A A
RSS


Slovenia – Institutii si Politicile de consum

Sun, Oct 16, 2011

Europa

SLOVENIA

1.       Instituţiile privind protecţia consumatorilor

1.1.  MINISTERUL ESTE RESPONSABIL CU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Autoritatea responsabila cu politica de consum, protecţia consumatorului si problemele consumatorului este Ministerul Economiei. Viziunea Ministerului este centrata pe suport pentru viitoarea consolidare a competitivităţii internaţionale a companiilor Slovene si pe ajustarea structurii economiei Slovene intr-o structura îndeosebi adaptată cerinţelor economiei globale.

Masurile politice sunt prin urmare prioritare in vederea dezvoltării unei culturi de afaceri si a standardelor comune in societate, care promovează inovaţia, investiţia in cunoaştere, tehnologia noua si spiritul întreprinzător.

Prin urmare, Ministerul contribuie la reducerea riscurilor pentru companii si pentru persoanele fizice datorita  creşterii schimbărilor majore si rapide, si prin urmare de asemenea la reducerea rezistenţei la schimbările ce astăzi mai mult ca niciodată sunt forţa motoarea pentru progres si competitivitatea internaţională.

Un amendament legislativ a extins aria de responsabilitate reglementata de către Ministerul. Economiei. In prezent este împărţită in şase directorate, cuprinzând:

 • spiritul întreprinzător şi competiţia,
 • relaţiile economice externe,
 • piaţa interna,
 • turismul,
 • energia si
 • comunicaţiile electronice

Exista de asemenea organisme care operează in cadrul ministerului, desfăşurând activităţi in domeniile de:

 • proprietate intelectuala,
 • protecţia concurenţei,
 • inspecţia pieţei,
 • inspecţia de comunicaţii electronice si e-mail, si
 • inspecţia sectorului energetic

Ministerul este responsabil cu legislaţia UE si naţională si cu politica privind protecţia intereselor economice ale consumatorului, anumite servicii financiare şi siguranţa generala a produselor.

Activităţile desfăşurate de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, un organism in cadrul Ministerului, sunt următoarele: sarcinile tehnice si administrative referitoare la pregătirea si implementarea programului pentru protecţia consumatorului in organele administrative, organizaţiile profesionale si organizaţiile non-guvernamentale.

Date de contact (Minister):

Director General: Peter Vrtačnik

Adresă: Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 1 478 3564

Fax: +386 1 400 3622

E-mail: gp.mg@gov.si

Website: http://www.mg.gov.si/

Date de contact (Cabinet):

Director: Mojca Burgar

Adresă: Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 1 478 3618

Fax: +386 1 478 3440

E-mail: uvp.mg@gov.si

Website: http://www.uvp.gov.si/

1.2.  INSTITUŢIILE PUBLICE

Directive Instituţiile publice de executare
Directiva 84/450/EEC

Directiva 85/577/EEC

Directiva 87/102/EEC

Directiva 93/13/EEC

Directiva 94/47/EC

Directiva 97/7/EC

Directiva 97/55/EC

Directiva 98/6/EC

Directiva 1999/44/EC

Directiva 2002/65/EC

Directiva 90/314/EEC

Directiva 2002/65/EC

Directiva (EC) 2005/29

Inspectoratul de piaţa al Republicii Slovenia

Date de contact:

Adresa: Parmova 33, Ljubljana

Tel: +386 1 280 8700

Fax: +386 1 280 8740

Website: http://www.ti.gov.si/

Inspectoratul de piaţa al Republicii Slovenia

Date de contact:

Adresă: Parmova 33, Ljubljana

Tel: +386 1 280 8700

Fax: +386 1 280 8740

Website: http://www.ti.gov.si/

Directiva 89/522/EEC Competenţe partajate intre Inspectoratul Republicii Slovenia pentru Cultură şi Media

Date de contact:

Adresă: Metelkova 4, Ljubljana

Tel: +386 1 400 7901

Fax: +386 1 400 7981

Website: http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/organi_v_sestavi/

şi

Agenţia pentru Comunicaţii Poştale şi Electronice a Republicii Slovenia

Contact Information:

Adresă: Stegne 7, Ljubljana

Tel: +386 1 583 6300

Fax: +386 1 511 1101

Website: http://www.apek.si/

Directiva 2000/31/EC Competenţe partajate între Inspectoratul de  Piaţa al Republicii Slovenia şi Agenţia pentru Comunicaţii Poştale şi Electronice a Republicii Slovenia.
Directiva 2001/83/EC Agenţia pentru Produse Medicale si Aparatură Medicală a Republicii Slovenia

Date de contact:

Adresă: Ptujska ulica 21, Ljubljana

Tel: +386 8 200 0500

Fax: +386 8 200 0630

Website: http://www.jazmp.si/index.php?id=56

Reglementarea (EC) No 261/2004 Inspectoratul de Transport al Republicii Slovenia

Date de contact:

Adresă: Tržaška 19 A, Ljubljana

Tel: +386 1 478 8300

Fax: +386 1 478 8149

Website: http://www.pi.gov.si/

Directiva 2002/58/ES privind procesarea datelor personale si protecţia confidenţialităţii in sectorul de comunicaţii electronice (Directiva asupra confidenţialităţii comunicaţiilor electronice): articolul 13 Agenţia pentru Comunicaţii Poştale şi Electronice a Republicii Slovenia.

