A A
RSS


Ungaria – Institutii si Politicile de consum

Sun, Oct 16, 2011

Europa

UNGARIA

1. Politica instituţiilor privind protecția consumatorului

1.1. MINISTERUL RESPONSABIL PENTRU POLITICA  CONSUMATORULUI

•  Ministerul Economiei Naționale (Departamentul Comerțului și Protecției  Consumatorilor)

Adresa:  József nádor tér 2-4 HU-1051 Budapesta

Telefon: +36 1 374 2700

Fax: +36 1 302 2355

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Website: www.ngm.gov.hu

Departamentul Comerțului și Protecției Consumatorilor din cadrul Ministerului Economiei Naționale are responsabilitatea generală pentru conturarea si implementarea politicii de consum în Ungaria. Prin urmare,in competenţa sa intra legislaţia naţionala de protecţie a consumatorului şi punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul protecţiei consumatorilor, funcţionarea

Consiliul de Supraveghere a Pieţei, şi Consiliul Protecţiei Consumatorilor.

Este responsabil pentru legislația UE si cea națională in domeniul Noii Abordări [Noua Abordare și  directivele specifice produsului (jucărie, PED)], pentru activitatea publicitara generală a afacerilor și reglementarea comercială.

Este responsabil pentru legislația UE si cea națională în domeniul serviciului financiar (credite de consum, comercializarea la distanță a serviciilor financiare ale consumatorilor)

 • Ministerul Resurselor Naționale

Adresa: Szalay utca 10-14, HU 1055-Budapest

Telefon: +36 1 795 1200

Fax: +36 1 795 0157

E-mail: info@nefmi.gov.hu

Website: http:/ www.nefmi.gov.hu

Este responsabil pentru legislația UE și cea națională în domeniul produselor medicale pentru uz uman (etichetare, reprezentare și publicitate).

 • Ministerul Administrației Publice și Justiției

Adresa: Kossuth Lajos tér 4, HU-1055 Budapesta

Telefon: +36 1 795 1000

Fax: +36 1 795 0002

E-mail: lakossag@kim.gov.hu

Website: www.kim.gov.hu

Are o responsabilitate globală pentru coordonarea transpunerii legislației UE și integrarea acesteia în sistemul juridic național. Este responsabil pentru reglementarea intereselor economice ale consumatorilor în ceea ce privește dreptul contractual, legea concurenței sau legea procedurală.

1.2. INSTITUŢIILE PUBLICE

 • Autoritatea Ungară a Protecției Consumatorului

Adresa: József krt. 6, HU-1088 Budapest

Telefon: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Website: www.nfh.hu

Autoritatea Ungară pentru Protecția Consumatorului  (denumită în continuare ca HACP) a fost înființată în 2007 prin transformarea predecesorilor săi legali. Este un corp central administrativ cu domeniu de aplicare independent sub autoritatea controlului managerial și financiar al membrului responsabil al guvernului pentru protecția consumatorului (Ministerul Economiei Naționale). HACP îndrumă și controlează cele 20 de inspectorate locale (19 țări și 1 capitală), adica armonizează inspecțiile efectuate de către inspectoratele locale, elaborează traiectorii și reguli de procedură ale inspecțiilor. HACP coordonează funcţiile naţionale de protecţie a consumatorilor în conformitate cu normele procedurale standard, permițând cooperarea cu alte autorități. Cele 20 de inspectorate locale sunt integrate în cele 19 Oficii ale Guvernului pentru Judeţe şi 1 pentru Capitala. Fiecare inspectorat local este condus de către Seful Inspectoratului.

Inspectoratele local sunt autorități de primă instanță. Directorul general al

HACP, aflat în a doua instanţă, judecă recursurile împotriva deciziilor luate de către autorităţile locale din prima instanţă.

HACP, prin inspectoratele locale, controlează punerea în aplicare a legislației protecții consumatorului. Activitatea autorității include:

o    inspecția siguranței produselor și serviciilor;

o    inspecția calității produselor chimicale si alimentelor;

o    inspecția serviciilor de interes general;

o    protecția intereselor economice ale consumatorilor.

HACP a primit noi competențe în plus față de atribuțiile deja existente în 2008, examinează dacă furnizorii de energie electrică respectă prevederile legale aplicabile în ceea ce privește tratarea plângerilor consumatorilor.

Autoritatea acordă o atenție deosebită asupra protejării intereselor celor mai vulnerabile grupuri de vârstă, copiii și tinerii, si de asemenea, asupra noilor modele de tranzacționare.

Două laboratoare acreditate în conformitate cu cerințele standardului european furnizează facilități de testare și serveşte ca fundal al activității de supraveghere a pieței.

HACP este desemnat ca punctul național de contact pentru sistemul RAPEX si de asemenea este desemnat ce birou unic de legătură și autoritate competentă pentru regulamentul CPC (2006/2004/EC).

Prin Sistemul de Informare și Supraveghere al Pieței, informaţii asupra bunurilor nesigure sunt accesibile pentru autorităţile partenere.

HACP sprijină activitatea organizațiilor non-guvernamentale de protecție a consumatorilor. Aspectele HACP distribuie numeroase publicații cu scopul de a informa consumatorii in mod corect. Autoritatea ia parte, de asemenea, în programele învățământului superior și de educare a adulților.

Rețeaua națională a Birourilor de informaţii pentru consumatori conduse de autoritățile locale cu implicarea ONG-urilor a fost înființată în 2008.

Legi europene care țin de competența HACP:

o    Regulamentul CPC 2006/2004/EC

o    Directiva 2005/29/EC (asupra practicilor comerciale necinstite). Este un domeniu comun de autoritate  cu Autoritatea de Concurenta din Ungaria și Autoritatea Financiară de Supraveghere Ungară.

o    Directiva 2001/95/EC (siguranţa generală a produselor)

o    Directiva 2000/13/EC (etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare)

o    Directiva  87/357/EEC (produse care, par a fi altele decât sunt)

o    Directiva 2006/95/EC (LVD)

o    Directiva 2009/48/EC (jucării)

o    Directiva 98/37/EC (maşini) – Directiva 2006/42/EC

o    Directiva 2008/121/EC (textile)

o    Directiva 89/106/EEC (materiale de construcții)

o    Directiva 96/57/EC (capacitatea energetică necesară pentru aplicațiile de uz casnic)

 • Autoritatea de Concurență din Ungaria

(Gazdasági Versenyhivatal)

Adresa: V., Alkotmány u. 5, HU-1054 Budapesta

Adresa Poștală: 5.Pf. 1036, HU-1245 Budapesta

Telefon: +36 1 472 8900

Telefon Departamentul Consumatorilor: +36 1 472 8912

Fax: +36 1 472 8905

E-mail: mailto:ugyfelszolgalat@gvh.hu

Website: http://www.gvh.hu

Pe lângă “clasicele”  autorități antitrust, GVH (Autoritatea de Concurenţa din Ungaria) activează de asemenea în domeniul protecţiei consumatorilor. Aceasta este responsabilă pentru  implementarea directivelor 2006/114/EC privind publicitatea înşelătoare și comparativa și Directiva 2005/29/CE privind Practicile Comerciale Necinstite (autoritate comună cu Autoritatea Ungară pentru Protecția Consumatorului și Autoritatea de Supraveghere Financiară).

