilate. Ambasada României la Minsk nu apostilează astfel de documente.

Legislaţia Republicii Belarus în materia străinilor este foarte strictă şi prevede sancţiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din ţară. Cetăţeanul străin poate fi expulzat în cazul în care autorităţile locale apreciază că acesta pune în pericol siguranţa naţională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populaţiei, drepturile şi libertăţile cetăţenilor R. Belarus şi ale cetăţenilor altor state.

Atragem atenţia asupra faptului că, aducerea de critici, în mod deschis şi în public asupra realităţilor din R. Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acţiuni sau demonstraţii de stradă ale opoziţiei a cetăţenilor străini pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reţinerea, sancţionarea administrativă sau penală şi expulzarea din această ţară.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de obţinere a vizelor şi de intrare prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Belarus, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belaruse:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Belarus (www.mfa.gov.by )
 • Ambasada Republicii Belarus din Bucureşti

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul Republicii Belarus să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în această ţară, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Belarus este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetăţenilor români care călătoresc în Belarus li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile belaruse şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Belarus este o ţară relativ sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Cele mai des întâlnite infracţiuni săvârşite asupra cetăţenilor străini sunt furturile de bunuri personale, precum şi furtul de autoturisme.

Recomandări generale:

 • Evitaţi zonele aglomerate, în care se desfăşoară mitinguri, manifestaţii publice deoarece exista riscul ca acestea să degenereze în demonstraţii violente.
 • Autovehiculele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. Se recomandă folosirea locurilor de parcare cu pază.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, este obligatoriu să aveţi, în permanenţă, la dumneavoastră actele de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

În cazul în care un cetăţean străin este victima unei infracţiuni, acesta este obligat să informeze de urgenţă autorităţile locale abilitate (Miliţia), precum şi persoana (fizică sau juridică) care l-a invitat în Belarus.

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente personale străinul este obligat să se adreseze, în scris, organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia au fost pierdute. În situaţia în care acest loc nu poate fi stabilit, persoana se va adresa în scris organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia are rezidenţa. În cazul în care documentele nu vor fi găsite, autorităţile vor elibera o adeverinţă cetăţeanului străin, pe baza căreia Ambasada României îi va putea întocmi actele necesare întoarcerii în ţară. Pe aceste documente i se va aplica de către autorităţi viza de ieşire.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României.

Conform legilor belaruse, cetăţenilor străini le este interzisă intrarea şi şederea fără aprobare specială din partea autorităţilor belaruse în următoarele locuri şi obiective de pe teritoriul Belarus:

 • în zona de frontieră a R. Belarus (în punctele şi fâşia de frontieră)
 • zonele în care se execută operaţiuni speciale antiteroriste, obiectivele şi unităţile militare care aparţin Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Trupelor de Frontieră şi Comitetului Securităţii de Stat,
 • zona în care a fost dispusă evacuarea sau izolarea populaţiei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Miliţia: 102
 • Pompierii: 101
 • Salvarea: 103

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Poliţa de asigurare eliberată de companiile de asigurări străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să acţioneze în decursul perioadei de şedere a străinului în Belarus
 • să fie valabilă pe teritoriul Belarus
 • suma asigurată trebuie să fie mai mare de 50.000 USD
 • să cuprindă cazurile de asigurare prevăzute de legislaţia Belarus cu privire la asigurarea medicală obligatorie a cetăţenilor străini.

Poliţa de asigurare poate fi cumpărată şi pe teritoriul Belarus de la agenţiile de asigurare existente în punctele de trecere a frontierei. Pentru a vizita această ţară nu trebuie făcute vaccinuri speciale.

