Tag Archives: Calatorii

Republica Ceha

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Cehia.

Intrarea în Republica Cehă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională din Republica Cehă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cehe:

Incepând cu data de 1 ianuarie 2011, Ministerul de Interne va prelua răspunderea pentru gestionarea permiselor de lungă şedere.

Cetăţenii străini pot fi angajaţi pe o poziţie care necesită înaltă calificare, numai după ce solicită aşa-numita carte albastră.

Persoanele care intenţionează să desfăşoare o activitate lucrativă in mod independent, ca persoană fizică, cat si cele care vor desfăşura activităţi sub forma participării într-o societate comercială şi care doresc să schimbe scopul şederii, trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Cehe de cel puţin 2 ani.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Cehia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Cehia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Cetăţenilor români care călătoresc în Cehia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cehe şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Cehia este o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Autovehiculele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, este obligatoriu să aveţi, în permanenţă, la dumneavoastră actele de identitate în original (paşaport, permis de şedere).
 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român – Secţia Consulară a Ambasadei României la Praga.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cehe, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – servicii de urgenţă
 • 158 – poliţie

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Cehia.

Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Cehia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

În Cehia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
Pe drumurile publice, atât în localităţi cât şi în afara acestora este obligatorie folosirea fazei de întâlnire.

Atenţie
! La intrarea în Republica Cehă este obligatorie cumpărarea rovignetei. Aceasta trebuie să fie aplicată pe parbriz, pentru a fi vizibilă cu uşurinţă, în caz contrar existând riscul de a fi amendat.
Taxele pentru autostrăzi se plătesc sub forma tichetelor de autostradă, care se pot cumpăra de la staţiile de benzină.

 • Starea drumurilor 

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost, iar tichetele trebuie afişate la vedere în interiorul maşinii.

 • Limitele de viteză admise

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 500 de euro şi suspendarea permisului de conducere. Amenzile de circulaţie pot fi achitate la Czech State Bank (CNB).

 • în localităţi – 50 km/oră
 • în afara localităţilor – 90 km/oră
 • autostrăzi – 130 km/oră.
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Pe teritoriul Republicii Cehe este interzisă utilizarea aparatelor antiradar. Utilizarea lor constituie contravenţie şi se penalizează cu amendă de 2 000 coroane cehe, care reprezintă echivalentul a aproximativ 85 Euro.

 • Permisul de conducere: 

Permisul de conducere românesc este valabil în Cehia.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie: 

În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cehia.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
Telefoane utile apelabile în caz de urgenţă:

 • 112 – Urgenţă
 • 158 – Poliţia


Utilizarea cărţilor de credit

În Cehia există un sistem bine dezvoltat şi o reţea puternică de ATM-uri.

Se acceptă plata cu cărţi de credit la cvasi-totalitatea magazinelor, restaurantelor, staţiilor de benzină.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Este interzisă scoaterea din Cehia a obiectelor de artă şi cultură, fără a fi însoţite de un certificat de achiziţie şi un permis de export eliberat de Muzeul Naţional sau de Galeriile de Artă.

Este interzisă introducerea pe teritoriul Cehiei a substanţelor toxice şi psihotrope. Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele precum şi medicamentele pentru răceală şi gripă care conţin pseudoefedrină, nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic. Până în iulie 2011, se acceptă, de asemenea, şi un tatuaj lizibil.

Sursa: www.mae.ro

Germania

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Germania.
Intrarea în Germania este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru informaţii suplimentare vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile germane:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Germania nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Germania nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile germane şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Germania este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român:

 • Secţia Consulară a Ambasadei României din Berlin  
 • Consulatul General al României din München
 • Consulatul General al României din Bonn

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor germane, trebuie apelat numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Germania.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 
  În Germania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
  Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
 • Starea drumurilor
  Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
 • Centura de siguranţă
  Este obligatorie.
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului
  Utilizarea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar constituie contravenţie.
  Organele de poliţie au dreptul de a confisca aceste dispozitive.
 • Folosirea telefonului mobil la volan 
  Este interzisă.
 • Parcarea
  Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei).
 • Permisul de conducere
  Permisul de conducere românesc este valabil în Germania.
 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie 
  În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigarete: 800 bucăţi, ţigări: 400 bucăţi, ţigări de foi: 200 bucăţi, 1 kg tutun de fumat, 10 l bauturi spirtoase, 10 l bauturi alcoolice dulci, 20 l lichior, vermut, 90 l vin (din care maxim 60 l băuturi fermentate), 110 l bere , 10 kg cafea.

Detalii suplimentare privind regimul vamal aplicat de autorităţile germane pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Administraţiei Federale a Vămilor (www.zoll.de)

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

Grecia

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Grecia.

Intrarea în Grecia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia elenă, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Grecia?

Începând cu 01.01.2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă provenită din Romania, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească în Republica Elenă ca şi cetăţenii eleni sau ceilalţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Pe site-ul Ambasadei României în Republica Elenă puteţi găsi un ghid ce conţine informaţii utile cetăţenilor români interesaţi de condiţiile de muncă din Grecia. Precizăm că acest ghid nu înlocuieşte o informare completă a celor care doresc să obţină un loc de muncă în Republica Elenă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând:


Obţinerea permiselor de şedere

In conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie sa se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt :

 • cerere depusă la primăria municipală sau locală, în care trebuie menţionate motivele care stau la baza cererii;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitate de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere;
 • certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


Procedură

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţiei Publice şi Descentralizării reprezintă autoritatea care gestionează problema migraţiei.
Permisele de şedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii, la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranţi.
Comisia municipală examinează cererea şi o înaintează serviciilor locale pentru străini care analizează cererea şi o trimite, avizată pozitiv sau negativ, la Comisia Locală pentru Imigranţi. Comisia Locală pentru Imigranţi prezintă, in final, dosarul Secretarului General al Regiunii, care decide asupra oportunităţii acordării dreptului de şedere cetăţenilor străini.

