A A
RSS


Zambia

Sun, Sep 2, 2012

Africa

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Zambiei.

Informaţii cu privire la condiţiile de călătorie în Zambia se pot obţine de la ambasada acestei ţări la Roma: Via Ennio-Quirino Visconti 8, Roma; tel: 0039-06 36 002 590; fax: 0039-06 97 613 035; e-mail : zamrome@rdn.it

 

Contactarea autorităţilor române

 

România nu are reprezentare diplomatică sau consulară de carieră în Zambia.

În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, cetăţenii români pot solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE.

Site-ul Comisiei Europene conţine informaţii utile privind protecţia consulară de care beneficiază cetăţenii UE inclusiv lista cu misiunile diplomatice ale ţărilor UE cu reprezentare în acest stat.

Cetăţenii romani care doresc să călătorească în Zambia sau se află deja pe teritoriul său, sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României în Africa de Sud şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel propriile coordonate pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, ori identificat ca fiind specific unor regiuni, prin urmare nici Zambia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. Zambia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Siguranţă şi criminalitate 

Nivelul criminalităţii în Zambia este relativ scăzut. Infracţiuni mărunte au loc în zonele aglomerate din Lusaka şi Livingstone.

Situaţia politică este calmă după victoria opoziţiei în alegerile din septembrie 2011, totuşi nu sunt excluse mişcări de stradă, o zonă cu risc din acest punct de vedere fiind cea a Universităţii din Lusaka.

Deplasarea în timpul nopţii, în special în zonele turistice sau în centrul oraşelor poate fi periculoasă. Este recomandat a se evita deplasarea în zonele Cairo Road din Lusaka, Chachacha, Freedom Way, Lumumba Road, acestea fiind afectate de jafuri armate.

Traficul şi consumul de droguri, homosexualitatea, posesia de materiale pornografice sunt ilegale şi aspru pedepsite.

Malaria, rabia, tuberculoza, holera şi dizenteria sunt boli comune în Zambia .

Aproximativ 13,5% din populaţia adultă este afectată de SIDA.

Începând cu 15 iulie 2009, toate companiile aeriene zambiene sunt interzise la operare în spaţiul aerian al UE. Uniunea Europeană a publicat o listă a companiilor aeriene care fac obiectul interdicţiei la operare sau restricţiilor în spaţiul comunitar.

Este recomandabilă consultarea acestei liste pe site-ul: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm.

Recomandări generale: 

  • Să evite orice deplasare pe timpul nopţii (indiferent de regiunea în care se află, dar mai ales în zonele izolate ale ţării), locurile aglomerate și demonstraţiile.
  • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini.
  • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
  • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, să păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
  • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, să lase documentele la hotel şi să păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
  • Să recurgă la operatori turistici acreditaţi şi să nu se îndepărteze de grupul turistic.
  • Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!
  • Să se adreseze Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile pentru a obţine informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cea mai apropiată misiune UE.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro
Este bine ca asigurarea medicală să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări facultative aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie valabilă pe teritoriul acestei ţări, în urma consultării cu companiile de asigurare. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

Condiţii privind traficul auto

  • Starea drumurilor

Starea reţelei rutiere variază şi se recomandă evitarea deplasărilor cu autoturismul pe timp de noapte.  Drumurile din zona rurală sunt, în general, nemarcate şi nu sunt bine întreţinute.

  • Transportul public

În general este recomandabil să se evite utilizarea mijloacelor de transport public (autobuze şi taxiuri), vehiculele prezentând deficienţe de întreţinere şi fiind supraaglomerate.

Regimul medicamentelor

În cazul în care este necesar să luaţi cu dvs. anumite cantităţi de medicamente vă recomandăm să aveţi în vedere contactarea autorităţilor din Zambia. Autoritatea Farmaceutică poate fi contactată în vederea obţinerii permisiunii de a introduce medicamentele necesare pe teritoriul Zambiei (email: pharmacy@pra.gov.zm sau Pharmaceutical Regulatory Authority, Box 31890, Lusaka).

 

Reglementări vamale

Pentru informaţii privind reglementările vamale din Zambia, vă rugăm să contactaţi autorităţile acestei ţări.

Sursa: www.mae.ro