Tag Archives: calatorie

Austria

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Austria.

Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul federal austriac este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate.

Ca particularitate, paşaportul este mult mai bine cunoscut de lucrătorii vamali, poliţişti şi funcţionarii publici locali, comparativ cu actul de identitate.

Cetăţenii români care intenţionează să rămână pe teritoriul Austriei pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile, au obligaţia de a se înregistra la autorităţile locale, urmând să primească o dovadă pentru şedere legală (Anmeldebescheinigung). Cetăţenii români înregistraţi înainte de 2006, sunt exoneraţi de la această regulă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Ameninţări teroriste 

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Austria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.


Siguranţă şi criminalitate 

Austria este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut, fenomenul infracţional având autori şi cetăţeni din statele central şi est europene.

Zonele cele mai expuse infracţiunilor de furt sunt marile centre comerciale (Pandorf, SCS, Salzburg) perimetrul turistic şi istoric al oraşului Viena, zonele de servicii pe autostrăzi, etc.).

Pentru orice tip de incident care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, recomandăm contactarea poliţiei austriece şi informarea secţiei consulare a Ambasada României din Viena.

Numere de urgenţă:

 •  122 – serviciul de urgenţe pompieri
 •  133 – serviciul de urgenţe poliţie
 •  144 – serviciul de urgenţe salvare
 •  112 – numărul general de urgenţă (valabil în toate statele UE)


Sistemul medical 

Austria dispune de o reţea medicală performantă, repartizată uniform la nivelul landurilor federale. Ajutorul de primă urgenţă se acordă indiferent de statutul de asigurat / neasigurat.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi www.ceass.ro/.

Costurile medicale pentru tratamentul acordat în unităţile spitaliceşti austriece se suportă personal, în absenţa unei accord expres al CNAS privind efectuarea tratamentului în Austria.

În cazul încheierii unei asigurări de sănătate private pe durata sejurului în Austria, este important să cunoaşteţi parteneri medicali recunoscuţi de asigurator pe plan local.

În caz de deces, certificatul eliberat de autorităţile austriece este valabil şi pe teritoriul României. Transportul decedatului nu se efectuează decât prin intermediul unei firme de pompe funebre.

Lista cu unităţile medicale din Viena este accesibilă la adresa http://www.wienkav.at/kav/spital.asp


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto 

În Austria, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului şi se aplică regula priorităţii de dreapta.

În perioada 1 noiembrie – 15 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să fie dotate cu pneuri de iarnă.

Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, care poate fi procurată de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la magazinele de difuzare a presei. Preţul ei diferă în funcţie de perioada de valabilitate (76,50 euro pentru 1 an; 23,00 euro pentru 2 luni; 7,90 euro pentru 10 zile). Pentru posesorii de motociclete, costul ei este de 30,50 euro, 11,50 euro, respectiv 4,50 euro. Amenda pentru lipsa vignetei este de 120 euro. Neplata ei pe loc determină riscul de a achita o sumă şi mai mare, cuprinsă între 300 euro şi 3.000 euro.

Accesul în anumite zone turistice se face pe drumuri taxate suplimentar.

Informaţii suplimentare despre circulaţia rutieră obţineţi pe site-ul Clubul automobilistic austriac http://www.oeamtc.at/

Telefon de urgenţă: 120


 • Starea drumurilor

Starea generală a infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri rapide şi drumuri naţionale) este foarte bună. În perioada concediilor de vară sunt deschise invariabil mai multe şantiere de întreţinere / modernizare a autostrăzilor, segmentele afectate fiind clar semnalizate. Pe aceste porţiuni de drum, viteza legală de circulaţie este semnificativ limitată (80 km/h, 60 km/h) şi poliţia instituie controale radar fixe / mobile.


 • Centura de siguranţă:

Centura de siguranţă este obligatorie, iar minorii până la vârsta de 12 ani trebuie să dispună de scaun special.


 • Limitele de viteză admise sunt:

– 50 km/h în localităţi

– 100 km/h pe şoselele rapide şi pe drumurile naţionale

– 130 km/h pe autostrăzi

Depăşirea limitelor de viteză, conform ultimelor reglementări, se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 70 şi 730 euro şi suspendarea permisului de conducere. Depăşirea limitei de viteză maxim admisă cu peste 40 km/h atrage suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă delimitată.