Taxe

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de şedere.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Grecia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Recomandări: 

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

  • 110 serviciul de urgenţe poliţie
  • 112 politie, ambulanţă, pompieri

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Elenă.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto
Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Cetăţenii români cu autoturisme înscrise în circulaţia din România, pot circula în Republica Elena cel mult 6 luni, dacă sunt turişti şi nu au reşedinţă legală în acest stat.

Cetăţenii români care au o reşedinţă legala în Grecia(carte de identitate pentru cetăţenii europeni, asigurarea medicală IKA sau număr fiscal elen AFM), sunt obligaţi ca în termen de 6 luni, să-şi înscrie în circulaţie, la autorităţile locale competente, autoturismele proprietate personala care au numere româneşti de înmatriculare. Neînscrierea autoturismelor în termenul legal de 6 luni, constituie contravenţie vamală care se pedepseşte cu plata unei amenzi consistente,ajungându-se până la  confiscarea autoturismului.

Starea drumurilor:
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului
Utilizarea sau deţinerea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului de către conducătorii mijloacelor auto pe drumurile publice din Grecia este interzisă prin lege. Fapta constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 euro (art. 103 din Codul Rutier elen prevede şi reţinerea pe loc a permisului de conducere pentru o perioadă de 30 zile, precum şi reţinerea actelor maşinii şi a plăcuţelor de înmatriculare auto pentru 60 zile).

Parcarea
Aveţi grijă unde parcaţi! Parcarea ilegală se pedepseşte cu o amendă cuprinsă între 40-150 euro, la care se adaugă confiscarea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

Limitele de vitezã admise:

Depăşirea vitezei legale cu peste 20 km/h se pedepseşte cu amendă de 100 euro, iar cu peste 30 km/h cu amendă de 350 euro (în acest ultim caz se reţine şi permisul de conducere pentru 60 zile ) – articolul 20 din actul normativ menţionat.

Atenţie!Poliţia elenă aplică amenzi mari şi poate reţine permisul de conducere, certificatul şi numerele de înmatriculare pentru cei care:

  • Folosesc telefonul mobil în trafic,
  • Circulă pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun,
  • Depăşesc pe linie dublă, trec pe culoarea roşie a semaforului, nu respectă semnalele agentului de circulaţie, opresc în locuri neamenajate sau şofează înapoi pe autostradă, etc.

Permisul de conducere
Permisul de conducere românesc este valabil în Grecia.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, constatarea poliţiei este obligatorie.
Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

Irlanda

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Irlanda.
Intrarea în Irlanda este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Irlanda nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile irlandeze şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Irlanda este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală (Garda) precum şi Ambasada României în Irlanda.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor irlandeze, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Servicii de urgenţă
 • 999 – Intervenţie poliţie

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Irlanda.
Este preferabil ca încheierea poliţelor de asigurare să fie făcută în România, întrucât realizarea acestora în Irlanda este limitată.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.
Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto
Circulaţia se desfăşoară pe partea stângă a drumului.

Starea drumurilor
Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

Centura de siguranţă
Folosirea centurilor de siguranţă este obligatorie pentru toti pasagerii. Asigurarea auto este obligatorie.

Folosirea telefonului mobil la volan 
Este interzisă.

Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului
Conform legislaţiei irlandeze, sunt interzise utilizarea, deţinerea sau importul aparatelor de detectare a radarelor.

Parcarea
Parcarea se poate face numai în locurile permise. În general, plata parcării se face prin introducerea de monezi în aparatele ce eliberează un tichet (conform timpului dorit de parcare).
Tichetul trebuie afişat la vedere, în geamul autovehiculului. Neplata parcării atrage imobilizarea autovehiculului.

Permisul de conducere
Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Irlanda.
Autovehiculele înmatriculate în România pot circula în Irlanda numai 6 luni, după care trebuie procedat la înmatricularea irlandeza.
Persoanele care au domiciliul în Irlanda trebuie sa declare la organele vamale autovehiculele cu care intra în Irlanda, înmatriculate în alte state, în maxim 24 de ore de la momentul trecerii frontierei.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi
, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.


Reglementări vamale

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. În plus, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.
In plus, câinele şi pisica dumneavoastră trebuie sa aibă testul negativ de anticorpi ai turbării menţionat în paşaportul animalului şi efectuat cu cel puţin 6 luni înainte de data trecerii frontierei. Detalii la http://www.ispca.ie/Pet-Passport.aspx.

Sursa: www.mae.ro

Italia

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Italia.

Intrarea în Italia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
Pe perioada şederii în Italia este recomandat ca cetăţenii români să-şi anunţe prezenţa la misiunile României.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României/oficiilor consulare şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Permisul de şedere 

După intrarea în vigoare a Decretului Legislativ nr. 30/2007 modificat cu Decretul Legislativ nr. 32/2008 cetăţenilor români nu li se mai eliberează permise de şedere de către autorităţile italiene ale Ministerului de Interne.

Cetăţenii români trebuie să fie posesori ai unui document de identitate valabil pentru călătoria în străinătate. Aceleaşi drepturi le au şi membrii lor de familie extracomunitari care sunt posesorii unui paşaport valabil şi au intrat în Italia cu o viză de intrare valabilă.

Cetăţenii români a căror şedere în Italia depăşeşte 3 luni trebuie să se înscrie la primăriile din localitate, în registrele de cetăţeni europeni rezidenţi în Italia.

