Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru a intra în Libia, cetăţenii români au nevoie de viză de intrare, care se poate obţine de la Ambasada Libiei în România. Nu se acordă vize la frontieră, iar de regulă  acestea au o valabilitate de 3 luni şi acordă un drept de şedere de 30 de zile.

Odată ce vă aflaţi pe teritoriul Libiei, există posibilitatea prelungirii vizei la autoritatea centrală de emigrare. Aceasta se realizează pe baza unei cereri de prelungire a vizei întocmite de persoana fizică sau juridică autohtonă sau străină care v-a făcut invitaţia iniţială.

Nu este necesară obţinerea unei vize în situaţia în care vă aflaţi în tranzit aeroportuar pentru o perioadă de maxim 24 ore. În acest caz nu vă este însă permis să părăsiţi aeroportul. De asemenea, paşaportul trebuie să fie valabil minimum 6 luni de la data acordării vizei.

Viza turistică este acordată de la caz la caz, pe baza unui voucher eliberat de o companie de turism libiană. Dacă aţi obţinut o viză turistică sau de afaceri, trebuie să faceţi dovada, în cazul în care vi se va cere la intrarea în Libia, că posedaţi o sumă minimă de 500 USD sau echivalentul în altă valută. În cazul în care călătoriţi pe teritoriul Libiei în interes de afaceri, este necesar să prezentaţi paşaportul şi , pentru siguranţă, o traducere a datelor de identificare din paşaport în limba arabă (după schimbarea regimului, autorităţile de frontieră nu au mai insistat pentru această cerinţă). Traducerea datelor de identificare în limba arabă nu este necesară pentru titularii de paşapoarte diplomatice sau de serviciu.

Nu este permisă intrarea în Libia a cetăţenilor străini posesori de paşapoarte emise de Statul Israel sau a celor care au aplicată în paşaport o viză israeliană valabilă sau expirată.

Rămânerea pe teritoriul Libiei fără viză se pedepseşte cu amendă în valoare de până la 2 000 de dinari libieni (peste 1500 USD). Detectarea aceleiaşi persoane fără viză a doua oară poate fi pedepsită cu o nouă amendă similară sau cu închisoare de până la un an.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Având în vedere riscurile  de securitate din Libia, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile care nu sunt necesare în această ţară,  iar persoanelor care se află deja pe teritoriul acestui stat să nu se deplaseze în zonele în care se înregistrează tensiuni sau acţini protestatare.

Siguranţă şi criminalitate

Numărul infracţiunilor a crescut în ultima perioadă pe întreg teritoriul Libiei.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul Libiei sunt sfătuiţi :

 • Să respecte cu stricteţe anunţurile şi recomandările autorităţilor locale;
 • Să rămână pe cât posibil în locaţii sigure, să nu iasă pe străzi  după lăsarea întunericului;
 • Să evite  locurile aglomerate şi cele în care au loc demonstraţii.;
 • Să ţină cont de faptul că legăturile de comunicaţie în Libia pot suferi unele întreruperi sau limitări.
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini;
 • Să urmărească mass-media locală pentru a afla care sunt zonele periculoase pentru a le putea evita;

Vă sugerăm, de asemenea, să respectaţi obiceiurile şi tradiţiile localnicilor şi să manifestaţi înţelegere faţă de acestea. Ţinuta sportivă se poartă, de regulă, numai în locurile cu această destinaţie.

În situaţia în care faceţi parte din personalul medical român contactat de diferite firme şi instituţii libiene pentru a fi angajat în domeniul sănătăţii din Libia (spitale, clinici etc.), trebuie să manifestaţi o deosebită atenţie asupra conţinutului contractelor individuale de angajare / muncă şi să solicitaţi ca în contract să fie clar menţionate următoarele clauze:

 • condiţiile de salarizare, premiere, transfer bancar, drepturi extra-salariale;
 • condiţiile de cazare şi asistenţă socială;
 • condiţiile de muncă şi normele de protecţie a muncii pentru anumite profesii şi domenii (de exemplu, radiologii);
 • dreptul la concediul de odihnă şi la plata biletelor de transport aerian;
 • acordarea vizei de muncă şi a rezidenţei anuale;
 • condiţiile de obţinere a pensiei pentru anii în care a lucrat în Libia;
 • drepturile băneşti ce vi se cuvin la încetarea contractului de muncă la solicitarea dumneavoastră sau a angajatorului.