 • Autoritatea Ungară de Supraveghere Financiară

Adresa: Krisztina krt.39, HU-1013 Budapesta

Adresa poștală: 114. Pf. 777, HU-1535 Budapesta

Telefon: +36 1 489 9100 +36 1 489 9280

Fax: +36 1 489 9102 +36 1 489 9222

E-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu

Website: http://www.pszaf.hu/en/

În calitate de autoritate competentă cu domeniu de aplicare în cadrul CPCS, HSFA este responsabila pentru implementarea următoarelor directive:

o    Directiva 87/102/CEE așa cum a fost modificată prin Directiva 98/7/CE (credite de consum) (Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind acordurile de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului)

o    Directiva 2002/65/CE (comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum)

o    Directiva 2005/29/CE (privind practicile comerciale necinstite)

o    Directiva 93/13/CEE a Consiliului (privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatori – în ceea ce priveşte pieţele financiare).

Serviciul Clienţi al HFSA

Cu scopul de a oferi informaţii clienţilor cu privire la propriile ei lucrări şi servicii, precum şi despre serviciile instituţiilor financiare care operează în Ungaria  a fost înfiinţat Serviciul Clienţi în cadrul Autorităţii. Autoritatea primeşte  plângerile clienţilor şi urmăreşte să răspundă întrebărilor clienţilor, însă acesta nu prevede consultanţă financiară sau de investiţii şi nu poate divulga informaţii secrete.

 • Autoritatea Naţionala privitoare la instituţiile media si de comunicare

Adresă: Ostrom u. 23-25, HU-1015 Budapesta

Adresa poştala: Pf. 75, HU-1525 Budapesta

Telefon: +36 1 457 7100

Fax: +36 1 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Website: www.nmhh.hu

Autoritatea Naţionala privitoare la Instituţiile Media si de Comunicare, (NMIA) este o entitate autonomă a administraţiei publice. Unităţile sale principale organizaţionale sunt Preşedintele, Consiliul mass-media şi biroul NMIA. Statutul juridic al NMIA este definit în Legea privind radio şi televiziunea (Legea 1 din 1996) Legea privind comunicaţiile electronice (Legea 100 din 2003) şi Legea de comunicare în masă si servicii media (185 din 2010)

Autoritatea este responsabilă pentru încurajarea, sprijinirea bunei funcţionari şi dezvoltarea comunicaţiilor electronice, poştale şi cele legate de IT. Autoritatea protejează interesele prestatorilor de servicii, cât şi a utilizatorilor. Drepturile sale sunt de a stabili şi de a menţine o concurenţă corectă şi eficientă şi de a supraveghea respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor legale. Autoritatea de asemenea înregistrează şi supraveghează serviciile audiovizualele si emisiile de radio, şi, la cerere, furnizorii de servicii mass-media, editori de presă, publicaţiile, precum şi operatorii de servicii de radiodifuziune digitale terestre. Sarcinile sale includ gestionarea resurselor de numerotare şi a spectrului de frecvenţe radio, atât pentru utilizarea civilia cat şi non-civila (rolul acesta din urmă se realizează de către Autoritatea Guvernului privind frecvenţa, care funcţionează ca o parte a Oficiului NMIA).

Autoritatea participă la activităţile organizaţiilor internaţionale care se ocupă cu comunicaţii electronice, mass-media şi informatică şi stabileşte şi menţine relaţii cu autorităţile care se ocupa de reglementari şi de organizaţiile din Europa si din afara ei.

Autoritatea îşi îndeplineşte sarcinile ca o organizaţie independentă, autonomă, în conformitate cu dispoziţiile legii şi deciziile Guvernului. Autoritatea este o entitate independentă cu buget propriu şi utilizează contribuţii din bugetul naţional, precum şi venituri proprii pentru a acoperi costurile suportate în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale.

Aceasta este responsabila pentru punerea în aplicare a Directivei 89/552/CE modificată prin Directiva 97/36/CE (activităţi de difuzare televizate), precum şi pentru punerea în aplicare a normelor referitoare la comunicaţiile comerciale nesolicitate în conformitate cu Directiva 2000/31/CE.

 • Oficiul Ungariei privind Autorizatia Comertului

Adresa: Margit krt. 85, HU-1024 Budapesta

Telefon: +36 1 336 7402

Fax: +36 1 336 744

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

Website: http://www.mkeh.gov.hu/

Acesta este responsabil pentru înregistrarea de furnizori şi organizatori în conformitate cu:

o    Directiva 94/47/EC (durată limitată)

o    Directiva 90/314/EEC (pachetului de servicii turistice).

 • Institutul National de Farmacie

Adresa: Zrínyi u.3, HU-1051 Budapesta

Adresa Poștală: HU-1372 Postafiók 450

Telefon: +36 1 317 1488

Fax: +36 1 318 1167

E-mail: ogyi@ogyi.hu

Website: www.ogyi.hu

Responsabil pentru masurile de control ale publicităţii privind medicamentele şi produsele medicamentoase.

 • Autoritatea privind Transportul National

Adresa: Teréz krt. 38, HU-1066 Budapesta

Adresa Poștală: HU-1839 Postafiók 102

Telefon: +36 1 373 1442

Fax: +36 1 332 6532

E-mail: office@nkh.gov.hu

Website: http://www.nkh.hu/en/

Guvernul a stabilit ca Autoritatea Naţională de Transport sa acţioneze din 1 Ianuarie 2007 sub supravegherea Ministerului pentru Dezvoltare Naţională ca succesor legal al Inspectoratului General al Transporturilor, Inspectoratul Central de Transport, Inspectoratele locale de transport şi Autoritatea Aeronautică Civilă pentru îndeplinirea sarcinilor in domeniile de transport rutier, feroviar, aerian si maritim. Autoritatea Aviaţiei Militare a fost integrata în ANT la data de 1 iulie 2007. De la 1 iulie 2008 sarcinile Oficiul Feroviar maghiar sunt furnizate si de Autoritatea privind Transportul Naţional . Autoritatea Naţionala de Transport este o entitate cu unităţi separate de gestionare, dar cu buget central. Activitatea generala a Autorităţii este administrarea publica generală, aceasta efectuează sarcinile prevăzute de lege privind prima şi a doua instanţă:

o    autorizaţii de transport rutier

o    autorizaţii de transport aerian

o    autorizaţii de transport feroviar

o    autorizaţii de transport maritim

o    Alte sarcini.

1.3. ORGANIZAŢIILE NAŢIONALE ALE CONSUMATORILOR

Lista ONG-urilor care primesc ajutor de la stat:

 • Asociaţia Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

(Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület)

Adresa: Logodi u. 22-24, HU-1012 Budapesta

Telefon: +36 1 311 7030 +36 1 311 1830

Fax: +36 1 331 7386

E-mail: ofeiroda@t-online.hu

Website: www.ofe.hu

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria este singura organizaţie  nonguvernamentala de protecţie a consumatorilor care acoperă toata ţară şi are in grija cele mai importante probleme ale consumatorilor. O sarcină importantă a activităţii sale este de a forma şi consolida comportamentul consumatorului conştient, în scopul de a preveni problemele. Pe la mijlocul anilor ’90 existau deja 18 birouri de consiliere civilă la nivel naţional care se ocupau cu informarea consumatorilor şi analizau mii de cereri din partea consumatorilor. Comunitatea ANPC, cuprinde grupuri regionale de consumatori in toate judeţele şi grupurile locale in mai multe oraşe din Ungaria.

Număr de membri: 1650

 • Asociatia Consumatorilor de Energie din Ungaria

(Magyar Energiafogyasztók Szövetsége)

Adresa: Fő u. 68, HU-1027 Budapesta

Telefon: +36 1 224 1478

Fax: +36 1 224 1478

Website: mesz@mtesz.hu

 • Clubul Automobilistilor din Ungaria

(Magyar Autóklub)

Adresa: Rómer Flóris u. 8, HU-1024 Budapest

Telefon: +36 1 345 1800

Fax: +36 1 345 1801

E-mail: info@autoklub.hu

Website: http://www.autoklub.hu/

 • Alianţa pentru Prevenirea Deşeurilor

(Hulladék Munkaszövetség)

Adresa: Saru u. 11, HU-1111 Budapest

Telefon: +36 1 386 2648

Fax: +36 1 386 2648

E-mail: humusz@humusz.hu

Website: http://www.humusz.hu/index.php?id=humusz_en

Alianţa pentru Prevenirea Deşeurilor (HuMuSz) este o alianţa intre 14 grupuri ecologiste din Ungaria. Principalul scop al HuMuSz este de a educa cetăţenii în problemele de mediu, de a schimba atitudinea lor fata de deşeuri şi de a soluţiona diferitele aspecte legate de consumatori. Ea vizează în mod direct probleme concrete de gestionare a deşeurilor şi in acelaşi timp oferă soluţii. Prin publicaţiile şi acţiunile sale, se adresează in primul rând tinerilor, din învăţământul primar şi gimnazial, dar se pune accentul si pe educaţia adulţilor

 • Asociaţia pentru Protecţia drepturilor Asiguraţilor (APDA)

(Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete)

Adresa: Logodi u. 22-24, HU-1012 Budapest

Telefon: +36 1 311 7030 or +36 1 473 0337

Fax: +36 1 473 0337

E-mail: indra@indrabizt.hu

Website: www.indrabizt.hu

APDA, înfiinţată în 1993, este o organizaţie care are ca principal domeniu de aplicare protecţia interesului deţinătorilor de poliţe de asigurare. Aceasta include: consilierea clienţilor cu privire la drepturile lor în materie de asigurări, care reprezintă interesul comun al consumatorilor, pregătirea de studii şi informarea publicului cu afişele de informaţii periodice, pliante.

 • Alianţa Societăţilor Naţionale pentru Pensionarii Maghiari

(Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége)

Adresa: Akadémia u. 1, HU-1054 Budapesta

Telefon: +36 1 269 5859

Fax: + 36 1 169 5859

E-mail: postmaster@nyubusz.axelero.net

Website: www.nyubusz.axelero.net

 • Asociaţia Naţională a Familiilor Numeroase

Adresa: Március 15. tér 8, HU-1056 Budapest

Telefon: +36 1 267 4466

Fax: +36 1 317 4563

E-mail: noe@noe.hu

Website: www.noe.hu

 • Uniunea Societatilor, Asociaţia Naţională a Mişcărilor Civile

(Társadalmi Unió)

Adresa: Falk Miksa u. 13, HU-1055 Budapest

Telefon: +36 1 215 9130

Fax: +36 1 215 9132

Website: tunio@t-online.hu akontroll@t-online.hu

 • Emission Association for Environment

(E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület)

Adresa: Malom u. 18/a, HU-4400 Nyíregyháza

Telefon: +36 42 423 818

Fax: +36 42 423 818

E-mail: emisszio@e-misszio.hu

Website: www.e-misszio.hu

 • Societatea Maghiară de Tehnologie şi Ştiinţă Textilă

(Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület)

Adresa: Fő u. 68, HU-1027 Budapest

Telefon: +36 1 201 8782

Fax: +36 1 201 8782

E-mail: info@tmte@mtesz.hu

Website: www.tmte.hu

 • Asociaţia Asiguraţilor şi Consumatori Maghiari

(Magyar Biztosítottak es Fogyasztók Egyesülete)

Adresa: Németh István fasor 7, HU-7400 Kaposvár

Telefon: +36 82 412 070

Fax: +36 82 412 070

E mail: mobfe@panaszok.hu

Website: www.panaszok.hu

 • Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Székesfehérvár, Ungaria

(Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület)

Adresa: Csanádi tér 1-2, HU-8000 Székesfehérvár

Telefon: +36 22 327 652

Fax: + 36 22 327 652

E-mail: szfvfogyved.hu@freE-mail.hu

Website: www.szfve.hu

 • Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din Csepel

(Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület)

Adresa: Petz Ferenc u. 8, HU-1211 Budapest

Telefon: +36 1 425 4507

Fax: + 36 1 425 4507

 • Asociaţia pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor şi Pacienţilor

(Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség)

Adresa: Pf. 35, HU-1576 Budapest

Telefon: +36 1 6101111

E-mail: febesz@febesz.eu

Website: www.febesz.eu

 • Asociaţia Maghiara de Protecţie a Consumatorilor

(Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete)

Address: Városháza u; 7 fsz. 19, HU-1054 Budapest

Telefon: +36 1 411 0100

Fax: + 36 1 411 0100

E-mail: info@fogyasztovedok.hu ; info@fome.hu

Website: www.fogyasztovedok.hu ; www.fome.hu

 • Organizaţia pentru Aplicarea Drepturilor Consumatorilor

(Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet)

Adresa: Thaly Kálmán utca 22-24. 1/4, HU-1096 Budapest

Telefon: +36 20 930 3943

Fax: +36 1 463 1715

E-mail: info@fjsz.hu

Website: www.fjsz.hu

 • Organizaţia Compass Youth

(Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület)

Adresa: Arany János utca 21 HU-7400 Kaposvár

Telefon: + 36 82 312 278

Fax: + 36 82 312 278

E-mail: info@compass-youth.org

Website: www.compass-youth.org/en

 • Asociaţia Consumatorilor Conştienţi

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)

Adresa: Bem rakpart 30. II/19, HU-1027 Budapest

Telefon: +36 1 225 8136 +36 1 225 8137

Fax: + 36 1 225 8136

E-mail: tve@tve.hu

Website: www.tudatosvasarlo.hu, www.tve.hu

Asociaţia Consumatorilor Conştienţi (ACC), îşi propune să reprezinte şi să gireze pe termen lung pentru interesele consumatorilor. ACC tinde spre dezvoltarea de comunităţi pro active de persoane fizice care să îşi ia deciziile cu un grad de conştientizare crescut, de completare a consideraţiilor obişnuite despre calitate-preţ cu alte considerente, cum ar fi de mediu şi performanţa socială a producătorului unui anumit produs, caracteristicile ecologice sau de sănătate legate de consumul acestora. În scopul de a-şi îndeplini misiunea, ACC furnizează diverse servicii, inclusiv activităţi de publicare; teste de produs; dezvoltarea bazelor de date.

