Tag Archives: zbor

DREPTURILE PASAGERILOR DIN TRAFICUL AERIAN

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Refuzul îmbarcării şi anularea zborului
Dacă vă este refuzată îmbarcarea sau zborul dumneavoastră a fost anulat, compania aeriană trebuie să vă ofere asistenţă şi despăgubiri financiare. Aceste drepturi se aplică daca v-aţi înregistrat la timp, pentru orice tip de zbor, inclusiv pentru cele charter:
•     De pe un aeroport al Uniunii Europene;
•     Spre un aeroport al Uniunii Europene dinspre un aeroport din afara Uniunii Europene, dăca zborul este operat de o linie aeriană din Uniunea Europeană.

Refuzul îmbarcării

Când sunt prea mulţi călători pentru locurile existente, compania aeriană trebuie să verifice dacă exista voluntari care să îşi cedeze locurile în schimbul unor beneficii convenite de comun acord.
Aceste beneficii trebuie să includă posibilitatea de a allege între restituirea valorii biletului (gratuit zborul de intoarcere spre punctul iniţial de plecare, când este cazul) sau o alternativă de transport spre destinaţia dumneavoastră finală.

Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri în valoare de €125 până la €600, în funcţie de distanţa de zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării cursei.

Anularea zborului

Aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu excepţia următoarelor situaţii: aţi fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte, sau orarul cursei redirecţionate este foarte apropriat de orarul iniţial sau compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.

Atunci când zborul dumneavoastră este anulat, compania aeriană trebuie să vă asigure:
•     Posibilitatea de a alege între restituirea valorii biletului (gratuit zborul de întoarcere spre punctual iniţial de plecare, când este cazul) sau o alternativă de transport spre destinaţia dumneavoastră finală.
•     Mesele, cazare la hotel când este necesar (inclusive transportul spre hotel) şi facilităţi de comunicare.

Dacă anularea zborului nu este anunţată din timp,compania aeriană trebuie să vă ofere compensaţii la acelaşi nivel cu cele oferite în cazul refuzului la
îmbarcare.
Veţi fi informat despre alternativele de transport. Dacă nu beneficiaţi de aceste drepturi, faceţi imediat plângere către compania aeriană care operează zborul.
Întârzieri de lungă durată
Dacă v-aţi înregistrat la timp pentru orice zbor, inclusiv
pentru cele charter:
•     De pe un aeroport al Uniunii Europene;
•     Spre un aeroport al Uniunii Europene dinspre un aeroport din afara Uniunii Europene, dacă zborul este operat de o linie aeriană din Uniunea Europeană.

În cazul în care întârzierea este mai mare cinci ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului biletului dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.

Dacă nu vă sunt respectate aceste drepturi, faceţi imediat plângere către compania aeriană care operează zborul.

Asistenţă asigurată
În funcţie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte dacă este cazul).

În cazul în cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.

Pasagerii cu mobilitate redusă
Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu handicap sunt protejate împotriva discriminării şi, cu începere de la 26 iulie 2008, pot beneficia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.

Răspunderea
Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± €4.800), pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor (până la ± €1.200) precum şi pentru vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor.

Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au aflat în imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.

Bagajul
Puteţi solicita despăgubiri pentru pagube cauzate de distrugerea, avarierea, pierderea sau întârzierea bagajului în cazul unui zbor operat de o companie din Uniunea Europeana oriunde în lume. În cazul în care compania aeriana nu vă acceptă plângerea, puteţi să vă
adresaţi instanţei. Puteţi pretinde despăgubiri de la compania aeriană cu care aveţi contractul sau de la compania care operează zborul, dacă acestea sunt diferite. Puteţi solicita despăgubiri pentru pagube cauzate de distrugerea, avarierea, pierderea sau întârzierea bagajului în cazul unui zbor operat de o companie din Uniunea Europeana oriunde în lume. În cazul în care compania aeriana nu vă acceptă plângerea, puteţi să vă adresaţi instanţei. Puteţi pretinde despăgubiri de la compania aeriană cu care aveţi contractul sau de la compania care operează zborul, dacă acestea sunt diferite.

Rănire sau deces în accident
Puteţi face plângere pentru prejudiciile ce decurg din rănire sau deces cauzate de un accident ce a avut loc în timpul unui zbor operat de o companie aeriană din Uniunea European oriunde în lume. În cazul unor nevoi economice imediate, aveţi dreptul la plata în avans. În cazul în care compania aeriană nu vă acceptă plângerea puteţi să vă adresaţi instanţei. Puteţi pretinde despăgubiri de la compania aeriană cu care aveţi contractul sau de la compania care operează zborul, dacă acestea sunt diferite.

Pachetele turistice
Operatorii de pachete turistice au obligaţia să prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.

Mai mult, dacă operatorul de turism nu vă furnizează o parte importantă din serviciile rezervate, el este obigat să vă acorde asistenţă şi să vă asigure aranjamente alternative, inclusiv pentru transport, fără costuri suplimentare pentru dumneavoastră.

Ajutor şi informaţii suplimentare
În cazul în care sunteţi afectaţi de refuzul îmbarcării, anularea zborului sau o întârziere mare şi compania aeriană nu va respecta drepturile garantate, înaintaţi o plângere forurilor competente din ţara dumneavoastră.

Contractul dumneavoastră cu compania aeriană stabileşte şi alte drepturi şi obligaţii. Cereţi companiei aeriene sau operatorului de turism o copie a acestora.

În scopul informării dumneavoastră, acest document constituie un rezumat al elementelor principale cuprinse în legislaţia Uniunii Europene. Orice acţiune juridică întreprinsă de dumneavostră trebuie să se bazeze în exclusivitate pe textul legii aplicabile.

Zece principii fundamentale

1. CUMPĂRĂ CE DOREŞTI, DE UNDE DOREŞTI.
2. DACĂ NU FUNCŢIONEAZĂ, RETURNEAZĂ-L.
3. STANDARDE RIDICATE PENTRU ALIMENTE ŞI  BUNURILE DESTINATE CONSUMATORILOR.
4. ŞTII CE MĂNÂNCI.
5. CONTRACTELE TREBUIE SĂ FIE CORECTE PENTRU CONSUMATORI.
6. UNEORI CONSUMATORII SE POT RĂZGÂNDI.
7. ESTE MAI UŞOR SĂ COMPARI PREŢURILE.
8. CONSUMATORII NU TREBUIE SĂ FIE INDUŞI ÎN EROARE.
9. PROTECŢIE ÎN TIMPUL VACANŢELOR.
10. SOLUŢIONARE EFICIENTĂ A LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE.