Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg.
Intrarea în Luxemburg este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea celor mai recente reglementări privind condiţiile de intrare prevăzute de legislaţia naţională vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile luxemburgheze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Marelui Ducat de Luxemburg (www.gouvernement.lu)
 • Ambasada Marelui Ducat de Luxemburg în România cu sediul la Strasbourg

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Luxemburg?

În prezent, accesul forţei de muncă din România pe piaţa muncii din Luxemburg este restricţionat.

Excepţii:

 • Cetăţenii romani au dreptul de a accede la piaţa muncii, fără a solicita autorizaţie, daca sunt membri de familie ai unui cetăţean membru al Uniunii Europene care nu este supus acestei obligaţii.
 • Cetăţenii români care studiază în Marele Ducat de Luxemburg într-o instituţie publică sau într-o instituţie privată acreditată, cu titlu de filieră principală de studii. Aceştia sunt autorizaţi să exercite, cu titlu secundar, o activitate salariată, fără a fi supuşi obligaţiei de a deţine o autorizaţie de muncă

Începând cu 1 ianuarie 2012, guvernul luxemburghez a decis extinderea aplicării procedurii simplificate pentru obţinerea autorizaţiei de muncă la 3 noi categorii: lucrători cu înaltă calificare, cercetători şi stagiari.

Luxemburg va continua să aplice procedura minimală şi simplificată de acordare a autorizaţiei de muncă pentru sectoarele: agricultură, viticultură, servicii hoteliere şi de restauraţie, sectorul financiar (pentru persoanele cu calificare specifică, în cazul existenţei unui deficit de forţă de muncă locală).

Atenţie! Permisul de muncă se obţine în baza unei solicitări depuse de angajator la Administraţia Muncii din Luxemburg (Administration de l’Emploi, ADEM), în urma declarării postului vacant.

Cererea de a obţine autorizaţia de muncă este adresată ministrului, personal de către cetăţeanul român interesat să obţină un loc de muncă.

Solicitantul trebuie să indice identitatea (nume, prenume şi coordonate) şi să adauge documentele necesare :

 • copia paşaportului sau a cărţii de identitate naţionale;
 • un curriculum vitae;
 • o copie legalizată a diplomelor sau calificărilor sale profesionale;
 • un contract de muncă, data şi semnat de către angajatorul său;
 • o scrisoare de intenţie.

Dosarul se depune personal la ghişeu sau prin poştă la Direcţia Imigraţie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe luxemburghez.
Cererea incompletă va fi returnată solicitantului.
Permisul de muncă este acordat de Ministerul Imigraţiei, ca urmare a avizului formulat de o comisie specială. ADEM este organismul intermediar între angajator, lucrător şi Ministerul Imigraţiei.
Permisele de muncă sunt de 4 tipuri: A (1 an), B (4 ani), C (durată nelimitată) şi D (pe durata stagiului).
Durata procedurii este, în medie, de 6-8 săptămâni.

În cazul apariţiei unor conflicte de muncă, cetăţenii romani se pot adresa Tribunalului de Muncă:

Tribunal du Travail, Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg (Lëtzebuerg)
Telefon: 00 352 47 59 81-235

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul:

http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/


Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Luxemburg nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Luxemburg nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile luxemburgheze şi să accesaţi periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi al Ambasadei României în Luxemburg (www.luxembourg.mae.ro)


Siguranţă şi criminalitate 

Luxemburg este o ţară cu un nivel foarte redus al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor luxemburgheze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Serviciul de urgenţe
 • 113 – Poliţia

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Luxemburg.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.
Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto 

 • Circulaţia auto 

În Luxemburg, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Încălcarea legii luxemburgheze privind conducerea pe drumurile publice se pedepseşte cu amendă de la 25 la 500 euro.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa alcoolului poate antrena pedepse privative de libertate, de la 8 zile la doi ani şi amenzi de la 250 euro la 5000 euro.

 •  Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Limitele de viteză admise:
 • 20 km/oră în zonele pietonale şi rezidenţiale
 • 50 km/oră în localităţi
 • 90 km/oră pe drumurile naţionale
 • 130 km/oră pe autostrăzi
 • 90 km/oră în tunel.
 • Parcarea

Parcarea reprezintă o problemă deosebită în marile localităţi.
Parcările stradale sunt în general cu plată şi se face un control frecvent pentru depistarea şi avertizarea, respectiv amendarea persoanelor ale căror vehicule sunt parcate ilegal. În zonele în care nu sunt automate pentru plata taxelor de parcare, este bine să se instaleze la bord un ceas de parcare, care să marcheze ora la care a început staţionarea, ţinând cont că, în general, regula este că neriveranii pot staţiona până la maximum 2 ore.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Sunt interzise comercializarea, deţinerea, folosirea, precum şi reclama aparatelor de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar. Aceste fapte reprezintă contravenţie.

Pedeapsa constă în:

 • aplicarea unei amenzi cu valoare cuprinsă între 250 şi 5000 Euro
 • suspendarea permisului de conducere pe minim 60 zile
 • confiscarea detectorului de radar sau a aparatului antiradar.
 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Luxemburg.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident soldat cu avarierea gravă a autoturismului sau vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea agentului de poliţie constatator.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Poliţia – 113


Utilizarea cărţilor de credit  

În Luxemburg sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă. Sunt acceptate, de asemenea, cecurile de călătorie.


Reglementări vamale 

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • ţigări 200 bucăţi,
 • 1 litru băuturi alcoolice,
 • parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.


Regimul medicamentelor 

Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare! Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie 

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

By o9admin