O 9 atitudine

Protectia consumatorilor, care inseamna promovarea si apararea drepturilor fundamentale ale consumatorilor, se realizeaza prin autoprotectie individuala si asociativa, si, respectiv, de catre institutiile statului, prin protectie directa
– activitatile de reglementare, supraveghere si control si protectie indirecta
– informarea si educarea consumatorilor, sprijinirea asociatiilor de consumatori.

In Romania capacitatea de autoprotectie este scazuta datorita, pe de o parte, nivelului redus de informare si educare a consumatorilor si, pe de alta parte, blocarii procesului de structurare asociativa a acestora si incapacitatii asociatiilor existente de a desfasura programe si campanii eficiente.
Dintre factorii care franeaza devenirea autoprotectiei drept calea principala de protectie, fiind cea mai sigura, mai eficienta si mai putin costisitoare pentru stat, enumeram :
-pierderea spiritului si comportamentului civic, prin inocularea mentalitatii de asistat in perioada dictaturii comuniste, cu efecte ca : dezinteres si pasivitate fata de problemele comunitatii; neincredere in reusita initiativelor de actiune civica; disponibilitate foarte scazuta pentru prestarea de activitati voluntare in folosul cetatenilor; lipsa liderilor de opinie la nivelul comunitatilor locale; dificultatea de atragere a consumatorilor ca membri ai asociatiilor;
-atitudinea, in general, potrivnica fata de structurile societatii civile, specifica functionarilor publici, multiplicata la noi de mentalitatea autocrata a unora dintre cei numiti sau alesi sa conduca institutiile administratiei publice centrale si locale;
-lipsa de pricepere in organizarea si desfasurarea activitatilor si actiunilor asociatiilor de consumatori si, in primul rand, in elaborarea de proiecte viabile, ca premisa pentru identificarea si atragerea de resurse logistice, materiale, financiare si umane.

Avand in vedere cele de mai sus, A.N.P.C.P.P.S. Romania, desfasoara Campania Nationala “O 9 ATITUDINE!”, care vizeaza:
agentii economici, in sensul constientizarii de catre reprezentantii lor a:
-obligatiilor privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
-responsabilitatii pe care o au in a sesiza organele in drept privind cazurile de nerespectare a legislatiei,cu risc ridicat pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor;
-rolului benefic al dezvoltarii relatiilor de parteneriat dintre organizatiile patronale, profesionale si organizatiile de consumatori, pentru rezolvarea problemelor lor, inclusiv a litigiilor dintre agentii economici si consumatori;

institutiile statului si reprezentatii lor, pentru:
-promovarea intereselor consumatorilor in toate politicile lor;
-rezolvarea rapida a cazurilor de incalcare a drepturilor consumatorilor;
-dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu organizatiile de consumatori si sprijinirea acestora in activitatile pe care le desfasoara consumatorii, pentru:
-cunoasterea drepturilor pe care le au in calitatea de consumatori;
-a nu renunta la apararea drepturilor atunci cand le-au fost incalcate, solicitand agentiilor economici repararea prejudiciilor, dupa caz, conform legislatiei in vigoare si/sau facand reclamatii la organele cu atributii, respectiv, la asociatiile de consumatori;
a proteja alti consumatori, sesizand orice neregula constatata pe piata, cu privire la oferta de produse si servicii;
a deveni membri ai unei asociatii sau sa-si constituie o asemenea organizatie care le apara mai eficient drepturile si interesele;

O NOUA ATITUDINE inseamna asumarea de catre agentii economici, institutiile statului si consumatori a celor prezentate mai sus si devenirea lor ca practici si deprinderi comportamentale .

O NOUA ATITUDINE se va manifesta atunci cand majoritatea cetatenilor, vor constientiza calitatea lor de consumatori si vor actiona, in raport de statutul lor profesional si social, pentru apararea drepturilor si intereselor corespunzatoare acesteia .