Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Austria.

Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul federal austriac este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate.

Ca particularitate, paşaportul este mult mai bine cunoscut de lucrătorii vamali, poliţişti şi funcţionarii publici locali, comparativ cu actul de identitate.

Cetăţenii români care intenţionează să rămână pe teritoriul Austriei pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile, au obligaţia de a se înregistra la autorităţile locale, urmând să primească o dovadă pentru şedere legală (Anmeldebescheinigung). Cetăţenii români înregistraţi înainte de 2006, sunt exoneraţi de la această regulă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Austria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.


Siguranţă şi criminalitate 

Austria este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut, fenomenul infracţional având autori şi cetăţeni din statele central şi est europene.

Zonele cele mai expuse infracţiunilor de furt sunt marile centre comerciale (Pandorf, SCS, Salzburg) perimetrul turistic şi istoric al oraşului Viena, zonele de servicii pe autostrăzi, etc.).

Pentru orice tip de incident care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, recomandăm contactarea poliţiei austriece şi informarea secţiei consulare a Ambasada României din Viena.

Numere de urgenţă:

 •  122 – serviciul de urgenţe pompieri
 •  133 – serviciul de urgenţe poliţie
 •  144 – serviciul de urgenţe salvare
 •  112 – numărul general de urgenţă (valabil în toate statele UE)


Sistemul medical 

Austria dispune de o reţea medicală performantă, repartizată uniform la nivelul landurilor federale. Ajutorul de primă urgenţă se acordă indiferent de statutul de asigurat / neasigurat.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Costurile medicale pentru tratamentul acordat în unităţile spitaliceşti austriece se suportă personal, în absenţa unei accord expres al CNAS privind efectuarea tratamentului în Austria.

În cazul încheierii unei asigurări de sănătate private pe durata sejurului în Austria, este important să cunoaşteţi parteneri medicali recunoscuţi de asigurator pe plan local.

În caz de deces, certificatul eliberat de autorităţile austriece este valabil şi pe teritoriul României. Transportul decedatului nu se efectuează decât prin intermediul unei firme de pompe funebre.

Lista cu unităţile medicale din Viena este accesibilă la adresa http://www.wienkav.at/kav/spital.asp


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 

În Austria, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului şi se aplică regula priorităţii de dreapta.

În perioada 1 noiembrie – 15 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să fie dotate cu pneuri de iarnă.

Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, care poate fi procurată de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la magazinele de difuzare a presei. Preţul ei diferă în funcţie de perioada de valabilitate (76,50 euro pentru 1 an; 23,00 euro pentru 2 luni; 7,90 euro pentru 10 zile). Pentru posesorii de motociclete, costul ei este de 30,50 euro, 11,50 euro, respectiv 4,50 euro. Amenda pentru lipsa vignetei este de 120 euro. Neplata ei pe loc determină riscul de a achita o sumă şi mai mare, cuprinsă între 300 euro şi 3.000 euro.

Accesul în anumite zone turistice se face pe drumuri taxate suplimentar.

Informaţii suplimentare despre circulaţia rutieră obţineţi pe site-ul Clubul automobilistic austriac http://www.oeamtc.at/

Telefon de urgenţă: 120


 • Starea drumurilor

Starea generală a infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri rapide şi drumuri naţionale) este foarte bună. În perioada concediilor de vară sunt deschise invariabil mai multe şantiere de întreţinere / modernizare a autostrăzilor, segmentele afectate fiind clar semnalizate. Pe aceste porţiuni de drum, viteza legală de circulaţie este semnificativ limitată (80 km/h, 60 km/h) şi poliţia instituie controale radar fixe / mobile.


 • Centura de siguranţă:

Centura de siguranţă este obligatorie, iar minorii până la vârsta de 12 ani trebuie să dispună de scaun special.


 • Limitele de viteză admise sunt:

– 50 km/h în localităţi

– 100 km/h pe şoselele rapide şi pe drumurile naţionale

– 130 km/h pe autostrăzi

Depăşirea limitelor de viteză, conform ultimelor reglementări, se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 70 şi 730 euro şi suspendarea permisului de conducere. Depăşirea limitei de viteză maxim admisă cu peste 40 km/h atrage suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă delimitată.