Pot sta în Italia mai mult de 3 luni cetăţenii români care au un contract de muncă legal încheiat, lucrătorii autorizaţi pentru activităţi autonome, studenţii şi elevii şi orice altă persoană care are resurse materiale suficiente pentru a nu constitui o povară pentru sistemele italiene de asigurări sociale şi medicale. Acest drept se extinde şi asupra membrilor de familie extracomunitari ai cetăţenilor români care trebuie să se adreseze chesturilor competente din zona în care îşi au reşedinţa, pentru eliberarea unui permis de şedere pentru membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, în conformitate cu prevederile art. 10 din Decretul Legislativ 30 / 2007).


Doriţi să munciţi în Italia?

Italia a deschis piaţa muncii pentru români?

Da! Începând cu 01.01.2012 puteţi fi angajaţi ca şi cetăţenii italieni, fără să mai fie necesară obţinerea unei autorizări de angajare.

Cum mă angajez legal în Italia?

 • Trebuie să obţineţi de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale);
 • Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional pentru de Asigurare împotriva Accidentelor de muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene din domeniu;
 • Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, pentru şedere mai mare de 3 luni.

Puteţi obţine informaţii suplimentare accesând site-ul http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/.

Persoanele care apreciază că împotriva lor s-au comis abuzuri de către angajatori, se pot adresa pentru asistenţă ataşatului pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României la Roma.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Italia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. Italia nu a suferit în ultima perioadă atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.


Siguranţă şi criminalitate

Italia este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Zonele de risc se află în general, la periferiile marilor oraşe, care trebuie evitate pe cât posibil în special noaptea.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi oficiul consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor italiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 113 – Poliţia
 • 112 – Carabinierii
 • 118 – Salvarea (Pronto Soccorso)

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile italiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

În situaţii deosebite, pentru a beneficia de asistenţă consulară, puteţi contacta:

 • Ambasada României la Roma;
 • Consulatul General al României la Milano;
 • Consulatul General al României la Torino;
 • Consulatul General al României la Trieste;
 • Consulatul General al României la Bologna;
 • Consulatul României la Catania;


Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Italia. Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Asigurarea medicală are valabilitate în toate ţările lumii, iar în baza acestei asigurări aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările lumii şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei dumneavoastră în Italia vi se recomandă să luaţi legătura cu Unitatea Sanitară Locală (Azienda Sanitaria Locale) din oraşul în care vă aflaţi. Informaţii privind localizarea şi modul de funcţionare a Unităţilor Sanitare Locale pot fi obţinute prin consultarea paginii web a Ministerului Sănătăţii al Italiei (http://www.ministerosalute.it/).


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire).

Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

Asigurarea internaţională de răspundere civilă auto pentru terţi (cartea verde) este obligatorie.
Accesul pe autostradă este permis în urma achitării taxelor specifice. Plata acestor taxe se face la punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieşirea de pe autostradă.

Atenţie! Valabil pentru autocarele turistice! – Pentru a putea intra în centrul marilor oraşe din Italia, unde există instituite Zone de Trafic Limitat, se plătesc taxe care pot depăşi cuantumul de 500 de euro. În cazul în care trebuie să plătiţi amenzi auto, este necesar să aveţi la dumneavoastră sume în numerar.

Atenţie! Pe autostrăzi nu pot fi plătite amenzile cu carte de credit/debit sau cec, neplata amenzilor permite punerea sechestrului administrativ asupra autovehiculului. Acest lucru presupune cheltuieli mult mai mari motivate de plata firmelor de transport şi a taxelor de custodie în parcări pentru perioada scursă până la dovedirea efectuării plăţilor.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Limitele de viteză admise sunt:
  • străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră
  • străzi urbane de periferie (circonvallazione – centură) – 70 km/oră
  • drumuri extraurbane (provinciale şi statale) – 90 km/oră
  • drumuri extraurbane principale (cu caracteristici de autostradă) – 110 km/oră
  • autostrăzi – 130 km/oră.

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 1000 euro şi suspendarea permisului de conducere.

 • Centura de siguranţă 

Este obligatorie.

 • Parcarea 

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (în general taxa este de 1 euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei sau tutungerii).

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Atenţie în Italia este interzisă deţinerea şi utilizarea detectoarelor de radar sau a aparatelor anti-radar, contravenţia la această regulă fiind sancţionată cu amenzi ridicate.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Italia. Sistemul permiselor de conducere auto în Italia este pe bază de puncte. Fiecărui permis de conducere îi sunt alocate iniţial 20 de puncte, care se diminuează în cazul încălcării regulilor de circulaţie. Încălcarea regulilor de trafic atrage suspendarea permisului.

Atenţie! În primii doi ani de la obţinerea permisului, penalizarea este dublă.

 • Transportul public

Reţelele italiene de transport public funcţionează în sistemul integrat., care oferă posibilitatea de a călători cu un singur bilet pe toate liniile urbane într-o perioadă determinată de timp. În funcţie de fiecare oraş, sunt accesibile atât mijloacele de transport de suprafaţă, cât şi cel subteran (metrou).

Cumpărarea biletelor de transport se poate face la chioşcurile de bilete/abonamente aparţinând societăţilor de transport din fiecare oraş sau la chioşcurile de ziare. În numeroase staţii de metrou se găsesc şi distribuitoare automate, utile în orele de seară, zile de sărbătoare.

Costul unui bilet de călătorie este, de regulă, de 1 euro, însă acest cost poate varia în funcţie de fiecare oraş. Biletul este valabil o perioadă de 60 până la 75 minute de la compostare (în funcţie de oraş) şi poate fi folosit pe toată reţeaua urbană. Biletul se compostează la intrarea în mijlocul de transport.