 • Regimul amenzilor

Contravaloarea amenzilor de circulaţie este încasata, fie pe loc de către poliţist, fie ulterior, prin intermediul autorităţii administrative locale.

În cazul în care cetăţeanul străin nu poate achita amenda pe loc sau refuză plata, poliţistul poate încasa direct o sumă ce reprezintă o garanţie sau poate ridica diverse bunuri tot ca şi garanţie, amenda urmând sa fie stabilita de către autoritatea administrativă locală, ulterior.

Cetăţeanul străin căruia i s-a ridicat o garanţie, are la dispoziţie 3 luni pentru a se prezenta la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia a comis contravenţia, pentru a achita contravaloarea sancţiunii şi a recupera garanţia sau pentru a contesta măsura. În caz contrar bunurile ridicate sunt scoase la licitaţie şi astfel se recuperează valoarea sancţiunii. Pentru încălcări grave ale regimului rutier garanţia poate fi chiar autoturismul cu care se deplasa contravenientul.

Există şi situaţia în care poliţistul poate lua măsura conducerii contravenientului la sediul poliţiei unde sunt întocmite documentele necesare prezentării acestuia în faţa judecătorului de serviciu. Acesta decide asupra cuantumului sancţiunii şi în cazul în care suma nu poate fi achitată, aceasta este transformată în închisoare contravenţională.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice se pedepseşte cu amendă în cuantum de 150 Euro şi până la 5 500 euro şi suspendarea permisului de conducere.


 • Parcarea

În Austria toate spaţiile de parcare sunt amenajate şi marcate corespunzător. Majoritatea sunt cu plată, iar acest lucru este afişat la loc vizibil. Autobuzele pot fi parcate numai în locuri special amenajate, cu marcaje corespunzătoare.

Pentru parcările cu plată se utilizează vignete speciale (Parkpickerl), procurate de la primăriile de sector şi folosite doar de către persoanele domiciliate in Viena, sau imprimate speciale (Parkschein), care pot fi cumpărate de la reţeaua de magazine Trafik.

În cazul parcării în locuri nepermise, maşina poate fi ridicată de firme autorizate, abaterea fiind sancţionată cu plata unei amenzi. Pentru recuperarea autoturismului se suportă şi cheltuielile de tractare şi parcare a acesteia în locurile special amenajate.


 • Aspecte utile pentru conducătorii auto profesionişti

Pentru autorităţile austriece respectarea standardelor de siguranţă în circulaţie reprezintă o prioritate, orice abatere de la normele legislaţiei rutiere şi tehnice fiind sancţionată prompt.

Transportatorii de persoane trebuie să deţină licenţă pentru activitatea desfăşurată, iar conducătorii auto să respecte numărul de ore de odihnă prevăzute de lege.

Pentru transportul de mărfuri e obligatoriu să fie prezentate actele complete privind provenienţa, caracteristicile, beneficiarul transportului, neconcordanţele dintre documente şi situaţia din teren antrenând amenzi considerabile.

Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional.


 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident, la faţa locului se prezintă echipaje atât ale poliţiei, cât şi ale pompierilor şi salvării. În cazuri grave, persoanele accidentate sunt transportate cu elicopterul la cea mai performantă unitate medicală din apropiere.

În situaţia unui accident uşor, se completează împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip privind producerea accidentului, pus la dispoziţie de societăţile de asigurări. Se vor reţine elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii sale de asigurare.

Telefoane utile:

 • 112 – Serviciul urgenţe
 • 133 – serviciul de urgenţe poliţie
 • 144 – serviciul de urgenţe salvare
 • 120 – serviciul de urgenţe trafic


Utilizarea cărţilor de credit  

În Austria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă. Paşaportul este şi singurul document acceptat de mediul bancar, pentru deschiderea unui cont în Austria, înfiinţarea unei societăţi comerciale, etc.


Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale 

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • ţigări: 200 bucăţi
 • 1 litru băuturi alcoolice
 • parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă


Regimul animalelor de companie

Pentru Austria aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Sursa: www.mae.ro

Cipru

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Cipru.

Intrarea în Cipru este permisă pe baza paşaportului sau a cărţii de identitate în curs de valabilitate. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul călătoriei în partea de nord a insulei.