Existenţa unor practici arbitrare utilizate de angajatori faţă de personalul medical străin conduce de multe ori la situaţii conflictuale, în urma cărora angajaţii străini trebuie să parcurgă proceduri greoaie şi îndelungate şi să cheltuiască sume importante pentru a obţine recunoaşterea drepturilor de care beneficiază.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi cel mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc este obligatorie sesizarea scrisă a biroului local al poliţiei. Vă sfătuim, de asemenea, să sesizaţi Ambasada României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Numerele de telefon care pot fi apelate în situaţii de urgenţă sunt următoarele:

Poliţie urgenţe:             193
Intervenţii de urgenţă:  (021)480.78.64
Poliţie circulaţie:           (021)80.08.99
Securitate:                    (021)333.45.55
Pompieri:                      190
Salvare:                         191 sau  (021)333.50.00

Sistemul medical

În cazul în care vă aflaţi temporar în Libia, în scop turistic, vă recomandăm cu insistenţă să vă procuraţi o asigurare medicală de călătorie valabilă pe întreaga durată a şederii. Dacă sunteţi angajaţi pe bază de contracte de muncă puteţi încheia asigurări medicale la firmele specializate, prin compania angajatoare, aceasta fiind una dintre condiţiile de angajare în muncă.

În caz de urgenţă medicală în Tripoli recomandăm Clinica libiano-elveţiană (telefon 021-360.41.03) unde puteţi beneficia de consultaţii şi tratamente de specialitate. Aici lucrează personal autohton şi străin cunoscător de limbi străine (de regulă limba engleză).

Nu există obligativitatea efectuării unor vaccinuri speciale înainte de intrarea în ţară.

Condiţii privind traficul auto

Intrarea pe teritoriul libian cu autoturismul personal presupune completarea unor acte vamale (de import temporar) şi obţinerea aprobării autorităţilor vamale libiene. Este obligatorie părăsirea Libiei cu acelaşi autoturism. Nu pot fi înmatriculate în Libia autoturisme mai vechi de cinci ani.

Conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor sunt pedepsite cu amenda de până la 1.000 dinari sau cu închisoare de la 1 la 3 luni.

 • Starea drumurilor

Reţeaua de drumuri din Libia este bună.

 • Limitele de viteză admise

Pe autostrăzi, viteza maximă este de 120 km/oră, iar în localităţi limita de viteză este de 60 km/oră.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie utilizarea centurii de siguranţă.

 • Permisul de conducere

Pentru a şofa în Libia aveţi nevoie de un permis de conducere emis de poliţia libiană, pe baza traducerii legalizate a permisului naţional şi, în unele cazuri, după verificările medicale necesare. Permisul naţional se poate păstra la titular.

 • Transportul public

Transportul public este privat şi se efectuează cu microbuze (maxi-taxi)  în mediul urban şi în afara marilor oraşe. Este dezvoltat sistemul de taximetrie. Există puţine parcări amenajate.

 • Informaţii privind cazurile de accidente de circulaţie

În cazul în care sunteţi implicat într-un accident de circulaţie este obligatoriu să aşteptaţi sosirea la faţa locului a reprezentantului poliţiei rutiere.

În caz de deces, reprezentantul persoanei decedate trebuie să notifice în scris decesul la Ambasada României. Repatrierea corpului neînsufleţit se face în conformitate cu regulile Convenţiei de la Berlin din 1951 (sicriu dublu sigilat, îmbălsămare, document de însoţire a sicriului emis de autoritatea libiană, paşaportul personal şi paşaportul mortuar emis de ambasadă). Este obligatorie prezenţa reprezentantului ambasadei la sigilarea sicriului, pe care se aplică ştampila sau sigiliul ambasadei. Cheltuielile de conservare, îmbălsămare, valoarea sicrielor şi a transportului internaţional ajung la valori de până la 3.000 USD. Dacă cetăţeanul român a lucrat la o firmă libiană cu contract individual sau colectiv de muncă, cheltuielile aferente, cel puţin până la depunerea în sicriu, sunt suportate de partea libiană.

 

Utilizarea cărţilor de credit

În Libia sistemul de plată cu cărţi de credit funcţionează doar la marile hoteluri (5 stele). Plăţile în magazine, inclusiv în supermarket, se efectuează preponderent în cash.

 

Regimul vamal

Intrarea în Libia cu băuturi alcoolice şi cu carne de porc (sau derivate) este strict interzisă. Pot fi introduse maximum 400 ţigări. Sumele în valută trebuie declarate la intrarea în ţară. Este interzisă intrarea în Libia cu arme de foc de orice tip, precum şi cu arme cu aer comprimat sau gaz. Este strict interzisă scoaterea din Libia a obiectelor arheologice sau a obiectelor din silex prelucrat.

 

Regimul medicamentelor

Puteţi introduce în Libia doar medicamente necesare uzului personal.

Regimul animalelor de companie

Animalele de companie trebuie să fie însoţite de certificatele medicale obişnuite în traficul internaţional, care conţin datele de identitate ale animalului şi atestă faptul că  acesta este sănătos şi vaccinat antirabic.

Tradiţional, libienii nu iubesc câinii şi nu adăpostesc animale de casă în locuinţe.

By o9admin