Fiecare călător are obligaţia de a composta biletul la urcarea în mijlocul de transport, iar în cazul călătoriilor cu trenul, la compostoarele care se găsesc la capătul peronului. Fără a fi compostat, biletul nu este valabil, iar călătorul riscă să fie amendat.

Pentru mai multe informaţii privind traseele urbane şi interurbane, costul şi valabilitatea biletelor şi a abonamentelor vă recomandăm consultarea paginilor de internet ale societăţilor de transport locale:


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru rubricile care se completează prin simpla bifare.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe al poliţiei 113
 • Serviciul de informaţii trafic (viaggiare informati) 1518


Reglementări vamale 

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Sumele cu valori mai mari de 10000 de euro se declară obligatoriu la autorităţile de frontieră italiene – sancţiunea la contravenţie este confiscarea şi plata unei amenzi procentuale din suma respectivă.


Regimul medicamentelor 

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile necesare de medicamente.
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de procurarea paşaportului european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

Lituania

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Lituania.
Intrarea în Lituania este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
Pentru mai multe informaţii despre regimul de şedere în Lituania, vă recomandăm să consultaţi informaţiile oficiale furnizate de autorităţile lituaniene:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei (www.urm.lt )
 • Ambasada Lituaniei la Bucureşti

În Lituania, autoritatea competentă în domeniul regimului străinilor este Departamentul pentru Migraţie din cadrul Ministerului de Interne (Sfentaragio g.2, LT-01122 Vilnius; Tel +370 (8-5) 2717236; Fax. +370 (8-5) 2718210).
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Lituania nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Cetăţenilor români care călătoresc în Lituania li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile lituaniene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Lituania nu este considerată o ţară de risc pentru turiştii străini. Cele mai frecvente infracţiuni sunt cele de furt ale bunurilor personale, în special în locuri aglomerate, şi ale autoturismelor.

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat

Numele de telefon care pot fi apelate în situaţii de urgenţă:

 • Urgenţe: 112
 • Informaţii generale 118

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Lituania.
Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Lituania să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.
În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul lituanian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 

În Lituania, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Sistemul de autostrăzi cuprinde două segmente principale: Vilnius-Kaunas-Klaipeda şi Vilnius- Panevezys.
Începând cu data de 1 iulie 2007, autorităţile lituaniene au decis introducerea taxei de autostradă şi obligativitatea deţinerii vignietei pentru circulaţia pe autostrăzile din Lituania. Vignieta poate fi achiziţionată pentru perioade diferite: o zi, săptămânală, lunară, sau anuală. Taxele diferă în raport cu tonajul autovehiculelor.
Conducătorilor auto cu o vechime de sub 2 ani de la obţinerea permisului de conducere li se impune o limită de viteza de 70 Km/h.
Alcoolemia admisă este de 0,4 %.

 • Starea drumurilor 

Starea drumurilor este bună.

 • Limitele de viteză sunt
  • 50 km/h în localităţi
  • 90 Km/h în afara localităţilor
  • 110 Km/h pe autostrăzi.
 • Parcarea

Parcarea se face exclusiv în spaţii special indicate.
În localităţi, parcarea se face contra cost. În spaţiul special amenajat al magazinelor şi al marilor centre comerciale parcarea este gratuită.

 • Centura de siguranţă

Folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.

 • Utilizarea şi deţinerea aparatelor antiradar

Pe teritoriul Lituaniei sunt interzise utilizarea şi deţinerea aparatelor antiradar, precum şi a dispozitivelor de detectare a radarelor. Acestea constituie infracţiune şi se pedepsesc cu aplicarea unei amenzi administrative care poate fi contestată la tribunalul teritorial.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut pe teritoriul Lituaniei. 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare medicală emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă. Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Pentru orice tip de coliziune, indiferent dacă există victime umane sau numai pagube materiale, conducătorii auto implicaţi nu pot părăsi locul accidentului decât după sosirea poliţiei şi cu permisiunea acesteia.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează Ambasada României.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 112 – serviciul general de urgenţe

Utilizarea cărţilor de credit

Cărţile de credit sunt acceptate ca mijloc de plată exclusiv în marile unităţi. În celelalte unităţi, mijlocul de plată este moneda naţionala “litas”, divizată în 100 de cenţi.

Reglementări vamale

Regulamentul vamal conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene. Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă personală, constatate de către funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor scopuri comerciale.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • 200 de ţigări sau 100 de ţigări de foi sau 50 trabucuri sau 250 grame tutun
 • 1 litru spirt,
 • 2 litri de vin,
 • 50 grame de parfum

Pentru detalii privind bunurile perisabile şi reglementările aplicabile cetăţenilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se poate contacta autoritatea vamală lituaniană (Manita Monietiene) la numărul de telefon (+370 5) 261 7258.

Regimul medicamentelor

Medicamentele trebuie să fie însoţite de reţeta sau copia reţetei, emisă pe numele călătorului.

Regimul animalelor de companie 

Începând cu data de 1 octombrie 2004, animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să satisfacă noi condiţii sanitare:

 • identificarea (tatuaj sau microcip implantat sub piele)
 • carnetul de sănătate veterinar
 • vaccinul antirabic în curs de valabilitate
 • titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Sursa: www.mae.ro

Malta

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Malta.
Intrarea în Malta este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Malta nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Malta nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile malteze şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

Malta este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale sau benzinării).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român. (Vezi rubrica de mai jos – Asistenţă consulară).
În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor malteze, trebuie apelat numărul de urgenţă 112 (Ambulanţă, Pompieri, Poliţie)

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Malta.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele : www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fievalabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Tipul de circulaţie este cel anglo-saxon, circulaţia desfăşurându-se pe partea stângă a drumului.
Există puţine semne de circulaţie.
Se acordă prioritate persoanelor aflate pe trecerea pietoni, indiferent de tipul intersecţiei.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Malta.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În cazul producerii unui accident, şoferul trebuie să rămână la faţa locului, să anunţe poliţia şi să nu deplaseze autoturismul.


