Tag Archives: informare

CAMPANIA NAŢIONALĂ SERVICIUL DE CONSULTANŢĂ DESTINAT AGENŢILOR ECONOMICI INFO-CONSULT

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S.România cu Secretariatul General în Bucureşti, Secretariatul General în Bucureşti, Str. C.A. Rosetti, nr. 10, et. 3, ap. 6 Sector 1, cod poştal 010283, România, tel: 031-805.84.35, fax: 031-402.26.32 este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, care apără drepturile consumatorilor, promovează programele şi strategiile din România şi luptă pentru combaterea contrafacerilor şi falsurilor.

A.N.P.C.P.P.S. România a lansat serviciul de consultanţă destinat agenţilor economici INFO – CONSULT pe mai multe domenii în conformitate cu scopul organizaţiei :

–  servicii de consultanţă şi asistenţă în materia protecţiei consumatorilor, contrafacerilor, pirateriei şi proprietate intelectuală

– consiliere la constituirea oricăror documente încheiate cu partenerii de afaceri, societăţi comerciale, bănci, organizaţii economice, instituţii de stat ori alte persoane fizice sau juridice române sau străine, cum ar fi:

–  contracte de vânzare-cumpărare,

–  cărţi de garanţie,

–  marcarea şi etichetarea produselor şi serviciilor

–  creaţie şi editare de mijloace publicitare, privind conformitatea mesajului şi textului folosit în materia protecţiei consumatorilor, contrafacerilor şi pirateriei

–  conformitate cu normele specifice de eurosecuritate a produselor şi serviciilor,

–  consiliere privind implementarea şi certificarea sistemelor de calitate în materia protecţiei consumatorilor, contrafacerilor şi pirateriei etc.

Acest nou serviciu oferit de A.N.P.C.P.P.S. România în parteneriat cu Institutul Naţional al Consumului – ROINC din România se doreşte a fi un nou instrument de educare şi informare pentru ridicarea gradului de conştientizare atât a consumatorului cât şi a agentului economic privind drepturile legitime ale consumatorilor.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

De a proteja drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; de a conştientiza consumatorii asupra drepturilor pe care le au, de a dezvolta programe şi proiecte în scopul realizării acestor obiective. Scopurile specifice ale programelor sunt de a proteja consumatorii împotriva riscului de a achiziţiona şi folosi produse de calitate îndoielnică, de a informa consumatorii despre produsele care le-ar putea pune în pericol sănătatea, de a încuraja consumatorii să aibă dreptul de a alege, de a încuraja competiţia loială, de a rezolva sesizările consumatorilor.

Principalele atribuţii ale Organizaţiei sunt :
– să participe, cu rol consultativ, la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale privind protecţia consumatorilor;
– să monitorizeze implementarea legislaţiei şi să contribuie la actualizarea acesteia;
– să sprijine structurarea pe orizontală şi pe verticală a consumatorilor în organizaţii neguvernamentale, care să le apere şi să le reprezinte interesele;
– să înfiinţeze centre locale de informare, consiliere şi educare a consumatorilor;
– să organizeze centre de informare pentru membrii asociaţiilor de consumatori;
– să realizeze studii, cercetări, teste comparative;
– să acorde şi să asigure consultanţă de specialitate conform scopului organizaţiei atât consumatorilor cât şi agenţilor comerciali.

Pentru realizarea scopului şi misiunii sale Organizaţia a dezvoltat relaţii de colaborare şi parteneriat cu Organizaţii similare din Statele Membre ale U.E. şi cu alte Organizaţii şi Instituţii din diferite domenii.

Centrul de Informare Europe Direct Braşov

Obiective

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România- A.N.P.C.P.P.S. România, în calitate de organizaţie gazdă, a lansat în luna martie Centrul de Informare Europe Direct Braşov. Proiectul este cofinanţat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Comunicare, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi face parte din Reţeaua Europeană de Centre de Informare Europe Direct.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de comunicare, facilitarea unei interacţiuni directe între cetăţeni şi Comisia Europeană prin informarea activă şi directă atât a populaţiei cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene şi prin promovarea şi susţinerea conceptului de cetăţenie europeană activă, cât şi a instituţiilor europene, cu privire la modalitatea în care sunt percepute acţiunile şi activităţile lor de către cetăţeni.

Obiective specifice:

Creşterea gradului de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la politicile Uniunii Europene în perioada 2009-2012. Creşterea gradului de cunoaştere a legislaţiei la nivel european a cetăţenilor din regiunea Braşovului şi promovarea la nivel local a conceptului de cetăţenie europeană activă.
Organizarea de evenimente în unităţile de învăţământ pentru promovarea în rândul tinerilor a unei mentalităţi europene active şi pentru promovarea priorităţilor de comunicare ale Comisiei în perioada 2009-2012.
Organizarea de evenimente centrate pe nevoile de cunoaştere ale comunităţii locale cu privire la Uniunea Europeană.
În incinta Centrului Europe Direct Braşov, cetăţenii vor putea consulta materiale despre Uniunea Europeană, vor putea solicita informaţii şi consultanţă pe diverse teme europene şi vor avea acces gratuit la Internet pentru a consulta site-uri specifice.

Activitatea Centrului

Vizitând Centrul Europe Direct Braşov, puteţi beneficia de:

Consultanţă şi asistentă în obţinerea de informaţii specifice domeniului de activitate, respectiv informare europeană (legislaţie, politici, programe etc.)
Posibilitatea de consultare a materialelor şi resurselor oferite de Centru, în format tipărit şi electronic
Acces gratuit la internet pentru obţinerea de informaţii în domenii de activitate ale Uniunii Europene (legislaţia UE, politici şi programe, instituţii europene, cetăţenia europeană, oportunităţi de finanţare etc.)