A A
RSS


Cristina Popescu – Director Relatii Publice – Romtelecom

Sat, Apr 3, 2010

Testimoniale

Colaborarea dinue Romtelecom şi Asociaţia Naţionali pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania a început în anul 2007. atunci când compania s-a implicat in proiectul inchide. Stinge. Reciclează.
In cadrul acestui proiect. Romtelecom a contribuit la informarea populaţiei cu privire la consumul raţional de resurse naturale, la micile schimbări ale modului actual de viaţă care pot deveni in timp. mari soluţii pentru salvarea planetei.
In anul 2009. Romtelecom in parteneriat cu A.N.P.C.P.P.S.Romania, a lansat campania .Economiseşte pentru tine! Economiseşte pentru mâine!’. îndemnul a venit sa sublinieze nevoia actuală de a ne regândi In profunzime modul de viaţă, scara de valori si priorităţile. Campania a avut ca scop reconsiderarea personală a felului In care ne raportăm la utilizarea resurselor pe care adeseori le tratăm ca inepuizabile, din neatenţie, grabă sau obişnuinţă.
împreună cu partenerul nostru am încercat prin acest proiect să convingem oamenii să privească cu atenţie in jur si să conştientizeze faptul că schimbările minore de atitudine, de comportament de obişnuinţe pot aduce rezultate vizibile. Am făcut acest lucru pentai că suntem la rândul nostru implicaţi In ceea ce ne Înconjoară, atât ca indivizi, cât şi ca organizaţie. Este responsabilitatea noastră să aducem aminte oamenilor că fiecare gest responsabil este important, şi că implicandu-ne, lăsăm urme si contribuim la un viitor mai bun.

Cristina Popescu.
Director Relaţii Publice Romtelecom