Reglementări vamale 

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.
Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Regimul animalelor de companie 

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Până la 30 iunie 2010, Malta cere, de asemenea, dovada că vaccinarea a fost eficientã.
Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.
Pentru intrarea în Malta, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.


Asistenţă consulară 

Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Malta. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Malta.
Există un consulat onorific – Consulatul Onorific al României la Valletta – care poate sprijini rezolvarea unor probleme urgente prin contactele cu autorităţile locale, dar care nu poate emite documente de identitate româneşti sau realiza formalităţi consulare.
Ambasada României din Italia este acreditată şi în Malta.

Sursa: www.mae.ro

Olanda

Condiţii de intrare şi regim de şedere

ATENŢIE!: Pe durata şederii în Olanda sunteţi supuşi legilor, normelor şi procedurilor olandeze.

Şedere temporară

Condiţiile generale de intrare şi şedere în Olanda pentru cetăţenii români, pentru o perioadă de până la trei luni, sunt următoarele:

 • deţinerea unui paşaport sau cărţi de identitate valabile

– Atenţie!: actele de identitate cu deteriorări vă pot crea probleme la trecerea graniţei.

– Atenţie!: călătoria în Antilele Olandeze (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba şi Sint Eustatius) necesită deţinerea unui paşaport. Nu este necesar să aveţi viză.

 • asigurare medicală pentru situaţii de urgentă (cardul european de asigurare medicală şi/sau asigurare medicală de călătorie încheiată la o companie privată);
 • absenţa unei interdicţii de intrare pe teritoriu olandez sau în spaţiul Schengen (aceasta poate fi verificată de autorităţile de frontieră prin consultarea Sistemului Informatic Schengen)

Vă recomandăm să deţineţi mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor pe durata călătoriei.

Cei care doresc să rămână pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de până la 90 de zile nu au obligaţia de a obţine in prealabil o autorizaţie de şedere temporară (viza MVV) de la Ambasada Olandei la Bucureşti sau de a se înregistra la autorităţile olandeze.

Şedere pe termen lung

În cazul şederilor care depăşesc 90 de zile, este necesar să vă înregistraţi cu o adresă la primăria olandeză pe raza căreia domiciliaţi, iar apoi la Agenţia pentru Imigrare şi Naturalizare (www.ind.nl).

În cazul şederii pe termen lung, IND vă poate emite un permis de şedere (verblijstitel).

Cetăţenii români care au avut rezidenţa legală neîntreruptă (dovedită cu permise de şedere) pe teritoriul Olandei pentru o perioadă de 5 ani pot solicita un permis de şedere permanentă. De asemenea, şederea neîntreruptă  pentru o perioadă de 5 ani dă dreptul la solicitarea cetăţeniei olandeze. Autoritatea responsabilă în această privinţă este tot IND.

Atenţie: În cazul obţinerii cetăţeniei olandeze, autorităţile olandeze vă vor solicita să renunţaţi la cetăţenia română.

Informaţiile prezentate au caracter general urmând ca informaţii specifice despre procedura de înregistrare şi documentele ce vor fi prezentate să se obţină de fiecare aplicant de la autorităţile olandeze de resort.

Angajare

Până la 31 decembrie 2013, cetăţenii români care doresc să se angajeze în Olanda sunt supuşi obligativităţii obţinerii unui permis de muncă. Permisul poate fi solicitat doar de către angajator şi este emis de Agenţia pentru Forţa de Muncă şi Asigurări Sociale (UWV) (www.uwv.nl)

Site-ul internet al UWV poate fi folosit şi pentru găsirea de posibile locuri de muncă.

Pentru a solicita un permis de muncă, angajatorul trebuie să dovedească îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • a făcut toate demersurile posibile, timp de 3 luni, pentru a ocupa postul disponibil cu un angajat care nu necesită permis de muncă;
 • a publicat un anunţ de angajare prin UWV cu 5 săptămâni înainte de a cererea permisului;
 • persoana pentru care se solicită permisul trebuie să aibă între 18 şi 45 de ani;
 • viitorul angajat trebuie să deţină sau să fi solicitat un permis de şedere în Olanda.

UWV are la dispoziţie o perioadă de maxim 5 săptămâni pentru a lua o decizie privind solicitarea permisului de muncă.

Sunt exceptate de la obligativitatea obţinerii unui permis de muncă următoarele categorii:

 • persoanele fizice autorizate (zelfstandinge zonder personeel – ZZP);
 • imigranţii înalt calificaţi (kennismigranten), al căror venit anual brut în Olanda depăşeşte anumite praguri:
  • pentru cei sub 30 de ani: 37.575 euro
  • pentru cei peste 30 de ani: 51.239 euro
  • pentru cei angajaţi în primul an după terminarea studiilor în Olanda: 26.931 euro
 • soţul/soţia sau partenerul/partenera (conform legislaţiei olandeze) unui imigrant înalt calificat.

În cazul încadrării în una din categoriile exceptate, solicitaţi IND emiterea unui permis de şedere care scuteşte de la obligativitatea permisului de muncă.