Social Confederaţia

(Társadalmi Konföderáció)

Adresa: Pf.: 50, HU-1727 Budapest

Telefon: + 36 287 8542

Fax: +36 287 8542

E-mail: info@confederation.hu

Website: www.civilia.hu

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din sudul regiunii Marii Câmpii

(Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület)

Adresa: Rákóczi tér 1. VI/615. HU-6722 Szeged

Tel: + 36 30 460 8058

E-mail: darfe@t-email.hu

Website: www.darfe.hu

1.4. CONSILIILE/ ADUNARILE  NAŢIONALE  ALE  ORGANIZAŢIILOR CONSUMATORILOR SI ALE ALTOR PARŢI INTERESATE

 • Federaţia Naţională a Asociaţiilor pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria

(Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége)

Adresa: Logodi u. 22-24, HU-1012 Budapest

Telefon: +36 1 311 7030

Fax: +36 1 331 7386

E-mail: feosz@feosz.hu

Website: http://www.feosz.hu/

Federaţia Naţională a Asociaţiilor pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria  este o organizaţie civilă independent de toate partidele politice, nefiind susţinută de nici unul dintre ele, neavând niciun reprezentant parlamentar sau vreun reprezentant local, şi nu sprijină pe nici una dintre acestea. Membrii acesteia pot fi în exclusivitate non-guvernamentali. Scopurile şi misiunea ei sunt de a aduna organizaţiile pentru protecţia consumatorilor. Aceasta se încadrează în sarcinile Federaţiei de a dezvolta instruire culturala şi profesionala pentru consumatorilor civili, de a promova interesele organizaţiilor civile pentru protecţia consumatorilor, de a realiza o atitudine uniformă în comun cu organizaţiile de acelaşi interes. Birourile lor sunt situate în aceeaşi clădire cu cele ale ANPC

Membri:

1.       Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége (TEOSZ) (Federația Naţională a Asociaţilor Sociale)

2.       INDRA Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete (Asociaţia Naţională pentru Protecţia Intereselor Asiguraților INDRA “)

3.       Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ) (Federaţia Profesională a Locuinţelor Cooperative şi Blocuri de Locuinte Funciare Reprezentând Interesele Comunităţilor)

4.       Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) (Federaţia Națională de Locuinţe cooperative şi Blocuri de proprietăţi funciare)

5.       Magyar Adófizetők Szövetsége (Federaţia Contribuabililor Maghiari)

6.       Magyar Autóklub (Clubul Automobil Ungar)

7.       Magyar Biztosítottak és Fogyasztók Egyesülete (Asociaţia Asiguraților și Consumatorilor Maghiari)

8.       Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (Federaţia Maghiară a Consumatorilor de Energie)

9.       Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Asociaţia Persoanelor cu Handicap Budapesta)

10.    Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) (Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria).

11.    Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) (Asociaţia pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor şi Pacienţilor)

12.    Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (Kofe) (Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din Centrul Ungariei)

1.5.   MIJLOC DE INFORMARE  PENTRU CONSUMATORI

Prezentare generală:

Kosár (Coşul)

Un ziar lunar al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria.

Website: www.kosarmagazin.hu

Fogyasztóvédelmi Szemle (Revista pentru protecţia consumatorilor)

Această revistă este o publicaţie trimestrială a Kereskedelmi Sajtóügynökség. Aceasta publica  problemele legate de consumatori, cum ar fi informarea consumatorilor, drepturile consumatorilor, protecţia consumatorilor în Ungaria şi legislaţia consumatorilor UE , supravegherea pieţei, căi de atac, teste de laborator.

Website: www.fvszemle.hu

A Kontroll (Controlul)

Un ziar lunar al Uniunii Societăţilor, Asociaţia Naţională a Mişcări Civile.

Website: www.akontroll.hu

TESZT Plussz

Revista lunară publicată de către Asociaţia pentru Protecţia Drepturilor Consumatori şi Pacienţilor. În fiecare lună trei teste comparative cuprinzătoare ale anumitor produse de consum sau servicii sunt publicate în scopul de a permite consumatorilor să aleagă produse şi servicii in mod conştient şi bine informaţi. Pe lângă teste, revista conţine informaţii pentru consumatori şi pacienţi in legătură cu drepturile acestora, sfaturi legale, etc.

Website: http://www.febesz.eu/content/teszt_plussz

Tudatos Vásárló (consumator conştient)

Asociaţia Consumatorilor Conştienţi, este o revista tipărita trimestrial ce  publică problemele consumatorilor cum ar fi durabilitatea, consumul,  informarea consumatorului, teste de produse, drepturile consumatorilor şi multe altele.

Website: www.tudatosvasarlo.hu/magazin

TudatosVásárló.hu (Consumator online conştient)

Asociaţia consumatorilor conştienţi, este o revista online zilnica ce publică problemele consumatorilor cum ar fi consumul durabil şi etic,  informarea consumatorilor, baze de date, forumuri, teste de produse, drepturile consumatorilor, baze de date corporatiste critice, şi multe altele.

Website: www.tudatosvasarlo.hu

Pentru sectorul financiar:

Nu există un suport de informaţii tipărit pentru informarea consumatorilor în domeniul serviciilor financiare. Cu toate acestea, Autoritatea Maghiară de Supraveghere Financiară (denumita în continuare HFSA) publică fişele de informaţii destinate consumatorilor privind cele mai frecvente şi actuale produse financiare. Până în prezent, HFSA a publicat mai multe broşuri şi pliante de informare care sunt încă în circulaţie la principalele bănci de retail si la alţi furnizori de servicii financiare. Aceste broşuri de informare sunt de asemenea disponibile pe internet pe site-ul oficial al HFSA, linkul consumatorilor www.pszaf.hu/fogyaszto . Acest website conţine alte informaţii utile pentru consumatori (disponibila si în limba engleză):

tabele comparative cu privire la produsele diferiţilor furnizori de servicii financiare;

alerte privind activităţile si furnizorii financiari neautorizaţi.

Controlul financiar al sănătăţii si planificarea programelor financiare pentru uz public;

campanii cu tematica ce pun accent pe anumite aspecte financiare.

Alte site-uri ce conţin informaţii relevante sunt:

www.portfolio.hu

www.privatbankar.hu – forum interactiv referitor la protecţia financiara a consumatorilor

www.bankkartya.hu

www.bankweb.hu

În ceea ce priveşte programele de radio, aşa-numitul Gazdasági Rádió (post de radio local din Budapesta), difuzează săptămână un bloc al unui program financiar sub titlul de Pénzügyeim (Finanţe ). Acest program oferă o analiză generală a mediului macro-economic al Ungariei şi  dezvăluie informaţii cu privire la produsele financiare în funcţie de normele maghiare de protecţie a consumatorilor.

