A A
RSS


Kuweit

Kuweit

  • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

9 mai 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români care se deplasează în Kuweit este necesară obţinerea vizei de intrare.

Tipurile de viză cel mai frecvent utilizate sunt următoarele: vizǎ de vizită, lucru în sectorul de stat sau lucru în sectorul privat, vizǎ de familie pentru persoanele însoţitoare ale titularului unei vize de lucru.

Viza de intrare (tip turistic) poate fi obţinută şi pe Aeroportul Internaţional din Kuweit contra sumei de aproximativ 15 euro. Viza este eliberată pentru o perioadă de 90 de zile şi nu poate fi prelungită, aceasta fiind acordată pentru o singură intrare pe teritoriul acestei ţări.

Cetăţenii români care doresc prelungirea perioadei de şedere, sunt nevoiţi să părăsească teritoriul statului Kuweit la expirarea termenului legal de 90 de zile şi respectiv să solicite o nouă viză de intrare.

În cazul vizelor de muncă, angajatorul kuweitian este cel care obţine viza de intrare pe baza contractului de muncǎ, a analizelor medicale şi a cazierului judiciar atestat de cǎtre Ambasada Statului Kuweit la Bucureşti.

În cazul vizelor de afaceri, acestea se pot obţine şi prin intermediul hotelului la care cetăţeanul străin va locui.

Viza de rezidenţă este eliberată pentru perioada în care contractul de muncă al solicitantului este valabil. Obţinerea vizei de rezidenţă şi a cărţii de identitate intră în obligaţiile angajatorului kuweitian. De la data expirării sau anulării vizei de rezidenţă, titularul are obligaţia de a părăsi teritoriul Statului Kuweit în termen de 30 de zile. În caz contrar, pentru încă o perioadă de 30 de zile, titularul este obligat să plătească penalităţi de 10 dolari SUA/zi.

La părăsirea teritoriului kuweitian, autorităţile locale pot lua decizia de a introduce numele şi datele de identificare ale cetăţeanului străin, care a încălcat legea, pe lista de consemne şi de a îi interzice acestuia să mai intre în Kuweit pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Ministerul de Interne kuweitian – Departamentul pentru Migrări – este cel care aprobă sau refuză eliberarea vizelor de intrare şi de rezidenţă precum şi a cărţilor de identitate pentru Statul Kuweit.

Vizele de intrare de tip turistic, vizitǎ sau afaceri se pot obţine si de la ambasadele şi consulatele Statului Kuweit din străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

În Kuweit se menţine un înalt grad de risc de securitate, cauzat de ameninţările teroriste prezente în întreaga regiune a Golfului. Autorităţile kuweitiene au adoptat măsuri ferme de securitate, dar atacurile teroriste se pot declanşa spontan şi pot afecta orice persoană prezentă în zona de impact.

Recomandăm cetăţenilor români care călătoresc în Kuweit să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în această ţară. Cetăţenilor români care se află în Kuweit li se recomandă să urmărească în mod constant evoluţia stării de securitate, să respecte atenţionările şi instrucţiunile autorităţilor locale şi să păstreze un contact regulat cu Ambasada României.

Siguranţă şi criminalitate

Statul Kuweit dispune de un sistem dezvoltat şi bine organizat de protecţie a cetăţenilor aflaţi pe teritoriul său, astfel că infracţionalitatea se află la scară foarte redusă, neexistând motive de îngrijorare în acest sens.

În cazul pierderii sau furtului paşaportului sau a altor documente, cetăţeanul român trebuie să se prezinte la secţia de poliţie de pe raza zonei în care a avut loc incidentul şi să raporteze acest lucru. În baza declaraţiei date, cetăţeanului român i se va elibera de către autorităţile de poliţie locale un raport, care îi va servi la obţinerea, prin intermediul ambasadei, a unui nou document de călătorie sau a unei adeverinţe care să îi servească la obţinerea documentelor pierdute ori furate.

Se recomandă respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, adoptarea unui comportament politicos, respectarea regulilor vestimentare.

Importul, consumul şi deţinerea de băuturi alcoolice, produse din carne de porc şi materiale obscene sunt interzise şi aspru pedepsite de lege.
Importul, consumul şi deţinerea de stupefiante, chiar şi în cantităţi foarte mici, sunt interzise şi pot fi pedepsite cu pedeapsa capitală.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor kuweitiene, trebuie apelat următorul număr de urgenţă: 112 (Poliţie, Salvare, Pompieri)

Sistemul medical

Unităţile medicale din Kuweit acordă gratuit asistenţă medicală în cazul urgenţelor. Deşi nu sunt obligatorii, recomandăm cetăţenilor români care călătoresc în Kuweit să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul kuweitian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Majoritatea unităţilor medicale private din Kuweit acceptă asigurările medicale încheiate în statele Uniunii Europene.
Nu există obligativitatea unor vaccinări speciale pentru Statul Kuweit.
În cazul în care cetăţeanul străin urmează să desfăşoare activităţi lucrative în Kuweit, acesta are obligativitatea de a îşi face asigurare medicală permanentă. În marea majoritate a cazurilor, acest lucru intra în obligaţiile angajatorului kuweitian.

Condiţii privind traficul auto

  • Circulaţia auto:

Sistemul de circulaţie auto este similar celui european.

Folosirea sistemului hands-free pentru telefonului mobil de cǎtre conducǎtorul auto este obligatoriu. Pedepsele pentru nerespectarea regulilor de circulaţie se constituie în aplicarea de amenzi contravenţionale, suspendarea permisului auto sau închisoare.

  • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii rutiere este foarte bună.

  • Limitele de viteză:

Limita minimă de viteză, pe autostradă, este de 40 km/h, iar cea maximă de 80km/h în oraş şi 120 km/h pe autostradă.

  • Parcarea:

Parcarea este permisă numai în locurile special semnalizate şi amenajate.

  • Centura de siguranţă:

Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.

  • Permisul de conducere:

Autorităţile kuweitiene recunosc permisul de conducere românesc.

  • Informaţii pentru cazurile de accidente de circulaţie

În marea majoritate a accidentelor de circulaţie, organele de poliţie se prezintă la locul producerii accidentului pentru o primă constatare. Raportul final, care decide vinovăţia producerii accidentului, este întocmit la sediul secţiei de poliţie de pe raza zonei în care a avut loc evenimentul. În baza acestui raport, conducătorii auto se pot prezenta la companiile de asigurare în vederea reparării autovehiculelor.

Utilizarea cărţilor de credit

Statul Kuweit deţine un sistem financiar-bancar dezvoltat care permite folosirea cărţilor de credit şi debit emise de majoritatea companiilor din domeniu.

Regimul medicamentelor

Sistemul sanitar kuweitian a preluat normele sistemului de sănătate american şi britanic. Astfel, anumite medicamente aflate pe piaţa românească sau europeană nu sunt admise în Kuweit. Dacă autorităţile de frontieră locale nu regăsesc medicamentul pe lista emisa de Ministerul Sănătăţii kuweitian, vor confisca produsul.

Reglementări vamale

Nu este permisă introducerea, consumarea sau comercializarea pe teritoriul Statului Kuweit a băuturilor alcoolice, drogurilor, produselor din carne de porc şi a materialelor cu conţinut obscen.

Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi aduse în Kuweit numai cu respectarea normelor internaţionale veterinare în vigoare (certificat de origine şi de sănătate conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic). Perioada de carantină a animalelor de companie este de minim două săptămâni.