În cazul lucrătorilor români care urmează să lucreze în Olanda în baza unui contract de furnizare de servicii trans-frontaliere al unei companii cu sediul intr-o ţară UE, se aplică sistemul de notificare prealabilă, prin care furnizorii de servicii sunt exceptaţi de la obţinerea unui permis de muncă pentru angajaţii lor, originari din România, în următoarele condiţii:

– furnizorul de servicii are sediul in afara Olandei, într-o ţară UE în care se aplică regulile privind libera circulaţie a serviciilor, şi nu este doar o căsuţă poştală;

– serviciile furnizate nu implică detaşarea ulterioară a lucrătorilor în scopul furnizării de forţă de muncă;

– serviciile sunt înregistrate la UWV înainte de a se începe furnizarea acestora.

Furnizorul de servicii va trebui să se adreseze fie instituţiei competente a statului membru în care îşi are sediul firmei sau la UWV pentru furnizarea informaţiilor solicitate (numele şi adresa angajatorului, profilul companiei, detalii de înregistrare în ţara de origine, numele şi adresa persoanei către care se va furniza serviciul, natura serviciului ce urmează a fi furnizat, locul şi durata de furnizare a serviciului, identitatea angajaţilor).

Riscuri de securitate

Olanda nu a suferit atacuri teroriste pe teritoriul naţional. După atentatele teroriste de la Madrid (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), autorităţile tuturor statelor europene, între care şi cele din Olanda, au instituit o stare de alertă preventivă, menită a semnala posibilitatea unei ameninţări cu atac terorist. Olanda a introdus patru niveluri de alertă preventivă respectiv: minim, limitat, substanţial şi critic.

Cetăţenilor români care călătoresc în Olanda li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile olandeze şi să acceseze periodic situl internet al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Infracţionalitate

Olanda este o ţară cu un nivel de infracţionalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi). Se recomandă prudenţă şi atenţie deosebită în zonele turistice, în particular Amsterdam.

Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul dispariţiei actelor de identitate, este necesar să înregistraţi acest lucru la biroul local de poliţie şi să anunţaţi Secţia Consulară a Ambasadei României la Haga.

În cazul unor incidente grave trebuie apelat numărul de urgenţă 112 (poliţie, pompieri, salvare).

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Olanda. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Olanda să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării. În cazul şederii pe termen lung în Olanda, este necesar să încheiaţi o asigurare de sănătate în sistemul olandez şi să vă înregistraţi la un medic de familie.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul olandez al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Olanda, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Accesul pe autostrăzi nu este supus plăţii de taxe.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate şi este adesea contra cost.

 • Centura de siguranţă

Centura de siguranţă este obligatorie, inclusiv pentru pasagerii din spate. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Limitele de viteză admise

Limitele de viteză admise: în interiorul localităţilor – 50 km/oră; drumuri naţionale, centuri ocolitoare – 80 km/oră; autostrăzi – 100 / 120 / 130 km/oră (conform indicaţiilor de la faţa locului).

 • Folosirea telefonului mobil la volan

In timpul condusului este interzisa folosirea telefonului mobil.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Pe teritoriul Olandei, legislaţia rutieră interzice utilizarea aparatelor de detectare a radarelor şi a celor antiradar, iar utilizarea acestora reprezintă contravenţie. De regulă, echipajele de poliţie au montate în maşini dispozitive de detectare a aparatelor antiradar.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Olanda. În cazul şederii pe termen lung, este necesar să vă preschimbaţi permisul românesc de conducere cu unul olandez. Pentru informaţii asupra procedurii, vă rugăm să consultaţi agenţia olandeză de resort (www.rdw.nl)

 • Accidente de circulaţie

În caz de accident uşor în care sunt implicate şi alte maşini, completaţi, împreună cu şoferii celorlalte autovehicule, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile de asigurări pentru soluţionarea amiabilă. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă există răniţi, apelaţi numărul de urgenţă 112 pentru ambulanţă şi poliţie şi acordaţi primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea gravă a autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces. Pentru informaţii privind eventuala repatriere a corpului sau alte formalităţi, puteţi contacta Ambasada României la Haga.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • serviciul de urgenţe – 112

Atenţionări speciale

În localităţi, se recomandă să se acorde o atenţie deosebită bicicliştilor, care au o pondere foarte însemnată în traficul rutier. Este necesară atenţie deosebită în cazul virajelor la dreapta în situaţiile în care atât maşinile, cât şi bicicliştii de pe acelaşi sens au culoarea verde la semafor.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală. În cazul în care aceste medicamente include substanţe supuse regimului drogurilor, este recomandabil să aveţi la dumneavoastră reţeta care prescrie medicamentul respectiv.

Antibioticele sunt eliberate de farmaciile olandeze doar pe baza unei reţete.

 

Regimul animalelor de companie

Animalele care sunt introduse pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: identificare prin tatuaj sau microcip implantat sub piele; carnetul de sănătate veterinar; vaccinul antirabic în curs de valabilitate; titrajul seric de anticorpi antirabici (examen de laborator efectuat pe o mostră de sânge care permite să se testeze eficacitatea vaccinului antirabic); acesta trebuie făcut la minimum trei luni după vaccin şi cu trei luni înaintea exportului animalului.

Vă recomandăm să consultaţi un medic veterinar înainte de a efectua o deplasare cu animale de companie într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Site-uri internet utile

Sursa: www.mae.ro

Polonia

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Polonia.
Intrarea în Polonia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
Pentru o perioadă mai mare de trei luni, trebuie să vă înregistraţi şederea în Polonia la Oficiul pentru Străini (Urz±d ds. Cudzoziemców) corespunzător teritorial.

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de intrare şi stabilire pe teritoriul Poloniei, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile polone:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Polonia?