1.6.  ORGANISME COMPETENTE PENTRU CĂILE DE ATAC: INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI MODALITĂŢI EXTERNE DE REZOLVARE A DISPUTELOR (ADR)

1.6.1. Instanţele judecătoreşti

Audierea cazurilor de consum nu diferă de alte litigii, instanţele locale [instanţe orăşeneşti ( instanţele de sector din Budapesta)] sunt competente în prima instanţa până la 5 milioane HUF (aproximativ 17.500 de euro) de reclamaţie. Dacă o reclamaţie depăşeşte această sumă, instanţele judecătoreşti de judeţ sau de capitala sunt avertizate in primul rând. În general, – în conformitate cu punctul 31 din Actul III din 1952 privind procedură civilă – instanţa de pe teritoriul pe care pârâtul îşi are reşedinţa trebuie sa fie competentă să soluţioneze litigiul. Însă, în cazul litigiilor de consum – deoarece acestea se referă la comerţul, activitatea comerciala  sau ocupaţia unei organizaţii economice – competenţa poate fi stabilită prin determinarea poziţiei  tranzacţiei sau de asemenea prin determinarea poziţiei funcţionării contractului, [secţiunea 36 (2) din Actul III din 1952].

Acţiunile legale trebuie să fie prezentate în formă scrisă, dar acţiunile prezentate oral sunt înregistrate de către instanţele judecătoreşti. În general, reprezentare juridică nu este necesară în desfăşurarea procedurii. Oamenii cu venituri mici sunt scutiţi de costurile de procedură în cazul în care dovedesc că nu sunt în măsură să le plătească.

Judecătorul informează partea care nu este reprezentata de un avocat cu privire la drepturile si obligaţiile sale procedurale. Procurorul se bucură de o putere semnificativă în reprezentarea interesului colectiv: el poate iniţia proceduri legale în faţa instanţelor în cazul în care acest lucru este necesar pentru a proteja interesul public sau  drepturile cetăţenilor.

Contestaţiile depuse împotriva deciziilor instanţelor locale sunt revizuite de către instanţele judeţene. În cazul în care o judecătorie judeţeana a adoptat o decizie in prima instanţă, recursuri pot fi depuse la judecătoriile de nivel regional (Ítélőtábla) sau, în cazuri speciale, la Curtea Supremă de Justiţie. În cazurile mici, recursurile sunt permise numai în caz de încălcare gravă a normelor de procedură sau, în cazul aplicării necorespunzătoare a normelor juridice.

Site-ul cu privire la structura judiciară maghiară:

http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=birosag_english_03_judicial

Textul în limba maghiară din Legea privind procedura civilă poate fi găsit la:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95200003.TV

1.6.2. Alternative de soluţionare a conflictelor

Legea privind protecţia consumatorilor din 1997 (secţiunile 18 – 37) a creat o noua instituţie extrajudiciara pentru punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor, numita comisie de mediere. Funcţia primară a comitetului este de a soluţiona litigiile dintre companii si consumatori într-un mod rapid, eficient şi simplu, bazat pe compromis.

 • Structură, independenţă

Comisiile de mediere sunt compuse din 10 pana la 30 de membri, care sunt numiţi în mod egal de către camerele de comerţ şi a organizaţiilor de consumatori, care reprezintă interesele comercianţilor şi consumatorilor în proporţie egală. Membrii consiliului trebuie să fie independenţi şi imparţiali, ei nu pot acţiona ca reprezentanţi ai părţilor implicate. În general, comisia de mediere acţionează în instanţe formate din trei membri. În mod excepţional, în cazul în care litigiul este simplu, preşedintele comisiei de arbitraj poate înainta cazul la un singur mediator. Cu toate acestea, chiar şi în acest caz, părţile pot cere constituirea unui grup de trei membri. Dispoziţiile privind numirea membrilor tribunalului asigura independenţa şi imparţialitatea acestora.

 • Competenţa

Comisiile de mediere sunt organizate la nivel regional de către  judeţ şi din capitală (comisiile de mediere ale celor 19 municipalităţi şi a capitalei). Comisiile au competenţe generale: sfera lor de autoritate includ soluţionarea extrajudiciară a litigiilor dintre companii si consumatori care apar din cauza aspecte legate de calitatea şi siguranţa de bunuri şi servicii, punerea în aplicare a normelor privind răspunderea pentru produse, precum şi încheierea şi executarea contractelor. În principiu, acest domeniu al autorităţii este în măsură să acopere toate tipurile de problemele cu care se pot confrunta consumatorii.

Dispoziţiile referitoare la competenţa juridica nu exclud posibilitatea ca un consumator dintr-un alt stat membru să iniţieze procedura, aşadar, comisiile sunt calificate să soluţioneze de asemenea litigiile transfrontaliere.

Procedura este gratuita pentru consumator.

 • Supunerea voluntară/obligatorie a comerciantului la modalităţile externe de rezolvare a disputelor (ADR)

Condiţia prealabilă pentru iniţierea procedurii este o încercare în numele consumatorului de a contacta comerciantul în cauză şi de a încerca să rezolve disputa direct cu el. Comerciantul trebuie să coopereze cu consumatorul în această privinţă şi dacă el nu este de acord cu plângerea consumatorului, el trebuie să declare acest lucru într-o declaraţie scrisă care să conţină o scurtă explicaţie a punctului său de vedere. După această încercare de a soluţiona litigiul în mod direct, consumatorul (sau, în cazurile care implică un număr de consumatori, o organizaţie autorizată de către persoanele afectate), are dreptul de a începe procedura prin depunerea petiţiei sale la comisia de mediatori. Comisia de mediere, cu jurisdicţia de şedere permanenta sau temporara a consumatorului, va fi responsabil pentru procedură. În cazul în care consumatorul nu are o reşedinţă interna, competenţa juridica va fi determinat de către organizaţia economica implicata în plângere sau organul care acţionează în calitate de reprezentant al organizaţiei economice respective. La cererea consumatorului, petiţia poate fi, de asemenea, depusa la comisia de mediere care are jurisdicţie asupra locului în care s-a încheiat contractul sau la sediul organizaţiei economice implicate, în locul organizaţiei competent. În cazul în care consumatorul nu are o reşedinţă interna, la cererea acestuia, petiţia poate fi, de asemenea, depuse la comisia de mediere care are jurisdicţie asupra locului în care contractul a fost pus în aplicare. Comerciantul nu are dreptul să refuze participarea la procedură.

Natura deciziei luate

Procedura comisiei de arbitraj are ca obiectiv principal ajunge la un acord reciproc între părţile în litigiu. Prin urmare, tribunalul încearcă să medieze între comerciant şi consumator. În cazul în care acordul lor este în conformitate cu legea, tribunalul aprobă acordul prin rezoluţia sa. Dacă aceste eforturi nu reuşesc să aducă rezultat, tribunalul ia decizia.

Comerciantul poate să declare că el va lua în considerare o decizie finală a tribunalului. Decizia tribunalului nu pot fi contestata; poate fi solicitată doar o anulare a deciziei de către instanţa de judecată în cazul în care comisia de arbitraj nu a fost competenta în acest caz sau dacă a existat o încălcare majoră a normelor referitoare la componenţa tribunalului sau a procedurii.

În cazul în care comerciantul nu se prezintă la decizia finală a tribunalului, decizia tribunalului este considerată doar ca o recomandare. În ciuda acestui fapt, agentul economic este de asemenea motivat pentru a se conforma cu recomandările, deoarece camera de comerţ regionala şi inspectoratul regional competent  pentru protecţia consumatorilor va supraveghea acordul cu recomandările comisiei de mediere. În cazul în care comerciantul nu respectă recomandarea, camera de comerţ sau inspectoratul are dreptul de a publica plângerea şi recomandarea.

 • Executarea deciziei/acordului

În cazul în care comerciantul acceptă decizia tribunalului ca fiind obligatorie, dar nu o îndeplineşte în termenul limita stabilit în decizie, aceasta poate fi silita printr-un ordin de executare scris, emis de către o instanţă reala. Aceeaşi regulă se aplică pentru acordul părţilor aprobata de tribunal.

Website: www.bkik.hu/egyeb/bbt.htm

1.6.3. Autoritatea de Supraveghere Financiară Maghiara (HFSA)

Este autoritatea protecţiei consumatorului în ceea ce priveşte piaţa financiară, care are rolul de a proteja interesul general al consumatorilor. Prin departamentul de soluţionare a reclamaţiilor HFSA joacă un rol specific în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare şi consumatorii.

În calitate de organisme administrative competente, în cazul în care, pe baza probelor furnizate de reclamaţie şi / sau investigaţii proprii, HFSA descoperă că o instituţie încalcă dispoziţiile legale relevante sau ca activitatea ei indica  încălcarea dispoziţiilor, aceasta lansează o procedură. Ca rezultat se pot utiliza diferite secţiuni.

HFSA poate iniţia anchete din oficiu în cazul în care este considerat necesar.

Deşi HFSA nu are competenţa de a face judecăţi, în cazurile individuale contribuie la înţelegeri efective ale conflictelor client-furnizor în calitate de intermediar imparţial. Cu toate acestea, dacă este posibil, HFSA dă răspunsuri consumatorului prin competenţa proprie sau ajută la relevarea neînţelegerilor dintre părţi prin contactarea furnizorului de servicii financiare în cauză.

Mai multe despre activitatea HFSA pot fi găsite la www.pszaf.hu/en/

1.7.   CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR

În conformitate cu decizia Ministerului Economiei Naţionale, Autoritatea Ungariei pentru Protecţia Consumatorului este gazda Centrului European al Consumatorilor (ECC) în Ungaria de la 1 ianuarie 2011.

Adresă: József krt. 6, HU-1088 Budapest

Telefon: +36 1 359 4832Fax: +36 1 210 2538

E-mail: info@magyarefk.hu

Website: www.magyarefk.hu

1.8.    AUTO SAU CO-REGLEMENTAREA

Codul de conduită privind principiile corecte condus de organizaţii financiare angajate in comerţul cu amănuntul (denumit în continuare: Cod) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010. Instituţiile care au aderat la Cod trebuie să respecte pe deplin principiile Codului în timpul activităţilor lor de comerţ cu amănuntul şi de leasing.

Conform Codului, Autoritatea Maghiară de Supraveghere Financiară (HFSA) supraveghează în mod regulat respectarea prevederilor Codului şi publică pe site-ul său observaţiile şi evaluări stabilite în cadrul acestor inspecţii.

Pe lângă lista instituţiilor care au aderat la Cod, HFSA publică pe site-ul său lista acelor instituţii care se ocupă cu comerţul cu amănuntul şi leasing, dar nu au aderat la Cod. HFSA numeşte in mod specific acele instituţii care au semnalat intenţiile lor de a adera la Cod, dar ele vor putea adera numai după îndeplinirea anumitor condiţii. În plus, HFSA publică lista acestor instituţii care nu se ocupă de comerţul cu amănuntul şi de leasing, astfel, aceste instituţii nu trebuie să adere la Cod.

http://www.pszaf.hu/en/left_menu/regulation/code/CoC_intoforce.html

2. Politicile de consum

2.2.     LEGISLAŢIA PROTECŢIEI CONSUMATORILOR

2.1.1.  Elementele principale ale legislației naționale privind protecția consumatorilor în afara domeniului de aplicare al acquis-ului

 • Legea CLV din 1997 privind Protecția Consumatorului

Legea a stabilit bazele politicii guvernamentale, dezvoltarea instituțională și procedurile de execuție în domeniul protecției consumatorilor. Aceasta definește dispozițiile fundamentale de-a lungul celor cinci drepturi fundamentale ale consumatorilor.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV

Structura actului:

Capitolul I

Scopuri și definiții

Capitolul II

Protecția vieții, a sănătății și siguranţa consumatorilor, secțiunea 3-5

Capitolul III

Creditul de consum, secțiunea 7

Capitolul IV

Dispoziții legate de furnizarea de servicii și vânzarea de bunuri

Manualul de instrucțiuni al utilizatorului, secţiunea 12

Certificatul de conformitate, secțiunea 13

Indicarea prețurilor, secțiunea 14

Ambalarea, secțiunea 15

Răspunderea pentru încălcarea regulamentelor privind informațiile și  ambalarea,   secțiunea 16/A

Capitolul V

Educarea consumatorilor, secțiunea 17

Capitolul VI

Aplicarea drepturilor consumatorului

Tratarea reclamațiilor asupra serviciilor consumatorului, secțiunea 17/A-17/C

Tabla de arbitrare, secțiunea 18-37

Acțiunea colectivă, secțiunea 39

Capitolul VII

Instituţiile de stat pentru protecția consumatorului, secțiunea 39/A-41

Cooperarea cu autoritățile pentru protecția consumatorului din alte țări EEA,  secțiunea 43/A – 43-B

Capitolul VIII

Rolul guvernelor locale, secțiunea 44

Capitolul IX

Organizațiile consumatorilor, secțiunea 45

Capitolul X

Procedee ale Autorităților Ungare pentru Protecția Consumatorilor ale inspectoratelor județene, secțiunea 45/A – 51/A

 • Legea XLVIII din 2008 asupra Condițiilor Generale și a Anumitor Restricții de Publicitate de Afaceri.

Legea stabilește cadrul legal pentru activitatea generală de publicitate, precum și interdicțiile si restricțiile legate de publicitatea anumitor bunuri. Aceasta definește procedurile de control ale publicităţii.

 • Legea XLVII din 2008 asupra Interzicerii Practicilor Comerciale Neloiale împotriva Consumatorilor

Legea stabilește cerințele pentru practicile comerciale urmate în ceea ce privește consumatorii înainte și după tranzacția comercială în legătură cu bunuri, și asupra codurilor de conduită aplicate asupra unor astfel de practici comerciale prin interzicerea aplicării sau înșelării sau practici agresive comerciale împotriva consumatorilor.

