Marea Britanie

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Marea Britanie.
Intrarea în Marea Britanie este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Notă: Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti este abilitată să elibereze vize pentru următoarele destinaţii:

 • Anguilla
 • Insulele Bermude

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Marea Britanie?

Accesul pe piaţa forţei de muncă este restricţionat şi se poate face numai în baza unui permis de muncă sau a unui permis eliberat în cadrul:

 • Programului pe sectoare de activitate (Sectors Based Scheme)
 • Programului de migrare a forţei de muncă cu înaltă calificare (Highly Skilled Migrant Programme)
 • Programului de angajare a muncitorilor agricoli sezonieri (Seasonal Agricultural Workers’ Scheme).

Pentru a putea lucra în Marea Britanie, cetăţenii români trebuie să obţină o autorizaţie de muncă (Accession Worker Card) înainte de a începe derularea raporturilor de muncă.

Autorizaţiile se eliberează pentru posturile calificate (dacă pentru acestea nu există cerere din partea cetăţenilor britanici şi a cetăţenilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene) şi pentru un număr limitat de posturi necalificate din domeniul agriculturii şi din industria de procesare a alimentelor, în cadrul programelor SAWS (Seasonal Agricultural Workers Scheme) şi SBS (Sectors Based Scheme).

Lucrătorii înalt calificaţi dobândesc accesul nerestricţionat pe piaţa muncii din Marea Britanie dacă îndeplinesc condiţiile impuse în cadrul Programului HSMP – Highly Skilled Migrant Programme / International Graduates Scheme / Scottish Graduates Scheme.

Înainte de a sosi în Marea Britanie cetăţenii români trebuie să se asigure că postul pe care intenţionează să îl ocupe este eligibil pentru emiterea unei autorizaţii de muncă. Procedurile de obţinere a autorizaţiilor de muncă sunt îndelungate (în medie 3-4 luni, putand ajunge chiar la 6 luni).

Atenţie! Începerea raporturilor de muncă este permisă numai după obţinerea unei autorizaţii de muncă. Cetăţenii români trebuie să se asigure că deţin resurse suficiente pentru a se întreţine pe teritoriul Marii Britanii până la emiterea autorizaţiilor de muncă şi la obţinerea primelor venituri din muncă.

Atenţie! Nerespectarea obligaţiei de a obţine autorizaţia de muncă înainte de începerea raporturilor de muncă este sancţionată cu amenda fixă de 1.000 GBP sau închisoarea de până la 3 luni. Munca fără forme legale sau în condiţii nereglementate creşte în mod considerabil vulnerabilitatea lucrătorilor pe piaţa muncii, aceştia putând deveni victime ale exploatării prin muncă.

Numărul de Asigurare (National Insurance Number) este un număr unic de identificare care centralizează contribuţiile sociale plătite în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fiind necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat.
Pentru a obţine Numărul de Asigurare aplicanţii trebuie să prezinte o serie de documente care atestă identitatea şi tipul activităţilor desfăşurate în Marea Britanie sau în Irlanda de Nord.

Atenţie! Obţinerea Numărului de Asigurare este important pentru a face dovada dreptului de a desfăşura activităţi lucrative.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul în care se realizează accesul pe piaţa muncii din Marea Britanie, puteţi accesa site-urile:

Obţinerea apostilei pentru documente britanice

Biroul Legalizări din cadrul Ministerului Afacerilor Externe britanic (Foreign and Commonwealth Office) este singura autoritate britanică competentă să efectueze supralegalizări şi să emită apostilă pentru documentele emise de autorităţile acestui stat pentru a putea fi folosite în străinătate.

Biroul de Legalizări efectuează serviciul de apostilare pentru persoane fizice numai prin poştă.

Cererile de apostilare pot fi transmise inclusiv din străinătate, cetăţenii români se pot adresa, în nume personal, Ministerului Afacerilor Externe britanic în conformitate cu procedura descrisă la adresa următoare:  www.fco.gov.uk/legalisation.

Informaţii complete cu privire la serviciu poştal pot fi regăsite pe pagina web a Biroului legalizări din cadrul Ministerului Afacerilor Externe britanicwww.fco.gov.uk/legalisation.

 
Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Marea Britanie nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile britanice şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Marea Britanie este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil .
 • În cazul în care călătoriţi cu maşina personală, nu ţineţi bunuri de valoare la vedere, în autoturism;
 • Asiguraţi maşina cu sistem de alarmă şi încuiaţi uşile atunci când părăsiţi autoturismul;
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, vă sfătuim să păstraţi permanent atenţia asupra bagajelor.
 • În cazul deplasărilor în oraşe mari, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Respectaţi legislaţia Marii Britanii şi evitaţi transportul de bagaje sau corespondenţă ale unor persoane necunoscute.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.
În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor britanice, trebuie apelat numărul principal de urgenţă 999 sau alternativ 112.

Pentru non-urgenţe (pentru fapte care au avut loc deja) puteţi suna la numărul de telefon 101 – Metropolitan Police.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a se verifica dacă totul este în regulă!

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea informaţiilor furnizate de autorităţile britanice:

 • site-ul Politiei Metropolitane (www.met.police.uk), care contine informatii referitoare strict la Londra.
 • site-ul Home Office (www.homeoffice.gv.uk), care conţine informaţii privind siguranţa şi criminalitatea la nivel naţional.