Nu sunt restricţii pentru cetăţenii romani privind accesarea pieţei muncii in Polonia.
Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul: www.muncainstrainatate.anofm.ro.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Polonia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.
Polonia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.
Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile din Polonia şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Polonia este o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii.
Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei, precum şi oficiul consular român de carieră din Polonia, respectiv Secţia Consulară a Ambasadei României din Varşovia.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor polone, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – servicii de urgenţă
 • 997 – poliţie
 • 998 – pompieri
 • 999 – salvarea

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Polonia.
Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Polonia.
Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.
Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.
Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.
Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.
Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.
În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Polonia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.
Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire).
Adesea exista porţiuni cu ceaţă pe zone foarte întinse în câmpiile din Polonia, în special dimineaţa şi seara.
Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

În Polonia, centura de siguranţă este obligatorie.

 • Limitele de viteză admise

  • în localităţi – 50 km/oră
  • în afara localităţilor – 90 km/oră
  • autostrăzi – 130 km/oră.
 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este strict interzisă.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost, iar tichetele trebuie afişate la vedere în interiorul maşinii.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Conform Codului Rutier polonez este interzisă dotarea maşinii cu un dispozitiv de detectare a aparatelor radar, precum şi dispozitive antiradar. Această faptă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 3 puncte de penalizare şi o amendă de 500 de zloţi.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Polonia.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, puteţi sa întocmiţi proces verbal cu celalalt conducător auto, in baza căruia vă veţi putea adresa companiei de asigurări pentru despăgubiri. In cazul in care nu se ajunge la o înţelegere amiabila privind vinovăţia, solicitaţi intervenţia politiei. Verificaţi atent elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Polonia.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Poliţia – 997
 • Servicul de asistenţă trafic – 981
 • 0800 200 300 – linie telefonică de informaţii privind siguranţa circulaţiei; funcţionează în perioada de vacanţă, fiind disponibilă şi în limbi străine


Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.
Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Utilizarea cărţilor de credit

În Polonia sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Acestea pot fi folosite la toţi distribuitorii de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat. Bancomatele eliberează bancnote naţionale (zloţi).

Regimul medicamentelor

Regimul de procurare a medicamentelor este mult mai restrictiv comparativ cu cel din România.
Atenţie! Medicamentele se pot procura de la farmacii numai pe baza reţetelor eliberate de medic autorizat pe teritoriul Poloniei.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaportul european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

Ungaria

Atenţionare: Nerecunoaşterea pe teritoriul Ungariei a certificatelor provizorii şi a plăcuţelor de înmatriculare cu „numere galbene” din Germania

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Ungaria.

Intrarea în Ungaria este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.
Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Ungariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ungare:

(www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium)

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Ungaria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi, în permanenţă, anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile ungare şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate 

Ungaria nu este considerată o ţară de risc pentru turiştii străini.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul pierderii paşaportului sau a altor documente se recomandă contactarea poliţiei, obţinerea unei adeverinţe care să ateste pierderea/furtul paşaportului şi, apoi, prezentarea la ambasadă pentru întocmirea unui titlu de călătorie cu care să se poată deplasa în ţară.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ungare, apelaţi numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!
În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

Pentru a beneficia de asistenţa consulară necesară, vă recomandăm să contactaţi oficiile consulare ale României în Ungaria:

 • Secţia consulară a Ambasadei României la Budapesta
 • Consulatul General al României la Szeged
 • Consulatul General al României la Gyula


Sistemul medical 

Asigurarea medicală este obligatorie în Ungaria.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Condiţii privind traficul auto 

 • Circulaţia auto

Pe drumurile publice,în afara localităţilor este obligatorie folosirea fazei de întâlnire.
Atenţie! Pentru siguranţa traficului rutier poliţia locală efectuează controale amănunţite pe drumurile naţionale din Ungaria.

Taxa de autostradă se plăteşte pentru toate autostrăzile M0, M1, M3, M5, M6 şi M7 – prin achiziţionarea înaintea intrării pe autostradă de la orice staţie de benzină a vinietei pentru categoria de vehicul şi perioada corespunzătoare.

Amenzile contravenţionale se pot achita la unităţile poştale din Ungaria pe baza cecului primit cu ocazia constatării şi aplicării sancţiunii de către poliţia rutieră sau prin transfer bancar, în baza procesului verbal întocmit de poliţia rutieră. Se recomandă achitarea acestei taxe imediat. În caz contrar autorităţile ungare pot recurge la suspendarea dreptului de intrare pe teritoriul Ungariei a respectivului autovehicul.

Atragem atenţia asupra măririi cuantumului amenzilor pentru nefolosirea centurii de siguranţă, depăşirea vitezei legale, trecerea pe culoarea roşie a semaforului şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. Politia poate impune achitarea pe loc a amenzii. Valoarea acestora fiind cuprinsa intre 10.000 şi 300.000 HUF.
Autovehiculul poate fi reţinut fără alta hotărâre scrisa până la momentul efectuării plăţii amenzii aplicate.

Dacă se stabileşte că şoferul sau proprietarul vehiculului are o amendă administrativă neachitată, organele de poliţie care efectuează controlul rutier vor dispune reţinerea vehiculului.
Reprezentantul autorităţii va prezenta în scris în limbile maghiară, engleză, germană şi rusă detaliile referitoare la amenda contravenţională, locul stabilit pentru staţionarea vehiculului şi ruta prin care se poate ajunge acolo.

 • Informaţii de călătorie pentru transportatori:

Este interzis ca pe arterele de circulaţie cu două benzi pe sens, între orele 6.00 şi 22.00, să fie efectuate depăşiri pentru autovehiculele grele şi autotractoarele a căror greutate totală maximă depăşeşte 7.500 de kg.