 • Legea LVII din 1996 privind Interzicerea Practicilor Necinstite și Concurenței Neloiale.

Capitolul III conține interdicțiile generale de inducere în eroare a consumatorilor; a se vedea de asemenea: Legea XLVIII din 2008 privind Condițiile Generale și Anumite Restricții ale Activității de Publicitate in Afaceri. Legea prevede posibilitatea de a iniția activități colective.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600057.

 • Legea CLXIV din 2005 privind Comerțul

Legea stabilește condițiile  și controlul asupra activității comerciale, contribuind la interesele protecției consumatorilor.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV

Regulament asupra garanțiilor

 • Decretul Guvernului 181/2003. (XI. 5.) Korm. privind garanția obligatorie asupra construcțiilor de apartamente.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300181.KOR

 • Decretul Guvernului 151/2003. (IX. 22.) Korm. privind garanția obligatorie asupra anumitor bunuri destinate pentru utilizarea pe termen lung.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300151.KOR

 • Decretul Guvernului 249/2004. (VIII. 27.) Korm. privind garanţia obligatorie asupra serviciilor de reparații.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400249.KOR

 • Decretul 49/2003. (VII. 30.) GKM al Ministerului Economiei și Transporturilor privind soluționarea cererilor de despăgubire referitoare la garanție și să garanteze aplicarea în contextul contractelor consumatorilor.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300049.GKM

Aceste acte legislative prevăd, bazate pe fosta tradiție, garanții legislative obligatorii pentru anumite bunuri și servicii. Acest tip de garanție legislativă se poate diferenția de garanția primară în ceea ce priveşte sarcina probei: garantul poate fi eliberat de răspundere pe perioadei de garanție numai daca el/ea este în stare să dovedească că, cauza defectului a apărut după folosire.

Regulamentul în sectorul financiar

Mare parte a legislației protecției consumatorilor din sectorul financiar este bazată pe acquis-ul comunitar. Cu toate acestea, actele esențiale aplicabile prestatorilor de servicii financiare au reguli generale ce conțin prevederi ale protecției consumatorilor în principal în legătură cu informațiile corecte și de încredere ale consumatorilor.

Acestea sunt:

 • Legea CXII din 1996 privind Instituțiile de Credit și Societățile Financiare

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600112.TV

 • Legea CXX din 2001 privind Piața de Capital

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100120.TV

 • Legea LX din 2003 privind Instituțiile de Asigurare și Activitatea de Asigurare

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300060.TV

 • Legea XXX din 1997 privind Societățile de Credit Ipotecar și Obligațiunile Ipotecare.

http://net.jogtar.hu

 • Legea CLXII din 2009 privind Creditele de Consum

http://www.mhk.hu/mhknew/i_online/Cache/33072028652349509539931989025264/001697400000.htm

2.1.2.    Sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind protecția consumatorilor

Autoritatea Ungară pentru Protecția Consumatorului și inspectoratele locale monitorizează respectarea legilor referitoare la protecția consumatorilor. Inspectoratele, la stabilirea unei încălcări a regulamentului protecției consumatorului pot:

 • solicita încetarea încălcării
 • interzice continuarea comportamentului ilegal
 • luarea angajamentului pentru repararea bunurilor
 • interzicerea sau condiționarea pieței de bunuri
 • comanda de bunuri ce impun pericol la adresa vieții, sănătăţii sau siguranței fizice a consumatorilor de a fi scoase de pe piață și distruse atunci când este cazul
 • obligarea închiderii în cazul unor condiții de vânzare ce pun în pericol sănătatea consumatorilor sau in cazul activităților economice ce încalcă prevederile privind interzicerea practicilor de piața ce afectează o gamă mare de consumatori și/sau ce cauzează prejudicii substanțiale.

În cazul unei încălcări a regulamentului protecției consumatorului, autoritatea hotărâtoare poate aplica o amendă pentru soluționare. În cazul mai multor amenzi, se poate impune cumularea. Cuantumul amenzilor se stabilesc, luând în considerare toate circumstanțele, punând accent asupra sferei și gravității daunelor cauzate consumatorilor, durata de încălcare și repetarea infracțiunii, și pe avantajul dobândit de o asemenea încălcare.

2.1.3.   Dreptul Penal și Încălcarea Regulamentului

 • Legea IV din 1978 privind Codul Penal

Infracțiunile principale din acest domeniu sunt: comercializarea de produse care nu corespund, atestate false asupra calității, marcarea falsă a bunurilor, și amăgirea consumatorilor. Infracțiunile privind protecția consumatorilor sunt pedepsite cu închisoare până la trei ani; contravențiile cu până la doi ani, muncă în serviciul comunității sau amendă.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV

 • Decretul Guvernului 218/1999. (XII. 28.) Korm. privind Infracțiunile

Regulamentul privind infracțiunile pedepsește în principal încălcările comise pe temeiul activității comerciale. Infracțiuni ce afectează in mod direct consumatorii, sunt: fraudarea consumatorilor, incompetență în soluționarea scuzelor.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900218.KOR

2.1.4.  Site-ul web pentru textele legislative

(în maghiara)

http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/jogszabalyok

www.complex.hu

2.2.   ORGANIZAŢIILE CONSUMATORILOR

 • Criterii

În conformitate cu secțiunea 2 punctul e) al Legii CLV din 1997 privind Protecția Consumatorului, o organizație pentru protecția intereselor consumatorilor este definită precum urmează:

“h) organizația pentru protecția intereselor consumatorilor:

o    organizațiile non-guvernamentale  înființate de persoane particulare în conformitate cu Legea a II-a din 1998 privind Drepturile de Asociere, sau alianțe de astfel de organizații,

o    în cazul în care unul din obiectivele sale prevăzute în statut este protecția intereselor consumatorului,

o    a operează de cel puțin doi ani în conformitate cu obiectivul său şi are cel puțin 50 de membri individuali.”

Dacă organizația îndeplinește aceste cerințe poate aplica pentru admiterea care urmează să fie înregistrată pe lista Comisiei de entități calificate. Această aplicație trebuie să fie prezentată Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale.

 • Asistența

Organizațiile pentru protecția consumatorilor sunt susținute prin bugetul de stat și din amenzi. Subvențiile sunt distribuite de către Ministerul Național al Economiei. În conformitate cu Decretul Guvernului No. 336/2007. (XII. 13.) privind folosirea amenzilor privind protecția consumatorilor impuse de Autoritatea Ungară pentru Protecția Consumatorilor (secțiunea 4). Organizațiile pentru protecția consumatorilor trebuie să obțină 30 la sută din amenzile privind  protecția consumatorilor (percepute şi plătite).

În plus, există și alte posibilităţi de proiect, şi anume Fondul Naţional Civil. Legea L din

2003 privind Fondul Civil Naţional vizează consolidarea funcţionării organizaţiilor societăţii civile şi dezvoltarea sectorului terţiar prin acordarea de sprijin pe baza unor proiecte diferite.

