A A
RSS


Liechtenstein

Sat, Sep 1, 2012

Europa, State non-membre UE

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Liechtenstein pentru o perioadă de maxim 90 de zile. Începând cu 1 iunie 2009, cetăţenii români pot călători în Principatul Liechtenstein cu paşaportul sau cartea de identitate, valabile cel puţin 6 luni de la data trecerii frontierei.

Regulamentul de intrare în Principatul Liechtenstein este acelaşi ca pentru Confederaţia Elveţiană:

 • Cetăţenii români trebuie să deţină o asigurare medicală pe durata călătoriei.
 • Cetăţenii români trebuie să demonstreze ca au suficiente resurse financiare pentru a se întreţine pe perioada călătoriei.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României în Elveţia.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Regimul permiselor de lucru

Principatul Liechtenstein acordă anual un număr de maximum 28 de permise de lucru cetăţenilor din statele membre UE. Dacă există cereri suplimentare, autorităţile decid în privinţa oportunităţii suplimentării numărului de permise, fără a avea, însă, vreo obligaţie în acest sens. În ceea ce priveşte contingentul de permise de rezidenţă pentru cetăţenii UE care nu au un loc de muncă, acesta cuprinde un număr de 8 permise. Pentru ambele categorii de permise de şedere trebuie contactat Oficiul pentru Migraţie.

Permis de muncă tip B:

 • Formular tip (se obţine de la Oficiul pentru Migraţie);
 • Copie paşaport;
 • Contract de muncă;
 • Organigramă firmă;
 • Diplome şi calificări profesionale;
 • Scrisoare de motivaţie.

Permis de rezidenţă tip B-pentru persoanele fără un loc de muncă:

 • Formular tip;
 • Copie paşaport;
 • Dovada mijloacelor financiare;
 • Confirmarea că persoana în cauză nu mai este activă pe piaţa muncii;
 • Certificat medical şi de asigurare de sănătate;
 • Scrisoare de motivaţie.

Pentru detalii suplimentare, puteţi accesa:

În conformitate cu decizia Comitetului Mixt al Spaţiului Economic European, Liechtenstein oferă un anumit număr de permise de rezidenţă, în funcţie de o cotă stabilită de guvernul principatului. Aspecte relevante:

 • Înregistrarea muncitorilor transfrontalieri la Oficiul pentru migraţie este obligatorie.
 • Lucrătorii independenţi trebuie să se înregistreze la autorităţile locale în maxim 9 zile de la data intrării în principat.
 • Permisul de scurtă şedere (L) – este valabil numai pentru persoanele care au un contract de muncă de minimum un an.
 • Permisul de şedere tip (B) – se acordă cetăţenilor care au un loc de muncă în principat, precum şi membrilor familiilor acestora. Poate avea o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară anuală.
 • Permis de şedere de tip (B) primesc şi cetăţenii UE care deţin suficiente mijloace financiare pentru a se întreţine în Liechtenstein.
 • Permisul de lungă şedere de tip (C) – se acordă cetăţenilor europeni care au domiciliat in Liechtenstein in ultimii 10 ani, fără întrerupere.

Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Principatul Liechtenstein nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Principatul Liechtenstein nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Siguranţă şi criminalitate 

Principatul Liechtenstein este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
În zone aglomerate pot apărea infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro
Este bine ca asigurarea medicală să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

Condiţii privind traficul auto

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.


 • Transportul public

Mijloacele de transport in comun funcţionează eficient şi rapid, asigurând legături utile către toate zonele ţării. Puteţi accesa pagina web pentru informaţii cu privire la mersul trenurilor  (www.sbb.ch)  şi transportul în comun (www.lba.li).


Utilizarea cărţilor de credit

În Principatul Liechtenstein sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.


Reglementări vamale

La frontiera dintre Elveţia şi Liechtenstein nu există control vamal.

Atenţie! Exista control vamal intre Liechtenstein si Austria, iar acesta poate fi amanuntit.


Asistenţă consulară

Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Liechtenstein. Ambasada României în Elveţia este acreditată şi pentru Liechtenstein.

Secţia consulară Berna deserveşte şi cetăţenii români în tranzit sau stabiliţi în Liechtenstein.

Sursa: www.mae.ro