Pentru evitarea formării unor convoaie compacte de camioane se dispune ca între două autovehicule grele să fie obligatorie păstrarea unei distanţe care să permită încadrarea în siguranţă a unui autovehicul, din aceeaşi categorie. Distanţa trebuie să fie de cel puţin 68 de metri la o viteză de rulare de 80 km/oră (viteză maximă admisă pentru acest tip de autovehicule pe autostrăzi).

Autovehiculele cu o masă mai mare de 3,5 tone sau cu o lungime mai mare de 7 metri trebuie să păstreze, în afara localităţilor, o distanţă corespunzătoare în raport cu autovehiculul care rulează în faţă, astfel încât, atunci când sunt depăşite, autovehiculul care efectuează depăşirea să se poată reîncadra în siguranţă. Distanţa legala minima este de 50 metri.

Inspectoratul General al Poliţiei din Ungaria (ORFK) a decis efectuarea unor controale rutiere sporite pe frontiera externă a zonei Schengen, în zona de graniţă, pe autostrăzi, în zonele de la intrarea/ieşirea din capitală precum şi pe autostrada M0.

Această măsură este pusă în aplicare de echipe ale poliţiei rutiere şi ale poliţiei de frontieră, de echipe din cadrul organelor teritoriale de ordine publică, precum şi de reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Transport, ai Autorităţii Naţionale Vamale şi Fiscale (NAV), ai Gărzii de Mediu şi ai Autorităţii Naţionale Sanitar-veterinare.

Scopul acestor controale este îmbunătăţirea traficului rutier pe teritoriul Ungariei prin identificarea camioanelor de mare tonaj şi a autobuzelor în condiţie tehnică proastă, respectarea timpului de odihnă a şoferilor în transportul internaţional, respectarea restricţiilor de circulaţie existente pentru camioanele a căror masă totală depăşeşte 7,5 tone la sfârşit de săptămână/în zilele nelucrătoare, precum şi respectarea normelor referitoare la transportul de materiale periculoase.
Atenţionăm asupra faptului că amenzile pentru nerespectarea reglementărilor în materie de circulaţie a TIR-urilor şi autocarelor sunt foarte mari şi trebuie achitate imediat.

Informaţii privind starea drumurilor/evenimente rutiere din Ungaria pot fi accesate la adresa http://internet.kozut.hu/splash.html.

 • Centura de siguranţă:

Este obligatorie.

 • Folosirea telefonului mobil la volan:

Este interzisă.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Nu este permisă folosirea aparatelor anti-radar.

 • Parcarea: 

Parcarea este permisă în locurile special amenajate. Taxele de parcare sunt cuprinse între 180 – 250 forinţi. La unităţi hoteliere cu parcare proprie taxa este cuprinsă între 16–25 euro / zi.

 • Permisul de conducere 

Permisul de conducere românesc este valabil în Ungaria.

 • Informaţii pentru cazuri de accidente de circulaţie:

În caz de accident uşor, se completează formularul tip pus la dispoziţie de societatea locală de asigurări şi se notează toate elementele de identificare ale celeilalte părţi implicate.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, trebuie anunţată poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Se va solicita sprijinul partenerului societăţii române de asigurări din Ungaria.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale 

Regimul produselor din tutun şi al băuturilor alcoolice:

În Ungaria este permisă introducerea ţigărilor timbrate şi a băuturilor alcoolice în limita următoarelor cantităţi:

 • Ţigarete – 800 bucăţi
 • Trabucuri – 200 bucăţi
 • Ţigări de foi – 400 bucăţi
 • Tutun pentru consum – 1000g
 • Bere – 110 litri
 • Băuturi slab alcoolizate – 20 litri
 • Băuturi spirtoase – 10 litri
 • Vin şi şampanie – 90 de litri (din care şampanie maxim 60 litri)

Cantităţile care depăşesc această limită trebuie declarate la intrarea pe teritoriul Ungariei, fiind obligatorie achitarea unor accize, după care pe ţigările respective se aplică timbre speciale.

În cazul ţigărilor de provenienţă extracomunitară (prevăzute cu timbre fiscale ale unor state terţe faţă de Uniunea Europeană), precum şi al ţigărilor netimbrate achiziţionate în regim de duty-free (numai dacă sunt însoţite de chitanţa doveditoare în acest sens), limita maximă admisibilă este de doar 40 bucăţi de o persoană având vârsta de peste 17 ani. În aceste două cazuri, nu este permisă introducerea de cantităţi suplimentare cu plata unor accize.

Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează contravenţional în Ungaria şi se confiscă mărfurile neaccizate corespunzător.

Legislaţia ungară permite chiar sechestrarea de către autorităţile de control (Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală, prin agenţii fiscali din teritoriu) a mijloacelor de transport în care sunt depistate ţigările ce depăşesc limita admisibilă, până la plata amenzilor aferente. Mai multe detalii – Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală a Ungariei (www.nav.gov.hu).

Este interzisă introducerea în Ungaria a oricăror cantităţi de băuturi alcoolice fabricate artizanal, respectiv în condiţiile în care producătorul nu deţine o autorizaţie corespunzătoare, iar recipientele nu sunt sigilate cu timbre fiscale (de exemplu, nu este admisă introducerea de “ţuică” produsă în gospodăriile particulare). Încălcarea acestor norme prohibitive atrage aceleaşi sancţiuni: confiscarea produselor şi aplicarea unei amenzi contravenţionale cu posibilitatea sechestrării autoturismului până la plata amenzii.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ţării de destinaţie şi tranzit, cu privire la introducerea de bunuri (în special alcool şi ţigări) limitate cantitativ sau în funcţie de modul de producţie.


Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro