Tag Archives: Infocons

9 zile de o9atitudine!

Din 29 Iunie până pe 7 Iulie câştigi zilnic un premiu dacă eşti un consumator informat şi răspunzi corect la întrebările concursului de pe pagina noastra de Facebook. În fiecare zi lansam o întrebare al cărui răspuns îl poţi găsi în materialele de informare InfoCons pe teme de protecţia consumatorilor în reţeaua de magazine Cora, Carrefour, Inmedio, Relay, farmaciile Centrofarm, magazinele Plafar precum şi reţeaua Medlife şi cinematografe selectate din întreaga ţară!

Trimite un răspuns corect, adună cele mai multe voturi până la publicarea următoarei întrebări şi câştigi un premiu special compus din: revista Garfield, o bluză tip polar inscripţionată InfoCons şi la alegere o jucărie de pluş Garfield, o serie de 3 DVD-uri educative Discovery sau un ghiozdan, un penar şi un set de carioci personalizate cu motanul Garfield, ambasador al campaniei de protecţia consumatorilor în România. Puteti descarca lista completa a locatiilor in care gasiti materialele informative de pe acest link.

Un utilizator nu va putea castiga 2 premii. Castigatorii vor fi contactati prin intermediul paginii personale de Facebook in vederea trimiterii datelor de contact si a premiului castigat.

Infocons Decembrie 2009

decembrie1În acest număr

2 – Teste comparative pe avelope de iarnă
4 – Rezultate pentru anvelope 185/60 R14 T
6 – Rezultate pentru anvelope 205/55 R16 H
8 – Studiu naţional cu privire la bilanţul energetic pentru o mai bună gestionare a resurselor prin eliminarea risipei
PRIMĂRII COMUNE
13 – Teste comparative pe monitoare
18 – Directiva privind serviciile
20 – Teste comparative pe playere mobile
22 – Tratatul de la Lisabona
28 – Drepturile pasagerilor

Lothar Maier – Presedinte ANEC

portratfotos-lm-april-2009-005
Lothar Maier - Presedinte ANEC

Este o plăcere şi o onoare să mă adresez membrilor A.N.P.C.C.P.S. România şi tuturor cititorilor revistei Info Cons, cu scopul de a le prezenta ANEC, Asociaţia Europeană de Reprezentare a Consumatorilor în Standardizare şi misiunea acesteia.

Având în vedere faptul că standardizarea influenţează aproape fiecare aspect imaginabil al vieţii noastre zilnice – de la siguranţa aparatelor casnice la responsabilitatea socială corporativă – aceasta a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre principalele domenii de activitate ale organizaţilor consumatorilor din Europa şi din ţările dezvoltate. Se consideră că un procent de 15% din numărul total al standardizărilor servesc interesul imediat al consumatorilor. Dacă luăm în calcul faptul că, în prezent, există în jur de 20.000 de standarde europene (CEN – Comitetul European Pentru Standardizare – şi CENELEC – Comitetul  European pentru Standardizare în Electrotehnică), multe dintre acestea fiind transformate în standarde naţionale în România, încercarea de a implementa interesele consumatorilor în cadrul acestui proces reprezintă o sarcină imensă pentru mişcarea consumatoristă.

În acest sens, ANEC trimite specialişti în consumerism în cadrul unui număr cât mai mare de comisii de standardizare (deşi, numărul nu este atât de mare pe cât ne-am dori), unde aceştia au sarcina de a proteja interesele consumatorilor şi de a evita dominarea întregului proces de către interesele celor din industrie. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna suficient, standardizarea fiind puternic influenţată de intervenţiile politice. De exemplu, o parte importantă a standardizării europene se bazează pe mandatele Comisiei Europene, acordate organizaţiilor europene de standardizare CEN şi CENELEC. Cerinţele generale sunt formulate la nivel politic (de ex. aspectele privind siguranţa jucăriilor), iar organismele de standardizare elaborează toate detaliile. Acest lucru implică faptul că ANEC trebuie să fie prezentă atât la nivel politic, cât şi la nivel tehnic.

Înseamnă oare acest lucru că putem lasă sarcina de asigurare a unor standarde favorabile pentru consumatori în totalitate pe seama ANEC şi să ne bizuim pe organizaţiile naţionale pentru consumatori? Din păcate, nu putem. Pe de o parte, standardizarea europeană este pre-structurată la nivel naţional; prin urmare, trebuie să trimitem reprezentanţi ai consumatorilor în cele mai importante comisii naţionale de standardizare. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm existenţa unei susţineri suficiente a activităţii europene de standardizare, prin intermediul experţilor din cadrul organizaţiilor naţionale de consumatori.

Din fericire, A.N.P.C.C.P.S. România este una dintre organizaţiile care sprijină ANEC, fiind reprezentată de către domnul Preşedinte Sorin Mierlea. Datorită faptului că ANEC se pregăteşte pentru a intensifica colaborarea cu membrii acesteia din Europa Centrală şi de Est, A.N.P.C.C.P.S. România este un partener binevenit în multe dintre activităţile pe care ANEC urmează să le desfăşoare.

Salut cordial, cu această ocazie, susţinătorii A.N.P.C.C.P.S. România şi le doresc reuşite în activitatea pe care aceştia o desfăşoară pentru consumatorii din România!

Lothar Maier

Preşedinte ANEC

Foreword

for ANPCPPS magazine

It is a pleasure and an honour for me to address the members of ANPCCPS and all the readers of its magazine, presenting to them ANEC, the European consumer representation in standardization and its tasks.

Given that standardization is influencing almost every imaginable aspect of our daily life – from the safety of domestic appliances to corporate social responsibility – it became over the years one of the main fields of activity of consumer organizations in Europe and elsewhere in the developed countries. An estimated 15% of all standardization is considered being in the immediate interest of consumers. If we consider that at present there are around 20.000 European standards (CEN and CENELEC, many of them transformed into Romanian national standards, it is a huge task for the consumer movement trying to implement consumer interests in this process.

For doing so, ANEC is sending consumer experts into a great number of standards committees (although still not into as many as we would like to) where they have the task to safeguard consumer interests and to avoid that industry interests dominate the entire process. This, however, is not always sufficient; standardization is strongly influenced by political interventions. For example, a lot of the European standardization is based on mandates of the European Commission, given to the European standards organizations CEN and CENELEC. General requirements are formulated at the political level (e.g. the safety of toys) and the standards bodies are working out all the details. This means that ANEC has to be present at the political as well as at the technical level.

Does that mean we can leave the job of ensuring consumer-friendly standards entirely to ANEC and lean back in our national consumer organizations? Unfortunately, we can’t. On the one hand, European standardization is pre-structured at national level; so we have to send consumer representatives into the most important national standards committees. On the other hand, we have to ensure that there is enough support of European standardization work through experts coming from national consumer organizations.

Fortunately, ANPCPPS is one of the supporters of ANEC, being represented by its President Sorin Mierlea in its organs. And as ANEC is preparing for intensification of its co-operation with its Central European members, ANPCPPS is a highly welcome partner for many activities of ANEC in the future.

May I greet the supporters of ANPCPPS and wish them all the best at working for Romanian consumers!

Lothar Maier

ICRT – International Consumer Research & Testing

logo_icrtInternational Consumer Research & Testing – ICRT – este un consorţiu internaţional format din mai mult de 45 de organizaţii de ocnsumatori din lumea întreagă. În interesul consumatorilor, organizaţia întreprinde cercetari şi teste comparative comune.

Principalul obiectiv al ICRT este de a promova relaţiile de cooperare şi colaborare între membrii săi şi de a promova cercetarea şi testele în domeniul bunurilor şi serviciilor adresate consumatorilor. Una dintre cele mai importante sarcini ale ICRT este de a stabili reguli clare care să contribuie la o colaborare de succes intre membrii sai.

Scopul realizării testelor comparative comune este creşterea eficienţei costurilor, asigurarea unui cadru coordonat pentru cooperare şi dezvoltarea de programe de testare şi metode de evaluare comune.

Toţi membrii ICRT acţionează exclusiv în interesul consumatorilor. Nu acceptă publicitate şi sunt independenţi faţă de activităţile comerciale, industrie şi partidele politice. Organizaţiile membre variază ca mărime de la primele 10 cele mai mari organizaţii din lumea întreagă, având de la 250.000 la 7 milioane de membri, până la organizaţii mai mici, din ţări ca Islanda sau Singapore. În total, membrii ICRT ajung la peste 11 milioane de abonaţi şi 30 de milioane de cititori.

ICRT dispune de un program de testare continuă pentru o gamă vartiată de produse de interes pentru consumatori, cum sunt: camere digitale, telefoane mobile, televizoare, maşini de spălat, maşini de spălat vase, aspiratoare şi becuri. În plus, există multe alte teste comune de o anvergură mai mică, ce se fac unei serii largi de produse destinate consumatorilor, de la creme antirid până la pantofi sport.

În ultimii ani, ICRT a desfăşurat peste 50 de teste comune pe an, testând peste 3.500 de produse. De asemenea, ICRT facilitează schimbul de informaţii şi teste între membrii săi în domenii ca: alimente, sănătate, mediu şi servicii financiare.

Siguranţa a reprezentat întotdeauna un domeniu de interes pentru organizaţiile de consumatori.Membrii ICRT au jucat un rol primordial în promovarea unor standarde înalte de siguranţă pentru bunurile destinate consumatorilor. Membrii ICRT şi-au unit forţele cu cluburile de automobile pentru testarea de autoturisme, cauciucuri şi scaune pentru copii. ICRT este un jucător cheie în testele Euro NCAP (European New Car Assessment Programme).

ICRT a fost înfinţată, în conformitate cu legislaţia enggleză din 1990, ca asociaţie non profit, dar se bazează pe o îndelungată tradiţie şi cooperare între organizaţii independente de consumatori, avându-şi începuturile în anii 60. ICRT lucrează îndeaproape cu două alte mari organizaţii umbrelă internaţionale, de care aparţin mulţi dintre membrii săi:

– BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

– Consumers International (CI)

Guido Adriaenssens
Chief Executive Officer
International Consumer Research & Testing (ICRT)

InfoCons – Septembrie 2009

septembrieIn acest numar:

2 – Pâinea integrală ecologică
4 – Călătorind prin Europa anului 2009
5 – Olanda
6 – Erasmus 20 de ani de succese!
6 – Cum să intraţi în legătură cu UE
7 – Sănătate-UE
8 – Locuri de muncă şi creştere economică în UE
13 – Talon de comandă
15 – Alege-ţi maşină potrivită – teste comparative pe maşini mici
20 – Când agricultura devine agricultura ecologică
22 – Schimbările climatice şi securitatea internaţională
26 – Doriţi să lucraţi într-un alt stat membru al UE?