Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Grecia.

Intrarea în Grecia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia elenă, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Grecia?

Începând cu 01.01.2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă provenită din Romania, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească în Republica Elenă ca şi cetăţenii eleni sau ceilalţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Pe site-ul Ambasadei României în Republica Elenă puteţi găsi un ghid ce conţine informaţii utile cetăţenilor români interesaţi de condiţiile de muncă din Grecia. Precizăm că acest ghid nu înlocuieşte o informare completă a celor care doresc să obţină un loc de muncă în Republica Elenă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând:


Obţinerea permiselor de şedere

In conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie sa se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt :

 • cerere depusă la primăria municipală sau locală, în care trebuie menţionate motivele care stau la baza cererii;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitate de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere;
 • certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


Procedură

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţiei Publice şi Descentralizării reprezintă autoritatea care gestionează problema migraţiei.
Permisele de şedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii, la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranţi.
Comisia municipală examinează cererea şi o înaintează serviciilor locale pentru străini care analizează cererea şi o trimite, avizată pozitiv sau negativ, la Comisia Locală pentru Imigranţi. Comisia Locală pentru Imigranţi prezintă, in final, dosarul Secretarului General al Regiunii, care decide asupra oportunităţii acordării dreptului de şedere cetăţenilor străini.

Taxe

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de şedere.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Grecia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Recomandări: 

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

  • 110 serviciul de urgenţe poliţie
  • 112 politie, ambulanţă, pompieri

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Elenă.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto
Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Cetăţenii români cu autoturisme înscrise în circulaţia din România, pot circula în Republica Elena cel mult 6 luni, dacă sunt turişti şi nu au reşedinţă legală în acest stat.

Cetăţenii români care au o reşedinţă legala în Grecia(carte de identitate pentru cetăţenii europeni, asigurarea medicală IKA sau număr fiscal elen AFM), sunt obligaţi ca în termen de 6 luni, să-şi înscrie în circulaţie, la autorităţile locale competente, autoturismele proprietate personala care au numere româneşti de înmatriculare. Neînscrierea autoturismelor în termenul legal de 6 luni, constituie contravenţie vamală care se pedepseşte cu plata unei amenzi consistente,ajungându-se până la  confiscarea autoturismului.

Starea drumurilor:
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului
Utilizarea sau deţinerea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului de către conducătorii mijloacelor auto pe drumurile publice din Grecia este interzisă prin lege. Fapta constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 euro (art. 103 din Codul Rutier elen prevede şi reţinerea pe loc a permisului de conducere pentru o perioadă de 30 zile, precum şi reţinerea actelor maşinii şi a plăcuţelor de înmatriculare auto pentru 60 zile).

Parcarea
Aveţi grijă unde parcaţi! Parcarea ilegală se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 40-150 euro, la care se adaugă confiscarea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

Limitele de vitezã admise:

Depăşirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepseşte cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest ultim caz se reţine şi permisul de conducere pentru 60 zile ) – articolul 20 din actul normativ menţionat.

Atenţie!Poliţia elenă aplică amenzi mari şi poate reţine permisul de conducere, certificatul şi numerele de înmatriculare pentru cei care:

  • Folosesc telefonul mobil în trafic,
  • Circulă pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun,
  • Depăşesc pe linie dublă, trec pe culoarea roşie a semaforului, nu respectă semnalele agentului de circulaţie, opresc în locuri neamenajate sau şofează înapoi pe autostradă, etc.

Permisul de conducere
Permisul de conducere românesc este valabil în Grecia.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, constatarea poliţiei este obligatorie.
Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

By o9admin