A A
RSS


Olanda

Mon, Aug 15, 2011

Calatorii, Europa

Olanda

 • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

09 martie 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Şedere temporară

Condiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de pană la trei luni, sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport/carte de identitate valabile ;
 • asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală);
 • deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei;
 • absenţa unei interdicţii de intrare în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Schengen)

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă care excede trei luni, nu mai au obligaţia de a obţine, in prealabil, aşa numita autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti şi nici nu mai au obligaţia deţinerii unui permis de rezidenţă valabil in Olanda. Aceştia trebuie să aplice direct la municipalitatea pe raza căreia locuiesc pentru verificarea şederii legale, urmând procedura care se aplică in prezent statelor care au aderat la Uniune in 2004, respectiv utilizând formularul “Application for verification of the EU community law (proof of lawful stay)”, şi obţinerea unui card de identitate pentru cetăţeni UE (30 euro).

Card-ul de identitate pentru cetăţeni UE poate fi emis pentru o durată de max. 5 ani si face dovada şederii legale in Olanda, fiind necesar în relaţia cu autorităţile fiscale, serviciile municipale, serviciile bancare, serviciile de sănătate, etc.

Verificarea şederii legale şi emiterea Card-ului de identitate pentru cetăţeni UE (EU/EER Card) presupune prezentarea documentelor care fac dovada motivului şederii pe teritoriul Olandei, respectiv:

 • angajat cu contract de muncă pentru 3 la 12 luni; (este necesară declaraţia angajatorului; angajatorul are obligaţia obţinerii permisului de muncă);
 • angajat cu contract de muncă pentru mai mult de 1 an; (este necesară declaraţia angajatorului; angajatorul are obligaţia obţinerii permisului de muncă);
 • angajat propriu (activitate independentă); (se prezintă un extras recent de înregistrare la Camera de Comerţ din Olanda, în original, sau copie a planului de afaceri, sau copie după bilanţul contabil de deschidere şi perspectivă financiară, sau bilanţul financiar-contabil din anul anterior);
 • furnizor de servicii (se vor prezenta: documentul care face dovada duratei pentru care se furnizează serviciul respectiv şi către cine, autorizaţia statului de origine pentru furnizarea serviciului respectiv);
 • beneficiar de servicii (se va face dovada serviciilor de care va beneficia; ex: servicii legale);
 • studiu (se furnizează certificatul de înscriere la o instituţie de învăţământ şi durata studiilor, asigurarea medicală, dovada mijloacelor financiare necesare pe perioada studiilor);
 • pensionar (certificatul de venit ca pensionar);
 • inactiv economic (se prezintă asigurare medicală şi dovada resurselor financiare necesare subzistenţei pentru cel puţin un an);
 • membru de familie al unui cetăţean al Uniunii (documentul care dovedeşte relaţia de rudenie, copia documentului de şedere legală a membrului de familie la care rezidă, declaraţia acestuia privind suportarea cheltuielilor de întreţinere pe durata şederii). Membri de familie sunt: soţ, soţie, partener înregistrat, copii, părinţi, socri, bunici, nepoţi;
 • alte situaţii (boală, accidente, etc.).

Observaţii:

1. In toate cazurile, resursele financiare necesare subzistenţei, pentru diverse categorii de aplicanţi (angajat propriu, pensionar, student, inactiv economic, etc.), se raportează la nivelul salariului min. stabilit de Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale, de doua ori pe an (la sfârşitul anului 2006, nivelul salariului min. brut a fost de 1284 euro/lună pentru un program complet de muncă).

2. Informaţiile prezentate au caracter general urmând ca informaţii specifice despre procedura de înregistrare şi documentele ce vor fi prezentate să se obţină de fiecare aplicant de la autorităţile locale unde locuiesc/vor locui precum şi de la IND – Serviciul pentru Imigrare şi Naturalizare (www.ind.nl )

3. In cazul cetăţenilor români (şi bulgari), Olanda a decis aplicarea unui regim tranzitoriu restrictiv de acces pe piaţa muncii, după 1 ianuarie 2007, pentru primii doi ani de la aderare. Acest lucru înseamnă că cetăţenii români vor putea munci legal in Olanda, doar în baza unui permis de muncă obţinut de angajatorul olandez. Obligativitatea aplicării la CWI (Centrul pentru Muncă şi Venituri) şi a obţinerii permisului de muncă revine angajatorului. Acesta va trebui să facă dovada că pentru locul de muncă respectiv nu a existat nici un aplicant cetăţean olandez sau din vechile state membre UE/EEA, sau din statele care au aderat la UE in 2004 (pentru acele sectoare de activitate pentru care, pentru aceste state, se aplică procedura simplificată de emitere a permiselor de muncă).

