Tag Archives: mananca sanatos

TRĂIEŞTE SĂNĂTOS, MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS!

Cum să avem o alimentaţie sănătoasă?

Sună şocant, dar tu eşti ceea ce mănânci!
O hrană sănătoasă este mai mult decât combustibilul
care te pune în mişcare, este materialul de construcţie al
celulelor tale şi elementele chimice care vor regla
procesele corpului.
Nici un aliment nu asigură tot ce ai nevoie, de aceea este
important să mănânci o varietate de alimente în fiecare
zi, incluzând:
– fructe şi legume;
– pâine, cereale şi alte produse din grâu;
– lactate precum iaurt, lapte, brânză;
– carne, ouă şi proteine cum ar fi mazăre şi fasole uscată.

EVITĂ SĂ CONSUMI PREA MULTĂ SARE, ZAHĂR ŞI GRĂSIMI.

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele
mai grave erori. Omul modern se hrăneşte într-un mod
nesănătos, mănâncă mult şi prost. Aşa se face că o
persoană din două suferă de exces de greutate
(depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta
are efect nefast asupra sistemului osos, a scheletului şi
asupra aparatului motor.

O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată,
bogată în substanţe vitale, alcalină, cu multe vitamine, cu
săruri minerale şi oligoelemente.
Produsele organice sunt alimente produse din plante
sau animale care au crescut fără fertilizatori chimici,
pesticide, antibiotice, hormoni de creştere sau aditivi
alimentari. Nu sunt conservate prin iradiere şi nu au fost
obţinute prin inginerie genetică.

ADEVĂRAT sau FALS

A:  Produsele organice sunt sănătoase.

F:  Produsele de import sunt mai puţin sănătoase.

A:  Majoritatea produselor de import sunt sănătoase
pentru că îndeplinesc toate normele de calitate şi
igienă.

F:  Toţi conservanţii sunt dăunători sănătăţii.

A:  Cerealele sunt esenţiale într-o alimentaţie sănătoasă.

F:  Mierea de la ţară este mai sănătoasă decât mierea
din import.

A:  Sucurile naturale sunt importante într-o alimentaţie
sănătoasă.

F:  Toate mâncărurile semipreparate sunt dăunătoare
sănătăţii.

A:  Fructele confiate sunt cele mai sănătoase dulciuri.

F:  Brânza de import este mai puţin naturală.

A:  Cafeaua organică are o savoare deosebită.

F:  Produsele cultivate organic sunt foarte costisitoare.

A:  Sucul organic are cu 50% mai multe vitamine şi
minerale.

F:  Produsele organice nu sunt ecologice.

A:  Aportul de fosfor din peşte nu este diminuat în urma
conservării.

F:  Produsele de import conţin E-uri nocive.

A:  Mâncarea semipreparată din import este ambalată
septic.

F:  Ceaiul de import nu e natural.

A:  Untul de arahide nu are colesterol.

F:  Biscuiţii conţin grăsimi nesaturate.

A:  Dulceaţa din import este naturală.

F:  Produsele dietetice nu sunt sănătoase.

A:  Ambalajele produselor din import au o calitate
deosebită.

F:  Ambalajul reflectă calitatea produsului.

A:  Produsele congelate nu îşi pierd proprietăţile
nutritive.

F:  Un produs alimentar scump este un produs sănătos.

A:  Fructele şi legumele sunt importante într-o
alimentaţie sănătoasă.

F:  Produsele de panificaţie integrală nu sunt sănătoase.

A:  Excesul de dulciuri şi grăsimi dăunează sănătăţii.

F:  Toate E-urile sunt dăunătoare sănătăţii.

Informaţii utile cu privire la anumiţi termeni sau definiţii

Consumator/consumator final – orice persoană fizică sau grup de
persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte,
utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii
profesionale.

Data durabilităţii minimale – data stabilită de producător, până la
care un produs alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice în
condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se
stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici
după această dată.

Declaraţie de conformitate – declaraţia făcută de către un producător
sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere,
despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un
document tehnic normativ.

Durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit în documente
tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între
părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi
menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile
de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

Ingredient alimentar – orice substanţă, inclusiv aditivii, utilizată la
producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi
de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată.

Pagubă – prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui
produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat
de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator. Prejudiciul
poate fi: material, vătămarea integrităţii corporale, a sănătăţii sau
pierderea vieţii.

Produs contrafăcut – orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la carese constată utilizarea fără autorizare a unei mărci care este identicăcu o marcă legal înregistrată, sau produsul care nu poate fidiferenţiat în aspectele sale esenţiale de un produs de marcă, princare se încalcă drepturile prevăzute de lege ale deţinătorului legalal mărcii respective.

Produs falsificat – produs la care se constată alterarea sub oriceformă a elementelor de identificare a unei mărci, denumiri, sigle oridesen industrial legal înregistrate, de natură a induce în eroareasupra provenienţei sale, la produse care nu au fost fabricate dedeţinătorul legal al mărcii ori împuternicit al acestuia, sau la cares-a constatat utilizarea mărcii legal înregistrate fără a exista acordultitularului.

Termen de garanţie – limita de timp, care curge de la data dobândiriiprodusului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşiasumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului oriserviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu suntimputabile consumatorilor.

Termen de valabilitate – limita de timp, stabilită de producător, pânăla care un produs perisabil sau un produs care în scurt timp poateprezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor îşipăstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiilede transport, manipulare, depozitare şi păstrare; pentru produselealimentare acesta reprezintă data limită de consum.

CUM PUTEŢI FACE O RECLAMAŢIE EFICIENTĂ

– Nu aveţi reţineri.
– Aflaţi care sunt drepturile dvs. înainte de a porni la drum.
– Obţineţi mai repede ceea ce doriţi, dacă vă păstraţi calmul!
– Prezentaţi faptele exact, fără alte comentarii.
– Spuneţi ce pretindeţi: scuze, înlocuirea produsului, restituirea banilor,  servicii mai bune sau compensaţii.
– Vorbiţi numai cu cineva care are autoritatea de a acţiona.
– Păstraţi într-un dosar toate informaţiile de care veţi avea nevoie:  reclame, comenzi, chitanţe, certificate de garanţie, instrucţiuni de  folosire, cărţi tehnice, dovada de plată, scrisori, datele la care au  avut loc discuţiile şi numele persoanelor cu care aţi vorbit.
– Dacă trebuie să trimiteţi oricare dintre aceste documente companiei  în cauză, trimiteţi o copie şi păstraţi originalul.
– Acţionaţi rapid, imediat ce aţi descoperit problema.
– Prezentaţi-vă de fiecare dată: numele, adresa, numărul de telefon şi  adresa de e-mail, alături de numărul de dosar la compania respectivă,  dacă este cazul.

– NU AMÂNAŢI !