A A
RSS


Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite

 • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

16 mai 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Emiratele Arabe Unite au nevoie de viză de intrare.

Indiferent de tipul de viză solicitat, este obligatorie încheierea unei asigurări medicale, fie printr-o companie emirateză, fie printr-o companie din străinătate.

De asemenea, este obligatorie plata unei garanţii de 1000 de dirhami (Dhs), sumă ce va fi restituită în momentul părăsirii teritoriului Emiratelor Arabe Unite.

Pentru mai multe informaţii privind regimul de acordare al vizelor, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze autorităţile emirateze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite (http://www.government.ae/)
 • Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti

Viza de vizită

Pentru acest tip de viză pot aplica cetăţenii rezidenţi în EAU, dar numai pentru soţ/soţie sau rudă de sânge de gradul 1 şi 2. Trebuie prezentate documente care să ateste căsătoria sau gradul de rudenie pentru cetăţenii invitaţi.
Viza poate fi valabilă 30 de zile sau 90 de zile (perioadă care nu mai poate fi reînnoită).
Persoanele care au obţinut viza pot intra în E.A.U. în decurs de două luni de la data emiterii vizei.
Cetăţenii români căsătoriţi cu un cetăţean din spaţiul Consiliului Cooperării Golfului (Arabia Saudită, Bahrein, E.A.U., Kuweit, Oman, Qatar), pot obţine o viză de vizită numai dacă deţin permis de şedere în ţara de reşedinţă a soţului.

Viză turistică

Se poate obţine pentru o perioadă de 30 de zile, putând fi prelungită o singură dată, numai printr-un hotel sau printr-o agenţie de turism care operează în EAU şi care sunt autorizate de către Ministerul de Interne.

Cererea de viză trebuie să fie trimisă cu cel puţin o săptămână înainte de călătoria propriu-zisă. Compania de turism sau hotelul trebuie să plătească o sumă de bani pentru fiecare turist în parte, banii fiind returnaţi companiei sau hotelului în momentul când turistul părăseşte E.A.U.

Viză de vizită pentru studenţi

Aceste vize sunt emise pe o perioadă de 60 de zile şi pot fi prelungite de două ori cu aceeaşi perioadă.
Studenţii trebuie să fie, în prealabil, înscrişi la una din universităţile din E.A.U. şi trebuie să aibă asigurare de sănătate. De asemenea trebuie să plătească o garanţie, sumă ce le va fi returnată la părăsirea definitivă a ţării.

Viză cu intrări multiple

Acest tip de viză este destinat oamenilor de afaceri care călătoresc frecvent în EAU Viza este valabilă şase luni de la data eliberării. Fiecare şedere nu trebuie să depăşească 14 zile.

Viză de vizită pentru scopuri medicale

Fiecare şedere nu trebuie să depăşească 90 de zile.
Aceste vize pot fi prelungite o singură dată pentru aceeaşi perioadă.

Viză de vizită pentru a participa la diverse manifestări

Cei care doresc să participe la conferinţe, expoziţii, festivaluri etc., pot solicita şi obţine acest tip de viză pentru 30 de zile.
Acest tip de viză nu poate fi prelungit.

Viză pentru misiune specială (tranzit)

Această viză este o perioadă de 14 zile de şedere. Se poate obţine de către oameni de afaceri sau turişti la sosirea în aeroport. Această viză este făcută numai de către o companie sau hotel din E.A.U.

Viză de tranzit pentru misiune

Este un nou tip de viză, pentru cei care vor dori/vor trebui să lucreze pe o perioadă mai scurtă de timp în E.A.U.
Această viză se eliberează în colaborare cu Departamentul pentru Permise de Muncă Temporare din cadrul Ministerului Muncii din EAU, în prealabil trebuind să se obţină autorizaţia de muncă de la ministerul amintit.
Această viză se eliberează pe o perioadă de 90 de zile şi poate fi prelungită cu alte 90 de zile.

Viză de tranzit aeroportuar

Este destinată celor care tranzitează aeroporturile din EAU. Este valabilă 96 de ore şi trebuie solicitată printr-o companie aeriană care operează în EAU. Cetăţenii trebuie să aibă bilet de avion pentru destinaţia următoare.

Viză de rezidenţă

Această viză este destinată celor care vor veni să locuiască pe o perioadă nedefinită cu o persoană care este deja rezidentă în EAU. Pentru soţie/soţ şi copii, această viză are valabilitatea de 3 ani.
Pentru părinţii persoanelor rezidente în EAU, acest tip de viza este anual. Pentru părinţi este obligatorie depunerea unei garanţii (returnabile la finalul şederii persoanei respective).
Permisele de rezidenţă îşi pierd valabilitatea dacă posesorii au locuit în afara EAU mai mult de şase luni continuu.

Viză pentru investitor

Acest tip de viză este destinat investitorilor străini în parteneriat cu cei emiratezi. Investitorul străin trebuie să fi depus un capital de cel puţin 70.000 de Dhs. Viza este valabilă 3 ani.

Viză de angajare

Este acordată de către Departamentul de Imigrare celor care doresc să lucreze pe teritoriul EAU, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Muncii.
Are valabilitate de 2 luni cu 30 de zile şedere în EAU. Odată intrat în ţară, compania la care urmaţi să lucraţi se va ocupa de obţinerea permisului de şedere pentru muncă.

Ameninţări teroriste

În Emiratele Arabe Unite se menţine un înalt grad de risc de securitate, cauzat de ameninţările teroriste prezente în întreaga regiune a Golfului. Autorităţile emirateze au adoptat măsuri ferme de securitate, dar atacurile teroriste se pot produce spontan şi pot afecta orice persoană prezentă în zona de impact.

Cetăţenii români care călătoresc în această ţară sunt sfătuiţi să se informeze cu regularitate asupra condiţiilor de securitate din zonă şi să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile locale şi să acceseze periodic pagina de web a Ministerului de Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Călătoriile în Emiratele Arabe Unite nu prezintă riscuri majore din punctul de vedere al criminalităţii.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşină pot apare în zonele aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării etc.).

MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Emiratele Arabe Unite:

 • Să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în această ţară!
 • Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!
 • Să urmărească în mod constant evoluţia stării de securitate şi să păstreze un contact regulat cu Ambasada României!
 • Să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale! În timpul sărbătorilor Ramadamului consumul de mâncare, băutură sau fumatul în locurile publice constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea!
 • Să evite circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în zone izolate ale ţării!
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini!
 • Să încuie maşinile şi să le asigure cu sisteme de alarmă!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.

De asemenea, este recomandată, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Rezidenţii ne-musulmani pot cumpăra alcool de la magazinele abilitate numai dacă au o licenţă pentru alcool. În majoritatea barurilor hotelurilor se poate consuma alcool, dar numai de către clienţii hotelului.

Sistemul medical

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

Sistemul de trafic auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se pe partea dreaptă a drumului.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună, cu autostrăzi şi drumuri naţionale moderne.

 • Centura de siguranţă:

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Consumul de alcool la volan este strict interzis.

 • Permisul de conducere:

Persoanele cu rezidenţă în Emiratele Arabe Unite au obligaţia de a deţine un permis de conducere de la autorităţile locale.
Turiştii pot folosi permisul de conducere internaţional, în cazul în care doresc să închirieze autovehicule.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În cazul producerii unui accident de circulaţie, trebuie respectate regulile aplicabile în fiecare Emirat.
În unele Emirate este interzisă deplasarea vehiculelor implicate în accident, până la sosirea echipajelor de poliţie (Abu Dhabi). În altele, vehiculele se pot deplasa pentru a nu obstrucţiona traficul (Dubai).

În cazul unor incidente care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.

Reglementări vamale

Importul, consumul, producerea şi deţinerea de stupefiante (răşină de cannabis, haşiş, marijuana, heroină, cocaină) chiar şi în cantităţi foarte mici sunt interzise şi aspru pedepsite de lege.

Persoanele care intră în Emiratele Arabe Unite sau părăsesc teritoriul acestui stat, având asupra lor sume de bani sau instrumente financiare/de plată care depăşesc plafonul de o sută de mii de dirhami (AED) (sau echivalentul în alte valute) trebuie să depună o declaraţie în acest sens la autorităţile vamale şi să completeze un formular care va fi pus la dispoziţie de către aceste autorităţi.

Această prevedere este valabilă şi în cazul în care banii/instrumentele de plată depăşind această sumă, sunt trimise prin poştă sau colet. Sumele deţinute de persoane cu vârstă sub 18 ani vor fi incluse în plafonul acceptat pentru însoţitor.

În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, ofiţerul vamal poate sesiza procurorul general în vederea declanşării procedurilor legale.