 • Acțiuni colective

În ceea ce priveşte drepturile de a urmări încălcările, a se vedea punctul 2.3.

2.3.   SANCŢIONAREA/ DESPAGUBIREA

 • Organele de sancţionare

În conformitate cu Legea privind protecţia consumatorilor, Autoritatea Maghiară pentru Protecţia Consumatorilor şi inspectoratele regionale trebuie să monitorizeze respectarea legilor care afectează protecţia consumatorilor. Competenţele acestor autorităţi sunt descrise în detaliu la punctul 2.1.

Alte autorități de sancționare a legislației protecției consumatorului sunt:

o    Autoritatea Ungară de Competiție

o    Autoritatea Ungară de Supraveghere Financiară

o    Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații

o    Comisia Națională de Radio și Televiziune

o    Oficiul Național de Licențiere al Comerțului

o    Institutul Național de Farmaciei

o    Inspectoratul general al Transporturilor

(a se vedea punctul 1.2.)

 • Despăgubirile consumatorilor

Plângerile din partea consumatorilor pot fi executate în faţa instanţei sau în afara instanţei. Principalul instrument de soluţionare a litigiilor de consum este executarea silită.  Nu există dispoziţii procedurale privind procesele consumatorilor.

În cererile mici, un ordin de procedura de plată, o procedura non-litigioasă pentru colectare de creanţe pecuniare, este disponibil. O cerere pentru un ordin de plată va fi depusă prin utilizarea unui formular standard. În cazul în care cerinţele prevăzute de lege sunt îndeplinite, ordinul se eliberează fără ascultarea inculpatului, care are dreptul să depună o declaraţie de opoziţie în cazul în care acesta contestă plângerea în totalitate sau în parte. În absenţa unei contestaţii, instanţa va emite o decizie executorie. (secţiunile 313-323 din Legea privind procedura civilă). Vezi de asemenea şi: Legea L din 2009 privind procedurile de plată.

În ceea ce priveşte acţiunea în afara instanţei, consumatorii pot să apeleze la proceduri înaintea comisiilor de arbitraj (a se vedea sub punctul 1.6). Medierea prevăzută în mod expres pentru litigiile afacerilor cu consumatorii nu există.

 • Acțiunile colective
  • Legea CLV din 1997 privind protecţia consumatorilor pct. 39 permite Autorității Naţionale Ungare pentru Protecţia Consumatorilor, procurorul şi în anumite cazuri Autoritatea Ungară de Supraveghere Financiară (HFSA), precum şi organizaţiile pentru protecţia intereselor consumatorilor “(în anumite cazuri, organizaţiile de consumatori din Statele membre ale Spaţiului Economic European) de a iniţia proceduri care vizează aplicarea intereselor consumatorilor împotriva oricărei părţi a cărei acţiune contrară cu reglementările de protecţie ale consumatorilor sau este de o magnitudine considerabilă în scopul de a-și afirma pretențiile civile de consumatori, chiar dacă consumatorii prejudiciați nu pot fi identificaţi. Această acţiune poate fi depusă în termen de un an de la apariţia acţiunii ilegale. În moţiunea sa, instanţa poate autoriza părții executoare cererea de a publica rezoluţia la costul părții de încălcare a legii. Partea condamnată trebuie să îndeplinească cererile consumatorului vătămat în conformitate cu soluționarea. Acest lucru nu afectează dreptul consumatorului de a avea pretențiile sale împotriva părții ce a încălcat legea în conformitate cu dispozițiile de drept civil.

o    LVII Legea din 1996 privind Interzicerea Practicilor Comerciale Neloiale şi Concurenţa Neloială secţiunea 92 (1) prevede după cum urmează: organizaţiile pentru protecţia  intereselor consumatorilor, Autoritatea Ungară de Concurența (în cazul în care intră sub jurisdicția acesteia şi s-a demonstrat încălcarea de către rezoluţie), sau camera de comerț în numele membrilor săi, pot intenta un proces împotriva oricărei parți ale cărei acțiuni rezultă în nemulțumire ce poate afecta o gamă largă de consumatori, sau este de o asemene magnitudine  în scopul de a-și afirma pretențiile civile ale consumatorilor, chiar dacă consumatorii afectați nu pot fi identificați.

o    Legea IV din 1959 privind Codul Civil, secţiunea 209 / B din Codul civil permite unei organizaţii definite în alte legislaţii specifice de a cere din partea instanţei declararea  unui termen sau a unei condiţii standarde care a fost definita pentru utilizare in contractele consumatorilor. Instanţa de judecată, în cazul în care constată termenul contractual în litigiu sau in condiţii neloiale, se declare nul şi neavenit în scopuri viitoare, în favoarea tuturor părţilor cu care partea care a stabilit termenul sau condiţia în cauză accesibila publicului, are o relaţiei contractuală . În urma acestei hotărâri, utilizatorul termenului sau condiţiei necinstite trebuie să satisfacă orice cerere pe care consumatorii o pot avea împotriva acestuia. Hotărârea instanţei poate conţine, de asemenea, o clauză de interzicere a părţii care a făcut termenul sau condiţia în cauză accesibila publicului pentru  utilizarea în viitor a astfel de termen sau condiţii.

Aceste procese pot fi lansate de către procuror, ministru, notarul oraşului, camera de comerţ, organizaţii de protecţie a intereselor consumatorilor, şi, în anumite cazuri, de către organizaţiile de protecţie a consumatorilor din Statele membre ale Spaţiului Economic European.

2.4. INFORMARE ȘI EDUCARE

Extinderea educaţiei de protecţie a consumatorilor este o parte a politicii de consum a obiectivelor pe termen mediu în Ungaria.

De la începutul anului şcolar 2005/2006, o nouă iniţiativă ce oferă ajutor practic a fost disponibilă. Programul “Voi fi un consumator conştient”, publicat cu ajutorul Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor pentru Protecţia Consumatorilor este echivalentul maghiar al “Agendei Europene”. Acest program ajută tânăra generaţie să-și înţeleagă drepturile de consumator şi obligaţiile, precum şi pentru a deveni un consumator conştient.

În plus, acesta oferă informaţii de bază despre structura, instituţiile şi funcţiile Uniunii Europene şi principalele caracteristici ale statelor membre, informaţii care sunt esenţiale pentru tânăra generaţie ca membri ai Uniunii Europene. Proiectul a fost continuat şi în anul şcolar 2009/2010.

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria a elaborat şi emis în 2006 un material auxiliar de învăţământ pentru copiii cu vârsta 13-14.

Autoritatea Ungară de Supraveghere Financiară a încheiat un acord cu Ministerul resurselor naţionale de a coopera în cadrul proiectului de introducere a educaţiei de studii elementare financiare în învăţământul secundar din şcoli. Se acordă bani pe o bază anuală pentru a face licitații cu scopul de a îmbunătăţi educaţia culturii financiare şi de protecţie a consumatorilor în sistemul şcolar.