 • Regimul amenzilor

Contravaloarea amenzilor de circulaţie este încasata, fie pe loc de către poliţist, fie ulterior, prin intermediul autorităţii administrative locale.

În cazul în care cetăţeanul străin nu poate achita amenda pe loc sau refuză plata, poliţistul poate încasa direct o sumă ce reprezintă o garanţie sau poate ridica diverse bunuri tot ca şi garanţie, amenda urmând sa fie stabilita de către autoritatea administrativă locală, ulterior.

Cetăţeanul străin căruia i s-a ridicat o garanţie, are la dispoziţie 3 luni pentru a se prezenta la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia a comis contravenţia, pentru a achita contravaloarea sancţiunii şi a recupera garanţia sau pentru a contesta măsura. În caz contrar bunurile ridicate sunt scoase la licitaţie şi astfel se recuperează valoarea sancţiunii. Pentru încălcări grave ale regimului rutier garanţia poate fi chiar autoturismul cu care se deplasa contravenientul.

Există şi situaţia în care poliţistul poate lua măsura conducerii contravenientului la sediul poliţiei unde sunt întocmite documentele necesare prezentării acestuia în faţa judecătorului de serviciu. Acesta decide asupra cuantumului sancţiunii şi în cazul în care suma nu poate fi achitată, aceasta este transformată în închisoare contravenţională.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice se pedepseşte cu amendă în cuantum de 150 Euro şi până la 5 500 euro şi suspendarea permisului de conducere.


 • Parcarea

În Austria toate spaţiile de parcare sunt amenajate şi marcate corespunzător. Majoritatea sunt cu plată, iar acest lucru este afişat la loc vizibil. Autobuzele pot fi parcate numai în locuri special amenajate, cu marcaje corespunzătoare.

Pentru parcările cu plată se utilizează vignete speciale (Parkpickerl), procurate de la primăriile de sector şi folosite doar de către persoanele domiciliate in Viena, sau imprimate speciale (Parkschein), care pot fi cumpărate de la reţeaua de magazine Trafik.

În cazul parcării în locuri nepermise, maşina poate fi ridicată de firme autorizate, abaterea fiind sancţionată cu plata unei amenzi. Pentru recuperarea autoturismului se suportă şi cheltuielile de tractare şi parcare a acesteia în locurile special amenajate.


 • Aspecte utile pentru conducătorii auto profesionişti

Pentru autorităţile austriece respectarea standardelor de siguranţă în circulaţie reprezintă o prioritate, orice abatere de la normele legislaţiei rutiere şi tehnice fiind sancţionată prompt.

Transportatorii de persoane trebuie să deţină licenţă pentru activitatea desfăşurată, iar conducătorii auto să respecte numărul de ore de odihnă prevăzute de lege.

Pentru transportul de mărfuri e obligatoriu să fie prezentate actele complete privind provenienţa, caracteristicile, beneficiarul transportului, neconcordanţele dintre documente şi situaţia din teren antrenând amenzi considerabile.

Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional.


 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident, la faţa locului se prezintă echipaje atât ale poliţiei, cât şi ale pompierilor şi salvării. În cazuri grave, persoanele accidentate sunt transportate cu elicopterul la cea mai performantă unitate medicală din apropiere.

În situaţia unui accident uşor, se completează împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip privind producerea accidentului, pus la dispoziţie de societăţile de asigurări. Se vor reţine elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii sale de asigurare.

Telefoane utile:

 • 112 – Serviciul urgenţe
 • 133 – serviciul de urgenţe poliţie
 • 144 – serviciul de urgenţe salvare
 • 120 – serviciul de urgenţe trafic


Utilizarea cărţilor de credit  

În Austria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă. Paşaportul este şi singurul document acceptat de mediul bancar, pentru deschiderea unui cont în Austria, înfiinţarea unei societăţi comerciale, etc.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale 

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • ţigări: 200 bucăţi
 • 1 litru băuturi alcoolice
 • parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă


Regimul animalelor de companie

Pentru Austria aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

By o9admin