Date de contact:

Adresă: Stegne 7, Ljubljana

Tel: +386 1 583 6300

Fax: +386 1 511 1101

Website: http://www.apek.si/

Nu exista organizaţii de cercetare finanţate din fonduri publice, observatoare sau politici dedicate afacerilor de consum general.

1.3. ORGANIZAŢIILE NAŢIONALE ALE CONSUMATORILOR

Lista de organizaţii naţionale ale consumatorilor nu este un registru oficial al organizaţiilor naţionale ale consumatorilor, ci doar informaţie pentru Statele Membre si pentru public. Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor nu poate garanta ca organizaţiile sunt active ci poate doar sa urmeze activităţile acestora.

 • Asociaţia Slovena a Consumatorilor

Adresă: Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 474 0600

Fax: +386 1 433 71

E-mail: zps@zps.si

Website: http://www.zps.si/

Asociaţia Slovena a Consumatorilor este o organizaţie independentă, non-profit, recunoscută internaţional, care se ocupa cu consumatorii si cu informarea acestora, si cu activitatea de lobby (influenţare a membrilor unei legislaturi in favoarea unei legi) in numele consumatorilor. Asociaţia a fost fondată în iunie 1990. Prin statutul sau juridic, aceasta este o asociaţie condusa de către un consiliu ales prin vot.

 • Asociaţia Consumatorilor din Zasavje

Adresă: Cesta Zmage 33, SI-1410 Zagorje

Tel: +386 3 566 9040

Fax: +386 3 566 9041

E-mail: zpz.potros@siol.net

Website: http://www.zagorje.si/zpz/

 • Institutul Internaţional de Cercetare a Consumatorilor

Adresă: Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 474 0610

Fax: +386 1 433 3371

Website:http://www.zps.si/o-nas/mednarodni-institut-za-potrosniskeraziskave/ index.php?Itemid=364

 • Federaţia Asociaţiei Consumatorilor din Slovenia

Adresă: Trg zmage 4, SI-9101 Murska Sobota

Tel: +386 2 534 9390

Fax: +386 2 534 9391

 • Institutul pentru Protecţia Consumatorilor

Adresă: Koprska 94, SI-1000 Ljubljana

 • Asociaţia Consumatorilor din Gorenjske Kranj

Adresă: Bertoncljeva 23, SI-4000 Kranj

Tel: +386 4 236 2540

Fax: +386 4 236 3031

E-mail: info@potrosnik-zdruzenjegor.si

Website: http://www.potrosnik-zdruzenjegor.si/

 • Asociaţia Consumatorilor din Pomurja

Adresă: Trg zmage 4, SI-9000 Murska Sobota

Tel: +386 2 534 9390

Fax: +386 2 534 9391

 • Asociaţia Consumatorilor din Spodnjega Podravja

Adresă: Arbajterjeva 1, SI-2250 Ptuj

Tel: +386 2 748 2969

Fax: +386 2 748 2944

 • Asociaţia Consumatorilor din Primorske

Adresă: Ulica Gradnikove brigade 33, SI-5000 Nova Gorica

Tel: +386 5 333 4143

1.4.  CONSILIILE/ ADUNARILE  NAŢIONALE  ALE ORGANIZAŢIILOR CONSUMATORILOR SI ALE ALTOR PARŢI INTERESATE

Exista un consiliu de experţi, compus din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale calificate, organizaţii non-guvernamentale ale consumatorilor, camera de afaceri, camera de ambarcaţiuni si experţi academici in domeniul protecţiei consumatorilor. Consiliul de experţi este consultat in procesul de pregătire a programului naţional anual de protecţie a consumatorilor. Acesta examinează alte lucrări in domeniul protecţiei consumatorilor si îşi oferă punctul de vedere directorului Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor. Consiliul se întruneşte o data sau de doua ori pe an.

Date de contact (Cabinet):

Director: Mojca Burgar

Adresă: Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 3618

Fax: +386 1 478 3440

E-mail: uvp.mg@gov.si

Website: http://www.uvp.gov.si/

1.5.  MIJLOC DE INFORMARE  PENTRU CONSUMATORI

Cea mai important mijloc de informare pentru consumatori este revista de consum VIP, publicată de către Institutul Internaţional de Cercetare a Consumatorilor.

Adresă: Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana

Website: http://www.zps.si

Nu exista alte mijloace specializate de informare in acest domeniu.

1.6.  ORGANISME COMPETENTE PENTRU CĂILE DE ATAC: INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI MODALITĂŢI EXTERNE DE REZOLVARE A DISPUTELOR (ADR)

Nu exista modalităţi externe de rezolvare a disputelor  generale pentru protecţia consumatorilor.

Exista un consumator pentru planul de afaceri arbitrar in cererile de asigurare de la Zavarovalnica Triglav.

Adresă: Miklošičeva cesta 19, Ljubljana

Tel: +386 1 474 7547, +386 1 474 7330

E-mail: arbitraza@zav-triglav.si

Website: http://www.triglav.si/stran.asp?id=604

Acesta este o alta soluţionare extrajudiciară a litigiilor din sectorul bancar – asociaţia bancara a Centrului de Meditare sloven,  website: http://www.zbs-giz.si/en.

1.7.  CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR

Evropski potrošniški center /Centrul European al Consumatorilor, Slovenia

Adresă: Frankopanska 5, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 432 30 35

Fax: +386 1 433 33 71

E-mail: epc@epc.si

Website: www.epc.si

1.8.  AUTO SAU CO-REGLEMENTAREA

Nu exista alte organizaţii de auto-reglementare pana in prezent.

2.       Politicile de consum

2.1.    LEGISLATIA PROTECTIEI CONSUMATORILOR

Legislaţia este înscrisa sub executarea 2.3.

2.2. ORGANIZAŢIILE CONSUMATORILOR

O definiţie a unei organizaţii a consumatorilor non-guvernamentala este data de către Legea privind protecţia consumatorilor. Prin definiţie, organizaţiile consumatorilor sunt organizaţii non-profit si non-guvernamentale stabilite de către consumatori pentru a proteja drepturile consumatorilor in mod exclusiv si sunt introduse intr-un registru al organizaţiilor de consumatori păstrate de către Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor din cadrul Ministerului Economiei

Exista un buget anual prevăzut pentru activităţile ONG-urilor consumatorilor, baza juridica a căruia este Programul National Pentru Protecţia Consumatorilor. Pe baza propunerilor publice înregistrate de către consumatori, ONG-urile pot aplica pentru fonduri publice pentru co-finanţarea diferitelor activităţi de consum. In plus, o concesiune de 5 ani a fost acordata uneia dintre organizaţiile consumatorilor pentru publicarea unei reviste lunare VIP a consumatorilor si doua concesiuni au fost acordate organizaţiilor de specialitate pentru a da sfaturi consumatorilor.

Legea privind Protecţia Consumatorilor oferă posibilitatea pentru organizaţiile de protecţie a consumatorilor de a intenta proces unei societăţi cerând ca instanţa sa declare contractul sau anumite părţi ale contractului nule sau anulate.

2.3. SANCŢIONAREA/ DESPAGUBIREA

In Slovenia nu exista nicio acţiune de clasa sau de grup pentru despăgubiri.

Principalele competente ale principalului organ de ordine al Inspectoratului de Piaţă a Republicii Slovenia sunt: derivate din Legea privind protecţia consumatorilor, care specifica rolul Inspectoratului de Piaţă al Republicii Slovenia ca o autoritate de control pentru activităţile de piaţă, este un regulament cheie in acest domeniu si reglementează drepturile consumatorilor in ceea ce priveşte persoanele juridice. Inspectoratul de Piaţă al Republicii Slovenia este competent pentru control (Legea privind creditul de consum si Legea privind protecţia consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale) in domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor in relaţie cu creditorii, alţii decât băncile.

Inspectoratul de Piaţă al Republicii Slovenia este in prezent responsabil cu supravegherea punerii in aplicare a următoarelor acte si regulamente, adoptate in special pentru protejarea drepturilor consumatorilor:

Legea privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al RS, nr 98/2004, 126/2007, 86/2009)

 • Regulile privind indicarea preţului pentru bunuri şi servicii (Monitorul Oficial al RS, nr 63/1999, 27/2001, 65/2003)
 • Regulamentul privind mărfurile care urmează să fie acoperite de o garanţie pentru operaţiunile specifice (Monitorul Oficial al RS, nr 73/2003, 92/2003)

Protecţia consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale Act (Monitorul Oficial al RS, Nr.53/2007)

Legea creditului de consum, textul oficial consolidat (Monitorul Oficial al RS, 59/2010)

 • Regulile privind condiţiile care trebuie îndeplinite de către intermediarii de credit(Monitorul Oficial al RS, nr 102/2000)
 • Ordinul privind forma şi conţinutul etichetei arătând acordul cu cerinţele de creditare a consumatorilor (Monitorul Oficial al RS, nr 102/2000)
 • Rata medie efectivă a dobânzii la creditele de consum aplicata la creditele băncilor şi caselor de economii raportate pe pagina web a Băncii Sloveniei
 • Regulile privind raportarea creditorilor cu privire la concluziile din contractele de credit şi a ratelor de interes stabilite efectiv (Monitorul Oficial al RS, nr. 28 / 2008)

Legea Comunicaţiilor Electronice (Monitorul Oficial Sloven, nr. 13/2007, 110/2009), în care competenţele sunt împărţite cu Agenţia de Posta şi Comunicaţii Electronice.

Inspectoratul de Piaţă al  Republicii Slovenia se asigură că drepturile consumatorilor sunt respectate pe deplin prin supravegherea persoanelor juridice şi de gestionare a reclamaţiilor consumatorilor, astfel cum se specifică în legislaţia naţională din acest domeniu. Pentru a putea să facă acest lucru, Inspectoratul de Piaţă poate lua mai multe măsuri, cum ar fi deciziile administrative, care interzic vânzarea sau publicitate unui produs sau serviciu. O altă măsură a intrat în vigoare la începutul anului 2005 şi a dat Inspectoratului de Piaţă dreptul de a amenda o entitate juridică în cazul în care acţiunea (sau omisiune) acesteia este considerată o infracţiune penală.

Inspectoratul pentru traficul aerian este doar una dintre autorităţile responsabile de controlul în domeniul protecţiei consumatorilor. Responsabilităţile sale sunt în Regulamentul (EC) nr. 261/2004 stabilind norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (Monitorul Oficial sloven, nr. 61 / 2005).Competenţele Inspectoratului pentru trafic aerian sunt, în primul caz definite în Legea Aviaţiei (Monitorul Oficial sloven, nr. 81/2009), Legea cu privire la furnizarea de servicii de navigaţie aeriană ( Monitorul Oficial sloven, nr. 30 / 2006), care asigură un control de inspecţie la executarea legilor şi a altor reglementări pentru domeniul de aviaţie sau al traficului aerian ca si operaţiunile, întreţinerea, producţia, meteorologia aviaţiei, dispozitive de navigaţie, licenţe, servicii de navigaţie (control al zborului), scoală de zbor, etc. Pe lângă acestea, există  de asemenea o mulţime de reglementări din partea autorităţilor europene ale aviaţiei civile, care definesc domeniul de control al aviaţiei ca JAA, ECAC, IATA, EUROCONTROL, etc.

Competenţele Agenţiei de Poştă şi Comunicaţii Electronice în legătură cu protecţia consumatorilor constau în principal în furnizarea procedurile de soluţionare a litigiilor simple şi nu foarte costisitoare atunci când un consumator ca un utilizator final al unui serviciu de comunicaţii electronice nu este de acord cu manipulărilor sau cu deciziile operatorului care furnizează acest serviciu.

Agenţia pentru produse medicale şi dispozitive medicale face inspecţie profesională în domeniul produselor medicale în cadrul inspecţiilor in farmacii în conformitate cu Legea privind produsele medicamentoase (Monitorul Oficial sloven, nr. 31/2006, 45/2008).

Inspectoratul de Cultură şi Mass-media acoperă domeniul de inspecţie mass-media, în conformitate cu Legea privind mass-media (Monitorul Oficial sloven, nr. 110/2006) şi Legea cu privire la Radio televiziunea Slovenia nr. 96/2005). Inspectoratul de Cultura şi Mass-media şi Agenţia de Poştă şi Comunicaţii Electronice au împărţit competenţe pentru Directiva 89/522/EEC privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin lege, regulament sau acţiune administrativa in statele membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune: Articolele 10 – 21 transmise în Legea privind media si Legea cu privire la Radio televiziunea Slovenia.

2.4.  INFORMARE ŞI EDUCARE

Există un buget anual prevăzut pentru activităţile ONG-urilor consumatorilor în domeniul de informare şi educare, baza a căruia este Programului Naţional pentru Protecţia Consumatorilor. Pe baza ofertelor publice înregistrate de consum ONG-urile pot aplica pentru fonduri publice pentru co-finanţarea diverselor proiecte de consum

2.5.   COLECTAREA DE INFORMAŢII / CERCETAREA

Ultimul studiu sau cercetare urmărit de o organizaţie neguvernamentala si finanţat de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, legat de introducerea monedei euro în Slovenia. Proiectul este finalizat.