Elveţia

 • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

18 mai 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu data de 1 iunie 2009, conform Acordului de liberă circulaţie UE – Elveţia, cetăţenii români nu au nevoie de viză.

Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile cel puţin 6 luni de la data intrării pe teritoriul Elveţiei.

Pot beneficia de libera circulaţie în Confederaţia Elveţiană:

 • cetăţenii români care au un contract de muncă valabil cu un angajator elveţian, sau desfăşoară activităţi lucrative independente;
 • cetăţenii români care pot demonstra că posedă suficiente resurse financiare pentru a se întreţine în Elveţia.

Dacă doriţi să rămâneţi în Elveţia mai mult de 3 luni, aveţi nevoie de o autorizaţie de şedere care este eliberată de autoritatea locală competentă. Nu omiteţi faptul că, în această situaţie, trebuie să vă anunţaţi şederea în Elveţia la autorităţile cantonale în termen de cel mult 40 de zile calendaristice.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare si şedere prevăzute de legislaţia elveţiană, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile elveţiene:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Elveţia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Elveţia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elveţiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Elveţia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea neîntârziata atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României la Berna.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elveţiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 117 – Serviciul de urgenţe poliţie
 • 118 – Serviciul de urgenţe pompieri
 • 144 – Serviciul de urgenţe salvare
 • 140 – Urgente rutiere
 • 112 – Urgenţe

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Elveţia.
Vă recomandăm să încheiaţi o asigurare medicală de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare în Elveţia, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în Elveţia.
Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro şi  www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul elveţian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto

În Elveţia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
La intrarea in Elveţia este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât, acesta sa corespundă normelor tehnice conform reglementarilor legale elveţiene. De asemenea, se vor prezenta, la cererea autorităţilor de frontieră, documentele autoturismului, dovada proprietăţii, talonul de înmatriculare şi asigurarea (cartea verde).

Transportul public este bine dezvoltat şi eficient.
Accesul pe autostrăzi se face în baza unor vignete, care se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.

Starea drumurilor
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

Folosirea telefonului mobil la volan
Este interzisă.

Centura de siguranţă:
Este obligatorie.

Limite de viteză admise

 • 30 – 50 km/h în localităţi
 • 80 km/h pe drumurile principale
 • 120 km/h pe autostrăzi.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:
Pe teritoriul Elveţiei deţinerea, utilizarea şi comercializarea aparatelor de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar este total interzisă, constituind infracţiune si se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton.

Permisul de conducere
Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Elveţiei.
Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Elveţia pot să solicite preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unui permis elveţian.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Atenţie! Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală.
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 133 – Serviciul de urgenţe poliţie
 • 144 – Serviciul de urgenţe salvare
 • 120 – Serviciul de urgenţe trafic

Reglementări vamale

Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene.
Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; 1 litru băuturi alcoolice; cadouri/suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.

Regimul medicamentelor

Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise atât la intrarea în Elveţia, cât şi la ieşire.
Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.

Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic.

By o9admin