Tag Archives: cote individuale

Obiective

Responsabilă pentru aproximativ 14% din emisiile actuale de gaze cu efect de seră, UE a fost mereu un lider al eforturilor internaţionale de combatere a schimbărilor climatice. Încă din 1990, UE şi-a luat în mod voluntar angajamentul de a-şi stabiliza până în 2000 emisiile de CO2 la nivelul înregistrat în 1990, un obiectiv pe care UE l-a atins. De asemenea, UE a avut un rol indispensabil în negocierea şi implementarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice din 1992 şi a Protocolului de la Kyoto din 1997.
În cadrul Protocolului de la Kyoto, cele 15 ţări care alcătuiau atunci UE şi-au asumat un obiectiv ambiţios: de a reduce până în 2012 emisiile colective de gaze cu efect de seră cu 8% sub nivelurile din 1990. Acest obiectiv global a fost tradus într-un obiectiv specific cu caracter obligatoriu pentru fiecare stat membru, având la bază capacitatea acestuia de reducere a emisiilor. Cu excepţia Ciprului şi a Maltei, toate cele 12 ţări care au aderat la UE din 2004 au obiective individuale privind emisiile în cadrul Protocolului.
La sfârşitul anului 2005, emisiile UE-15 s-au situat cu 1,5% sub nivelul din 1990, în timp ce emisiile combinate ale celor 27 de state membre s-au menţinut la un nivel cu 7,9% mai jos.
Obiectivele Kyoto în UE (termen de îndeplinire: 2012)

Contribuţia fiecărui stat membru al UE-15 la obiectivul de reducere colectivă cu 8% a emisiilor din cadrul Protocolului de la Kyoto
Austria    -13%
Belgia    -7.5%
Danemarca    -21%
Finlanda    0%
Franţa    0%
Germania    -21%
Grecia    +25%
Irlanda    +13%
Italia    -6.5%
Luxemburg    -28%
Ţările de Jos    -6%
Portugalia    +27%
Spania    +15%
Suedia    +4%
Regatul Unit    -12.5%
Statele membre UE cu obiective individuale de reducere a emisiilor în cadrul Protocolului de la Kyoto
Bulgaria    -8%
Republica Cehă    -8%
Estonia    -8%
Ungaria    -6%
Letonia    -8%
Lituania    -8%
Polonia    -6%
România    -8%
Republica Slovacă    -8%
Slovenia    -8%