Punctele de intrare in Republica Cipru recunoscute oficial sunt:

Se recomandă următoarele puncte de intrare în Republica Cipru: aeroporturile internaţionale Larnaca si Pafos, precum şi porturile Limassol, Larnaca, Latsi şi Pafos, situate în zona aflată sub controlul efectiv al autorităţilor guvernamentale ale Republicii Cipru.

Atenţie! La data de 12 iunie 2012, Ministerul Afacerilor Externe al R. Cipru a informat că intrarea pe teritoriul acestei ţări prin alte porturi sau aeroporturi situate în zona în care guvernul Republicii Cipru nu îşi exercită controlul efectiv este considerată ilegală, conform art. 12 din Legea privind imigrările şi străinii.

În situaţia în care se doreşte efectuarea călătoriei cu autoturismul prin Bulgaria, Turcia şi apoi Cipru, autorităţile cipriote vor permite intrarea pe teritoriul Ciprului doar a acelor persoane care călătoresc în scop de turism şi doar pentru o perioadă de maxim 21 zile. După  expirarea acestui termen, persoana respectivă are obligaţia de a ieşi din Cipru prin acelaşi punct de intrare.

Pentru mai multe detalii, va recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cipru (www.mfa.gov.cy).

În cazul unei şederi în R. Cipru care depăşeşte 3 luni, trebuie să vă înregistraţi la Departamentul de Migraţie şi Azil al districtului Nicosia, cu sediul în str. Vizantiou, nr. 11, Engomi sau la birourile  locale ale Departamentului de Imigrări.

Procedura înregistrării cuprinde:

Solicitarea înregistrării la Secţiile locale ale Departamentului de Imigrare şi, în acelaşi timp a eliberării “permis de şedere” („yellow slip”). Cererea trebuie depusă înainte de a expira perioada de şedere de 3 luni (în cazul nerespectării termenului se va aplica amenda).

Actele necesare înregistrării sunt:

 • formularul standard pentru cetăţenii UE (formularul MEU 1) care include şi asa-numitul “document de angajare în munca” (se procură de la Departamentul de Migraţie şi Azil (din cadrul Ministerului de Interne) sau secţiile locale ale Departamentului de Imigrare (din cadrul Ministerului Justiţiei şi Ordinii Publice);
 • paşaport în termen de valabilitate sau carte de identitate;
 • 2 fotografii;
 • taxa de 8,54 euro.

Permisele de şedere sunt de mai multe feluri, în funcţie de scopul şederii. Cele mai uzuale, în cazul cetăţenilor români, sunt cele pentru reîntregirea familiei sau pentru angajare în muncă.

Detalii suplimentare se pot obţine accesând următoarea adresă de internet: http://www.moi.gov.cy/moi/citizenscharter/citizenscharter.nsf/dmlimmigration_en/dmlimmigration_en?OpenDocument sau la numărul de telefon: 00357.22.80.43.04.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională cipriotă (în ceea ce priveşte cuantumul minim al sumelor şi regimul asigurărilor medicale) recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cipriote:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cipru (www.mfa.gov.cy)
 • Ambasada Republicii Cipru din Bucureşti.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Cipru?

Cetăţenii români au acces liber pe piaţa muncii din Cipru.

De asemenea, cetăţenii ţărilor membre UE care lucrează in Cipru au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii ciprioţi în ceea ce priveşte condiţiile de plată şi de muncă, de cazare, pregătirea profesională, siguranţa socială şi afilierea la sindicate. Membrii de familie şi rudele care depind de persoana angajată au drepturi similare.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români cărora li se prezintă oferte de muncă în Cipru să solicite asistenţa unui avocat local, care să îi ajute să înţeleagă cu precizie termenii contractelor de muncă, drepturile şi obligaţiile care decurg din acele contracte şi procedurile legale ce trebuie îndeplinite. În cazuri deosebite, recomandăm contactarea Ambasadei României.


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Cipru nu poate fi exclus din faţa acestei ameninţări.

Republica Cipru nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cipriote şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).


Siguranţă şi criminalitate

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii documentelor româneşti, se recomandă sesizarea, în primul rând, a biroului local de poliţie, cât şi a Secţiei Consulare a Ambasadei României din Nicosia.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cipriote, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliţie, Pompieri, Salvare – 199 şi 112
 • Serviciile de poliţie:
 • Nicosia 22. 80.20.20
 • Famagusta – 23. 80.30.30
 • Larnaca – 24.80.40.40
 • Limassol – 25. 80.50.50
 • Pafos – 26.80.60.60

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi, ci explicaţi acest lucru dispecerului! În caz contrar, se trimite  o maşină la locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!