4. In cazul lucrătorilor români (şi bulgari) care urmează să lucreze în Olanda, în baza unui contract de furnizare de servicii trans-frontaliere al unei companii cu sediul intr-o ţară UE, se aplică sistemul de notificare prealabilă, introdus la 1 decembrie 2005, valabil şi pentru statele care au aderat la Uniune in 2004. Acest sistem de notificare exceptează furnizorii de servicii de la obţinerea unui permis de muncă pentru angajaţii lor, originari din România (şi Bulgaria), în următoarele condiţii:

 • furnizorul de servicii are sediul in afara Olandei, intr-o ţară UE în care se aplică regulile privind libera circulaţie a serviciilor, şi nu este doar o căsuţă poştală;
 • serviciile furnizate nu implică detaşarea ulterioară a lucrătorilor în scopul furnizării de forţă de muncă;
 • serviciile sunt înregistrate la Centrul pentru Muncă şi Venit (CWI) înainte de a se începe furnizarea acestora;

Furnizorul de servicii va trebui să se adreseze fie instituţiei competente a statului membru în care îşi are sediul firmei, pentru obţinerea formularului E-101, sau CWI pentru furnizarea informaţiilor solicitate (numele şi adresa angajatorului, profilul companiei, detalii de înregistrare în ţara de origine, numele şi adresa persoanei către care se va furniza serviciul, natura serviciului ce urmează a fi furnizat, locul şi durata de furnizare a serviciului, identitatea angajaţilor) prin completarea unui formular specific.


Şedere permanentă

Cetăţenii români care au avut rezidenţa legală neîntreruptă, pe teritoriul Olandei, pentru o perioadă de 5 ani, pot aplica pentru obţinerea permisului de şedere permanentă ‘Long-term residence of Citizens of the Union’.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de şedere pe teritoriul Olandei prevăzute de legislaţia naţională olandeză (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor, regimul asigurărilor medicale, documente specifice scopului şederii) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile olandeze:

Incepând cu data de 15 martie 2006, au intrat in vigoare noile reguli ale Serviciului de Imigrare şi Naturalizare (IND), privind obligativitatea testului de integrare civică, pentru cei ce doresc să aplice pentru obţinerea autorizaţiei de şedere temporară în Olanda în scopul întemeierii unei familii (prin casătorie sau parteneriat). Pentru informatii suplimentare recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile olandeze.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Olanda nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.
După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Olanda, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala posibilitatea unei ameninţări cu atac terorist. Olanda a introdus patru niveluri de alertă preventivă respectiv : minim, limitat, substanţial şi critic.
Cetăţenilor români care călătoresc în Olanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile olandeze şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Olanda este o ţară cu un nivel de criminalitate scazut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). Localitatea Amsterdam fiind în mod particular aglomerată, se recomandă prudenţă şi atenţie faţă de posibile astfel de incidente.

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei. Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat – Secţia Consulară a Ambasadei României din Haga.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor olandeze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – serviciul de urgenţe (politie, pompieri, salvare)

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Olanda. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Olanda să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul olandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto

În Olanda, circulaţia autose efectuează pe partea dreaptă a drumului. Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (în general taxa este de aproximatv 3 euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei). În Olanda, centura de siguranţă este obligatorie. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta. Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri naţionale – 80 km/oră; autostrăzi – 120 km/oră.
In timpul condusului este interzisa folosirea telefonului mobil (amenda este de min. 138 euro).

În localităţi, se recomandă să se acorde o atenţie deosebită bicicliştilor, care au o pondere foarte însemnată în traficul rutier. Accesul pe autostrăzi nu este supus plăţii de taxe. Singura exceptie este tunelul Dordse Kil din regiunea Biesbosch.
Pe teritoriul Olandei, legislaţia rutieră interzice utilizarea aparatelor de detectare a radarelor şi a celor antiradar. Utilizarea acestora reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 250 Euro şi confiscarea respectivului aparat. De regulă, echipajele de poliţie au montate în maşini dispozitive de detectare a aparatelor antiradar.

Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Olanda.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Olanda sau din România. Firma în cauză se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului. Ambasada sau consulatul general dispun de evidenţe şi coordonatele de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • serviciul de urgenţe – 112

Reglementări vamale

Regulamentul vamal olandez conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 bucăţi ţigări; 1 litru băuturi alcoolice; 50 g parfumuri.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală. Farmaciile elibereaza medicamente doar pe baza unei prescriptii medicale.

Regimul animalelor de companie

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Adrese de Internet utile