Cetăţenii români care vizitează Belarus sunt sfătuiţi să evite zonele cu nivel ridicat de radiaţii, care sunt situate în partea de sud a ţării.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 

Regulile de circulaţie sunt similare cu regulile din România. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

Începând cu 12 august 2011, au intrat în vigoare noile prevederi la Codul rutier din R. Belarus, mai restrictive în privinţa consumului de alcool. Limita maximă admisă de alcool în sânge scade la 0,3 la mie. La prima abatere conducătorul auto riscă o amendă în cuantum de 100-240 USD, precum şi suspendarea dreptului de a mai conduce pe o perioadă de trei ani. În cazul recidivei, fapta este pedepsită cu amendă penală, muncă în slujba comunităţii sau închisoare până la 6 luni.

La trecerea frontierei de stat a Republicii Belarus, autovehiculele înmatriculate în alte state trebuie notificate oficiilor locale ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Cuponul de evidenţă eliberat de acestea trebuie păstrat şi predat la părăsirea teritoriului R. Belarus.

Conducătorii mijloacelor de transport auto care nu sunt înmatriculate în R. Belarus şi se află temporar (până la trei luni) pe teritoriul acestei ţări, au obligaţia de a avea asupra lor certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport, cartea verde şi permisul de conducere, în conformitate cu Convenţia privind circulaţia rutieră, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, sau permis de conducere al statului de cetăţenie însoţit de traducerea legalizată oficial, în limba belarusă sau în limba rusă. Ei sunt obligaţi să afişeze pe mijlocul de transport numerele de înmatriculare şi semnul distinctiv ale statului în care este înmatriculat mijlocul de transport respectiv. Prevederea rezidă în faptul că, localnicii pot circula fără numere de înmatriculare, 2 săptămâni, de când maşina a fost cumpărata de noul proprietar, până la înscrierea ei în circulaţie, prevedere care nu se aplică în cazul străinilor.

Cetăţenii străini, posesori ai unui autoturism înmatriculat într-un alt stat decât cel al Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK), pot introduce temporar acest autoturism pe teritoriul R. Belarus numai dacă constituie o garanţie ce poate ajunge până la 10.000 Euro (în cazul autoturismelor de teren).

Există indicii conform cărora, la ieşirea de pe teritoriul R. Belarus depozitul constituit în valută va fi returnat în monedă locală, la cursul Băncii Naţionale, cunoscut fiind faptul că acest curs este mai mic cu circa 30% decât cel practicat de băncile comerciale.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor este bună.

 • Limitele de viteză admise sunt:
  •       60 km/oră în localităţi; pe timp de iarnă, pe alocuri, viteza de deplasare a mijloacelor auto în oraşe se restricţionează la 40 km/h;
  •       90 km/oră în afara localităţilor
  •      110 km/h pe anumite drumuri europene, cum este cel de la Minsk la Brest (pentru autovehicule cu o greutate mai mică de 3,5t);
  •       70 km/oră pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t;
  •      110 km/oră sau 130 km/oră pe anumite autostrăzi (pentru autovehiculele cu o greutate mai mică de 3,5t)
  •       90 km/oră pe autostrăzi (pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t).

 

 • Centura de siguranţă:

În Belarus este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.

 • Permisul de conducere:

Pe teritoriul Republicii Belarus sunt recunoscute permisele de conducere internaţionale, numai pentru şedere temporară.

Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate principalele tipuri de cărţi de credit folosite în mod curent pe plan internaţional, acolo unde sunt afişate însemnele cardurilor respective. Cărţile de credit pot fi utilizate la orice bancomat (ATM) care va elibera bancnote naţionale.

Reglementări vamale

 

Cetăţenii străini pot scoate din Belarus o sumă în valută de pană la 3.000$, fără a fi nevoie să fie declarată.
Sumele cuprinse între 3.000$ şi 10.000$ trebuie declarate la frontieră fără justificarea sursei de provenienţă.
Este interzisă scoaterea cash  din ţară a sumelor în valută mai mari de 10.000$.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • ţigări 40 bucăţi (două pachete);
 • 1 litru băuturi alcoolice spirtoase sau echivalentul a 3 litri de bere ori vin;
 • parfumuri, până la 150 ml.

Sursa: www.mae.ro