Traversarea cu feribotul în Marea Britanie

În ultima perioadă s-au intensificat tentativele de intrare ilegală în Marea Britanie, prin strecurarea frauduloasă a unor călători clandestini în autovehiculele ce se îmbarcă pe feribot în Franţa, la Calais, pentru a călători la Dover.
Intrările clandestine în autovehicule au loc îndeosebi pe o porţiune de şosea în apropiere de punctul de îmbarcare Calais (Franţa), unde autovehiculele sunt obligate să reducă viteza până la 10 km/oră înainte de a se opri la un semafor. Urcarea clandestină este facilitată de traficanţi specializaţi în spargerea încuietorilor/sigiliilor.

Atenţie! Transportul călătorilor clandestini este pedepsit cu amendă de 2000 lire sterline sau arestare.
Reamintim obligaţia transportatorilor de a respecta standardele europene în materie de încuiere/sigilare a autovehiculelor şi de prevenire a intruziunilor. Standardele cerute de legislaţia din Marea Britanie, sunt explicate pe site-ul www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/workingwithus/transportindustry/vehicleoperators/contactcivilpenaltyunit, la rubrica “What vehicle operators must do to prevent clandestine entrants”.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Marea Britanie.

Atenţie! Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Marea Britanie.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă dă acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.
Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.
Asigurarea medicală are valabilitate în toate ţările lumii, iar în baza acestei asigurări aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările lumii şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Atenţie! Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului. Conducătorii de autoturisme înmatriculate în afara Marii Britanii care comit abateri la regimul circulaţiei rutiere sunt sancţionaţi de poliţiştii britanici cu amenzi de până la 900 de lire sterline. Totodată, se poate solicita contravenienţilor plata amenzii pe loc.

În situaţia în care şoferii străini nu pot plăti amenzile sau în cazul în care autovehiculele prezintă defecţiuni, poliţia poate lua măsura imobilizării autovehiculelor până la plata amenzii sau remedierea defecţiunii.
Măsura sus-menţionată va putea fi aplicată şi de către inspectori ai “Vehicle and Operator Services Agency” (VOSA – instituţie similară RAR), iar în cazul în care şoferii străini se află în imposibilitatea de a plăti amenda, inspectorii VOSA pot imobiliza autovehiculul, până la plata amenzii.

În zona centrală a Londrei (marcată în trafic cu “C” roşu pe fond alb) accesul autovehiculelor în zilele lucrătoare, între orele 7.00 si 18.00, este permis pe baza “taxei de aglomeraţie” (Congestion Charge), care se plăteşte electronic pentru un autovehicul determinat. Zona în care se aplică şi modalităţile de plată sunt precizate pe site-ul Autorităţii de Transport din Londra, la adresa http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă (120£) circulaţia pe banda rezervată autobuzelor, în intervalele orare precizate pe indicatoare.

 • Asigurarea auto

Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Marii Britanii.
Poliţa de asigurare a maşinii oferă automat acoperirea minimă de răspundere civilă prevăzută de lege. Dacă beneficiaţi de o poliţă de asigurare completă în ţara dumneavoastră, asiguraţi-vă că este valabilă şi pentru călătoriile în străinătate.
Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional şi facilitează procedurile în urma unui accident auto. Dacă nu luaţi Cartea verde cu dumneavoastră, luaţi certificatul de asigurare auto.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Parcarea

Parcarea se poate face numai în locurile şi în intervalele orare permise.

Atenţie! Multe din locurile de parcare situate în lungul străzilor sunt rezervate, permanent sau în anumite intervale orare, rezidenţilor din zonă, pe baza de autorizaţie emisă, contra cost, de consiliul local. Parcarea altor vehicule în astfel de zone este sancţionată cu amendă.

În general, plata parcării se face prin introducerea de monede sau a cardului electronic în aparatele de parcare, care eliberează un tichet (conform timpului dorit de parcare). Tichetul trebuie afişat la vedere, în geamul sau pe bordul autoturismului.

Tot mai multe zone de parcare situate in centrul Londrei au trecut insa exclusiv la sistemul de plata electronica prin telefonul mobil, pe baza unui cont deschis anterior pentru un card bancar si pentru un vehicul determinat.

Atenţie! Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

În Marea Britanie, legislaţia interzice folosirea aparatelor care bruiază semnalul radar, precum şi utilizarea dispozitivelor pentru detectarea aparatelor radar.
Este permisă utilizarea dispozitivelor GPS care conţin softuri actualizate cu poziţionarea radarelor fixe.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Marea Britanie.

În cazul în care doriţi să vă stabiliţi în Marea Britanie există posibilitatea schimbării permisului de conducere românesc în permis britanic. Schimbarea permisului se va face fără susţinerea unui examen auto, achitând o taxă care începe de la 49 de lire sterline. Formularele pentru schimbarea permisului auto pot fi obţinute la orice oficiu poştal din Marea Britanie.

Detalii suplimentare pot fi obţinute de la DVLA (www.dvla.gov.uk).

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
În caz de accident grav, cu răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Marea Britanie care figurează pe Cartea verde.

Reglementări vamale

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: 200 bucăţi ţigări, 1 litru băuturi alcoolice, 50 ml parfum sau 250 ml apă de toaletă.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile necesare de medicamente! Folosirea algocalminului este interzisă în Marea Britanie.
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Autorităţile Marii Britanii impun o perioadă obligatorie de carantină de 6 luni.
Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de procurarea unui paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la orice medic veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Pentru intrarea în Regatul Unit, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.
Animalul de companie trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro