Belarus

Belarus

 • Nu există restricţii de călătorie.

Ultima actualizare:

3 mai 2011

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români, posesori de pasapoarte simple, care doresc să călătorească în Belarus, este necesară obţinerea vizei de intrare.

Termenul de şedere nu poate să depăşească 90 de zile într-un an, începând din ziua intrării pe teritoriul acestui stat. Dacă cetăţeanul străin are intenţia să stea mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalităţile necesare pentru prelungirea dreptului de şedere temporară.

Aceste formalităţi se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite formalităţi şi achitată o taxă. Termenul în care sunt soluţionate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare.

Dacă este necesar, vizele de afaceri şi cele pentru scopuri personale pot fi prelungite peste perioada maximă de 90 de zile.

Condiţiile de intrare în Belarus prevăzute de legea privind regimul străinilor care sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport şi a unei vize valabile de intrare în această ţară, care poate fi obţinută numai la oficiile consulare ale Republicii Belarus din străinătate. Pe cale de excepţie, aceasta poate fi obţinută pe teritoriul Republicii Belarus numai de la Oficiul consular din cadrul Aeroportului Internaţional Minsk-2;
 • deţinerea de documente care atestă scopul declarat al călătoriei (invitaţie, rezervare de servicii turistice, voucher, bilete de călătorie, asigurare medicală, carte verde etc.);
 • deţinerea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei (dacă cetăţeanul străin stă mai mult de o lună, trebuie să deţină cel puţin 25 unităţi de bază/lună, dacă stă mai puţin de o lună trebuie să deţină cel puţin 1 unitate de bază pentru fiecare zi de şedere, iar dacă tranzitează teritoriul Belarus trebuie să deţină cel puţin 5 unităţi de bază. O unitate de bază = 31.000 ruble belaruse = cca 15 USD).

Perioada maximă de şedere, în cazul vizei de tranzit, este de 48 ore din momentul intrării, cu excepţia situaţiilor neprevăzute (calamităţi naturale care perturbează circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport, starea de sănătate, numai dacă aceasta a fost constatată de un medic din R. Belarus, când este nevoie de transbordarea dintr-un mijloc de transport în altul şi cazul fortuit). Pentru obţinerea acestui tip de viză, în documentul de călătorie trebuie să existe şi o viză valabilă a unui stat riveran, care să justifice tranzitul.

Cei care tranzitează R. Belarus folosind mijloace auto sunt obligaţi să folosească itinerariul prestabilit pe arterele de comunicaţii internaţionale din această ţară, iar opririle pentru odihnă se pot realiza numai pe cursul acestora.

Noua lege privind regimul străinilor introduce şi instituţia „Cartei de Migraţie”. Aceasta este un document, care, cu câteva excepţii, trebuie completat de către toţi cetăţenii străini la intrarea în R. Belarus, conţine informaţii despre aceştia şi este pus la dispoziţie gratuit de către autorităţile de frontieră. Carta de Migraţie trebuie prezentată pentru înregistrare la organele Ministerului de Interne, păstrată pe toată perioada şederii şi predată la ieşirea din această ţară autorităţilor belaruse de frontieră. Pentru moment, prevederile referitoare la folosirea Cartei de Migraţie nu se aplică, fiind supuse unui moratoriu până la convenirea unui model comun de document cu Federaţia Rusă.

Atenţie! Cetăţeanul străin este obligat ca în termen de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Republicii Belarus, cu excepţia zilelor de odihnă, a sărbătorilor legale şi a zilelor declarate nelucrătoare de către preşedintele Republicii Belarus, să se înregistreze la autorităţile Ministerului de Interne.

În situaţia în care şederea depăşeşte 90 de zile, în paşaport va fi aplicată o ştampilă de către autorităţile belaruse abilitate. Cetăţenilor străini înregistraţi la Ministerul de Interne li se vor elibera fişe diplomatice, consulare sau de serviciu, excepţie făcând invitaţii şefilor şi funcţionarilor reprezentanţelor diplomatice străine. Înregistrarea se face pentru termenul indicat în viză şi în poliţa de asigurare.

Legislaţia Republicii Belarus în materia străinilor este foarte strictă şi prevede sancţiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din ţară. Cetăţeanul străin poate fi expulzat şi în cazul în care autorităţile belaruse apreciază că acesta pune în pericol siguranţa naţională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populaţiei, drepturile şi libertăţile cetăţenilor R. Belarus şi ale cetăţenilor altor state.

Criticarea deschisă a realităţilor din R. Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acţiuni ale opoziţiei a cetăţenilor străini pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reţinerea, sancţionarea administrativă sau penală şi expulzarea.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de obţinere a vizelor şi de intrare prevăzute de legislaţia naţională a Republicii Belarus, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belaruse:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Belarus (www.mfa.gov.by )
 • Ambasada Republicii Belarus din Bucureşti

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul Republicii Belarus să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Belarus este scăzut, însă cetăţenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetăţenilor români care călătoresc în Belarus li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile belaruse şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Belarus este o ţară relativ sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Cele mai des întâlnite infracţiuni săvârşite asupra cetăţenilor străini sunt furturile de bunuri personale, precum şi furtul de autoturisme.

În scopul preîntâmpinării unor situaţii de acest gen, cetăţenii străini trebuie să respecte măsurile corespunzătoare de asigurare a bunurilor personale şi să fie selectivi în realizarea de noi cunoştinţe cu cetăţenii de pe acest spaţiu.

În cazul în care un cetăţean străin este victima unei infracţiuni, acesta este obligat să informeze de urgenţă autorităţile locale abilitate (Miliţia), precum şi persoana (fizică sau juridică) care l-a invitat în Belarus.

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente personale străinul este obligat să se adreseze, în scris, organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia au fost pierdute. În situaţia în care acest loc nu poate fi stabilit, persoana se va adresa în scris organelor Ministerului de Interne, la circumscripţia în raza căreia are rezidenţa. În cazul în care documentele nu vor fi găsite, autorităţile vor elibera o adeverinţă cetăţeanului străin, pe baza căreia Ambasada României îi va putea întocmi actele necesare întoarcerii în ţară. Pe aceste documente i se va aplica de către autorităţi viza de ieşire.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României.

Conform legilor belaruse, cetăţenilor străini le este interzisă intrarea şi şederea fără aprobare specială din partea autorităţilor belaruse în următoarele locuri şi obiective de pe teritoriul Belarus:

 • în zona de frontieră a R. Belarus (în punctele şi fâşia de frontieră)
 • zonele în care se execută operaţiuni speciale antiteroriste, obiectivele şi unităţile militare care aparţin Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Trupelor de Frontieră şi Comitetului Securităţii de Stat,
 • zona în care a fost dispusă evacuarea sau izolarea populaţiei.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Miliţia: 102
 • Pompierii: 101
 • Salvarea: 103

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Poliţa de asigurare eliberată de companiile de asigurări străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să acţioneze în decursul perioadei de şedere a străinului în Belarus
 • să fie valabilă pe teritoriul Belarus
 • suma asigurată trebuie să fie mai mare de 50.000 USD
 • să cuprindă cazurile de asigurare prevăzute de legislaţia Belarus cu privire la asigurarea medicală obligatorie a cetăţenilor străini.

Poliţa de asigurare poate fi cumpărată şi pe teritoriul Belarus de la agenţiile de asigurare existente în punctele de trecere a frontierei. Pentru a vizita această ţară nu trebuie făcute vaccinuri speciale.

Cetăţenii români care vizitează Belarus sunt sfătuiţi să evite zonele cu nivel ridicat de radiaţii, care sunt situate în partea de sud-est a ţării.

Condiţii privind traficul auto

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor este bună, iar regulile de circulaţie sunt similare cu regulile din România şi din alte state europene.

Limite de viteză sunt:

– 60 km/oră în localităţi;
– 90 km/oră în afara localităţilor sau 110 km/h pe anumite drumuri europene, cum este cel de la Minsk la Brest (pentru autovehicule cu o greutate mai mică de 3,5t);
– 70 km/oră pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t;
– 110 km/oră pe autostrăzi (pentru autovehiculele cu o greutate mai mică de 3,5t
– 90 km/oră pe autostrăzi (pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t).

 • Centura de siguranţă:

În Belarus este obligatorie folosirea centurii de siguranţă. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Permisul de conducere:

Pe teritoriul Republicii Belarus sunt recunoscute permisele de conducere internaţionale.

La trecerea frontierei de stat a Republicii Belarus, autovehiculele înmatriculate în alte state trebuie notificate oficiilor locale ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Cuponul de evidenţă eliberat de acestea trebuie păstrat şi predat la părăsirea teritoriului Belarus.

Conducătorii mijloacelor de transport auto care nu sunt înmatriculate în Republica Belarus şi se găsesc temporar (până la trei luni) pe teritoriul acestei ţări au obligaţia de a avea asupra lor certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport, cartea verde şi permisul de conducere în conformitate cu Convenţia privind circulaţia rutieră, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, sau permis de conducere al statului de cetăţenie însoţit de traducerea legalizată oficial, în limba belarusă sau în limba rusă. Ei sunt obligaţi, de asemenea, să poarte pe mijlocul de transport semnul distinctiv şi numerele de înmatriculare ale statului în care este înmatriculat mijlocul de transport respectiv.

Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate principalele tipuri de cărţi de credit folosite în mod curent pe plan internaţional, acolo unde sunt afişate însemnele cardurilor respective. Cărţile de credit pot fi utilizate la orice bancomat (ATM) care va elibera bancnote naţionale. Datorită reţelei reduse de terminale (POS-uri), cărţile de credit nu sunt frecvent utilizate în Belarus pentru efectuarea de plăţi.

Reglementări vamale

Cetăţenii străini pot scoate din Belarus o sumă în valută de pană la 3.000$, fără a fi nevoie să fie declarată.
Sumele cuprinse între 3.000$ şi 10.000$ trebuie declarate la frontieră fără justificarea sursei de provenienţă.
Este interzisă scoaterea din ţară a sumelor în valută mai mari de 10.000$.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • ţigări: 200 bucăţi;
 • 1 litru băuturi alcoolice;
 • parfumuri 50 g