A A
RSS


Angola

Sat, Sep 1, 2012

Africa

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Angolei.

Informaţii asupra dobândirii vizei se pot obţine de la ambasada acestui stat la Belgrad:

Adresa: Vladete Kovacevica 14, 11000 Belgrade, Serbia

Telefon: 00381 11 2653 422, 00381 11 3693 270

Fax : +381 11 2653 424,

E-mail: ambasada.angole@sbb.rs

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Angola sau se află deja pe teritoriul său, sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României în Angola şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel propriile coordonate pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, ori identificat ca fiind preponderent în unele  regiuni, prin urmare nici Angola nu poate fi exclusă în faţa acestei ameninţări.


Siguranţă şi criminalitate 

Pe fundalul unei situaţii economice şi sociale încă dificile se distinge o anumită intensificare a criminalităţii, mai ales în capitala ţării.

Cele mai frecvente situaţii  de acest gen sunt jafurile armate, inclusiv în plină stradă şi în timpul zilei, intrările prin efracţie, precum şi furturile din automobile.

Recomandări generale: 

  • Evitaţi orice deplasare pe timpul nopţii (indiferent de regiunea în care vă află, dar mai ales în zonele izolate ale ţării), locurile aglomerate și demonstraţiile.
  • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini.
  • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
  • În cazul călătoriilor  cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
  • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi  documentele la hotel şi păstraţi  numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
  • Respectaţi  anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!
  • Adresaţi-vă Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile pentru a obţine informaţii cu privire la tipurile de vaccinuri care trebuie efectuate.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi misiunea diplomatică română.


Sistemul medical

În sectorul sănătate, deşi s-a beneficiat masiv de pe urma creşterii economice, în special prin construcţia sau modernizarea mai multor spitale, situaţia este critică. Principalele cauze care determină această situaţie sunt legate de subutilizarea sistemului sanitar, cauzată de dificultăţi privind accesul fizic al populaţiei la unităţile de diagnostic şi tratament, precum şi de constrângerile financiare din bugetele familiale. Pe de altă parte, în prezent sistemul sanitar angolez nu este considerat capabil să ofere populaţiei servicii medicale adecvate şi în timp util, de calitate şi la costuri rezonabile. La toate acestea se adaugă acuta lipsă de cadre medicale la toate nivelurile, pe care Guvernul încearcă să o soluţioneze prin contractarea de medici şi personal sanitar din alte ţări (Cuba, Vietnam,etc).

La intrarea pe teritoriul acestei ţări trebuie să prezentaţi certificatul internaţional  de vaccinare împotriva febrei galbene.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie în R. Angola. Mai multe detalii puteţi  găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.
Este bine ca asigurarea medicală să fie valabilă în toate ţările. În baza unei astfel de  asigurări facultative puteţi avea acces la serviciile de urgenţă, atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea acestei asigurări  trebuie să verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie valabilă pe teritoriul acestei ţări, în urma consultării cu companiile de asigurare. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.


Condiţii privind traficul auto

  • Starea drumurilor

Starea drumurilor este precară şi se recomandă evitarea deplasărilor cu autoturismul pe timp de noapte.

  • Transportul public

În general, este recomandabil să se evite utilizarea mijloacelor de transport public (autobuze şi taxiuri), vehiculele prezentând deficienţe de întreţinere şi fiind supraaglomerate.


Reglementări vamale

În general, sunt conforme celor  internaţionale. Este interzisă scoaterea din ţară a oricărei sume în valuta naţională (kwanza).

Sursa: www.mae.ro