Particularităţi ale situaţiei politice

Republica Cipru este membru deplin al Uniunii Europene din anul 2004. Insula este divizată de o „Linie Verde” (« zonă tampon » a ONU) care separă partea de nord, aflată sub controlul comunităţii turc-cipriote (unde acquis-ul european este temporar suspendat) de zona aflată sub controlul guvernului Republicii Cipru.

Prin Rezoluţia CSONU din 18 noiembrie 1983, ONU a cerut statelor membre să nu recunoască auto-proclamata « Republică Turcă a Ciprului de Nord ». România nu a recunoscut această entitate.

Cetăţenii români care intenţionează să achiziţioneze bunuri imobile în partea de nord a insulei sunt sfătuiţi ca, înainte de a efectua acest demers, să recurgă la consiliere juridică, pentru a se asigura că acestea nu aparţin comunităţii greco-cipriote care a fost obligată să le părăsească ca urmare a invaziei armatei turce din 1974. În cazul unor eventuale litigii care privesc imobile aflate în partea de nord a insulei, potenţialii cumpărători ai acestor bunuri imobile pot fi acţionaţi în justiţie în R. Cipru, precum şi în oricare alt stat membru al Uniunii Europene.Hotărârile judecătoreşti ale instanţelor din partea de sud, aflată sub controlul guvernului Republicii Cipru, trebuie recunoscute şi executate de celelalte state membre chiar în cazul în care acestea privesc un teren situat în partea de nord  a insulei (a se vedea decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Apostolides vs. Orams)

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, a stabilit, prin mai multe hotărâri (Loizidou vs. Turcia, Cipru vs Turcia, Xenides-Arestis vs. Turcia), că proprietarii imobilelor din partea de nord, care au avut această calitate înainte de 1974, continuă să fie proprietarii de drept ai imobilelor respective.”


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Cipru.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul cipriot al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa de asigurare medicală. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Cetăţenii români care au nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei lor în Cipru pot apela numerele de telefon ale spitalelor, după cum urmează:

 • Spitalul General din Nicosia: 22.60.30.00
 • Spitalul General din Larnaca: 24.80.05.00
 • Spitalul General din Limassol: 25.80.11.00
 • Spitalul General din Pafos: 26.80.32.60
 • Spitalul General din Paralimni: 23.20.00.00


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

În Cipru circulaţia auto se efectuează pe partea stângă a drumului, în sistem britanic.

 • Limitele de viteză admise:

Autostradă – 100 km/h (viteza minimă admisă este de 65 km/h)

Pe toate celelalte drumuri – 80 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă.

În interiorul localităţilor – 50 km/h, dacă nu este un indicator care prevede o limită mai redusă.

 • Centura de siguranţă:

Pe drumurile publice folosirea centurii de siguranţă este obligatorie.

 • Folosirea telefonului mobil la volan:

Folosirea telefoanelor mobile în autovehicule este permisă numai in sistemul „hands-free”.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

În Republica Cipru este interzisă folosirea aparatelor antiradar. Aceasta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de minim 854 euro sau cu privarea de libertate, în funcţie de decizia judecătorului.
Pentru alte informaţii privind traficul auto, regimul asigurărilor obligatorii şi taxele de drum, vă recomandăm consultarea informaţiilor furnizate de Organizaţia de Turism a Ciprului (tel:  22.69-1100  sau  22.69-1216; web: www.cyprustourism.org).

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil în Cipru.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În caz de accident, indiferent de gravitatea acestuia, nu se părăseşte locul până la sosirea poliţiei şi efectuarea cercetărilor. Se vor nota elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi autorităţile abilitate, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Cipru.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român
, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare şi informează Ambasada României. Pentru repatrierea corpului neînsufleţit, familia persoanei decedate trebuie să apeleze la o firmă specializată din Cipru sau din România. Firma în cauză se ocupă de obţinerea tuturor avizelor necesare transportului, iar Ambasada României eliberează paşaportul mortuar.
Ambasada dispune de evidenţe şi coordonate de contact ale unor societăţi de pompe funebre care pot interveni în astfel de cazuri.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul rutier sau conduita în caz de accident:

 • 199 sau 112 – Servicii de urgenţă
 • 22.80.80.53 – Dispeceratul Poliţiei Naţionale


Utilizarea cărţilor de credit  

În Cipru sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Ele pot fi folosite la toţi distribuitorii de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează bancnote euro.

Eurocheques sunt acceptate de toate băncile, magazinele şi restaurantele. În cazul pierderii/furtului cărţii de credit, trebuie notificată telefonic banca emitentă şi serviciul cipriot JCC Payment Systems Ltd. la tel. 22.86.81.00.


Reglementări vamale

Regulamentul vamal cipriot conţine reglementări similare cu ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene.

Este permisă introducerea, fără plata taxelor vamale, a bunurilor de folosinţă personală, constatate de către funcţionarul vamal că nu sunt destinate unor scopuri comerciale.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: 200 de ţigări sau 100 de ţigări de foi sau 50 trabucuri sau 250 grame tutun; 1 litru spirt sau 2 litri de vin, 50 grame de parfum; alte bunuri (mai puţin bijuterii), a căror valoare nu depăşeşte 170 euro. Persoanele sub vârsta de 17 ani nu au dreptul să transporte produse din tutun şi băuturi alcoolice.

Importul de valută este liber şi nelimitat. Persoanele care doresc să îşi rezerve dreptul de re-export a sumei de bani cu care au intrat în Cipru sunt sfătuite să declare la vamă sumele mai mari de 1.700 euro sau orice altă valută echivalentă cu această sumă. Departamentul Vămilor exercită un control foarte strict cu privire la exportul valutei. Exportul acesteia este permis numai în baza unei autorizaţii a Băncii Centrale sau a declaraţiei făcută la sosire.


Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie in următoarele conditii:

 • Să fie clar identificate fie cu microcip electronic (conform cu ISO 11894/1996, sau cu anexa A la ISO 11785/1996) sau cu un tatuaj. Inregistrarea microcipului sau a tatuajului trebuie dovedita ca a fost efectuata inainte de vaccinarea antirabie;
 • Să fie vaccinate impotriva virusului antirabie la varsta de cel putin 3 luni cu un virus antirabie inactiv conform standardelor OIE. Vaccinarea sau revaccinarea antirabie trebuie sa fi avut loc cu cel putin o luna inainte de imbarcarea animalelor in mijlocul de transport pentru a ajunge in R. Cipru;
 • Să fie insotite de un pasaport european (Decizia 2003/803/EC) corect eliberat, la zi si atestat de o autoritate autorizata, de catre autoritatea veterinara a tarii respective, de Veterinary Services;
 • Este interzisă intrarea in R. Cipru a următoarelor rase:

Pit Bull American sau Pit Bull terrier;

Tosa japonez sau Tosa Inu;

Dogo Argentino sau Mastiff Argentino;

Fila Braseleiro sau Mastiff Brazilian.

De asemenea:

 • Intrarea animalelor de companie in varsta de mai putin de 3 luni ESTE INTERZISA;
 • Sunt necesare documente care sa ateste ca animalul a intrat pe teritoriul R. Cipru din una din tarile membre ale Uniunii Europene;
 • Registrele de vaccinari au fost verificate si sunt in concordanta cu prevederile mai sus mentionate;
 • Verificarea indeplinirii prevederilor mai sus mentionate se va efectua prin inspectarea fiecarui animal la sosire. Inspectarea documentelor se va face de catre ofiterul veterinar sau de catre ofiterul de la vama.

Pentru informatii suplimentare vă puteţi adresa la: Departamentul pentru Sanatatea si Bunastarea  Animalelor – Serviciile veterinare Cipru, sediul central: tel. 22.80.52.53, e-mail: animal.health@vs.moa.gov.cy sau ssavva@vs.moa.gov.cy.

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate, care trebuie să ateste următoarele:

 • Animalul a fost examinat clinic cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în R. Cipru şi este în stare medicală bună, nu prezintă semne de rabie şi nici de alte boli infecţioase;
 • În ţara în care a stat ultimele şase luni înainte de îmbarcarea spre R. Cipru, pe perioada ultimilor 2 ani nu s-au înregistrat cazuri de rabie;

Certificatul trebuie prezentat la Biroul Veterinar din incinta aeroportului sau a punctului de trecere a frontierei. Pentru cetăţenii străini cu reşedinţa temporară în Cipru, animalul de companie va fi ţinut în carantină la domiciliu o perioadă de 6 luni.

Sursa: www.mae.ro