Un raport al Comisiei Europene critică tarifele bancare „opace”
Conform unui raport al Comisiei Europene privind serviciile financiare de detaliu, dat publicităţii în data de 22 septembrie 2009, există probleme pe scară largă în felul în care băncile îşi informează şi îşi consiliază clienţii. Printre problemele specifice se numără informaţii care în multe cazuri sunt greu de înţeles, tarife bancare opace, probleme de consiliere şi niveluri scăzute de schimbare a furnizorului. Raportul descrie structurile de preţuri ale conturilor curente drept „foarte opace. Clienţilor le este aproape imposibil să afle cât plătesc şi să compare diferite oferte.” Pentru 66% dintre băncile cuprinse în studiu, tarifele bancare erau atât de neclare încât experţii care au realizat raportul au trebuit să recurgă la contacte explicative cu banca pentru a afla costurile reale ale unui cont. Austria, Franţa, Italia şi Spania au rezultate slabe în ceea ce priveşte transparenţa şi sunt printre ţările cele mai scumpe în privinţa conturilor bancare. Piaţa UE este fragmentată, iar clienţii nu pot profita de avannewsletter_o9a_08tajele unei pieţe interne a UE. Numai 9% dintre consumatorii UE au schimbat furnizorii de conturi curente în anii 2007 şi 2008.
Comisarul european pentru consumatori, Meglena Kuneva, a declarat: „Băncile de detaliu îi dezamăgesc pe consumatori. Există dovezi extinse de violare a principiilor de bază ale relaţiei cu consumatorii, problemele mergând de la preţuri complexe până la taxe ascunse şi informaţii neclare şi incomplete. Băncile trebuie să îşi rezolve problemele printr-o schimbare de cultură în felul în care îşi tratează clienţii. Iar autorităţile statelor membre trebuie să îşi îndeplinească obligaţia de a controla aplicarea legislaţiei UE pentru consumatori.
Comisarul pentru piaţa internă, Charlie McCreevy, a declarat: „Această monitorizare a pieţei de consum arată dificultăţile cu care se confruntă consumatorii în relaţia lor cu produsele şi serviciile financiare de detaliu. Comisia este hotărâtă să combată aceste probleme. Aceasta înseamnă impunerea transparenţei prin informaţii inteligibile şi comparabile şi stabilirea unor norme de bază pentru desfăşurarea procesului comercial. Această operaţiune a devenit cu atât mai importantă acum, când cetăţenii Europei continuă să simtă efectele crizei economice.
Rapoartele
Pentru aprofundarea Graficului de performan ţă a pieţei de consum 2008, Comisia a publicat astăzi un document de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Aprofundarea în privinţa serviciilor financiare de detaliu a Graficului de performanţă a pieţei de consum”, împreună cu un studiu independent al tarifelor bancare care analizează preţurile conturilor la 224 de bănci, reprezentând aproximativ 81% din piaţa UE.
Rezultatele
1. Tarife bancare opace
· Structurile de tarifare ale conturilor curente sunt adesea opace. Aproape o treime dintre consumatorii incluşi în studiu nu pot compara ofertele de cont curent.
· Informa ţia online privind preţurile este incompletă. În două cazuri din trei (66%), experţii care au alcătuit raportul privind tarifele bancare au avut nevoie de contacte suplimentare cu banca pentru a clarifica informaţiile asupra modului în care se compuneau tarifele. Chiar în această situaţie, în mai multe cazuri băncile au oferit numai informaţii orale privind tarifele şi au refuzat să trimită liste cu tarife. Aproximativ 10% dintre bănci nu aveau deloc sau aveau doar puţine informaţii privind preţurile pe site-urile lor web şi 33% aveau informaţii incomplete privind modul în care se compuneau tarifele.
· În unele ţări ale UE, consumatorii plătesc considerabil mai mult pentru conturile curente decât în altele. Preţurile conturilor cu folosire normală merg de la 253 EUR în Italia la 27 EUR în Bulgaria. Pentru utilizatorii „intensivi” diferenţa este şi mai clară: de la valoarea maximă de 831 EUR în Italia, la valoarea minimă de 28 EUR în Bulgaria. Austria, Franţa, Italia şi Spania au rezultate slabe în ceea ce priveşte transparenţa şi sunt printre ţările cele mai scumpe în privinţa serviciilor bancare. Bulgaria, Țările de Jos, Belgia şi Portugalia se află în partea de jos a clasamentului preţurilor la conturile curente.
· Consumatorii din ţările cu structuri opace ale preţurilor tind să plătească mai mult pentru conturile bancare.
2. Informare şi consiliere
· Consumatorii consideră, în multe cazuri, că informa ţia pre-contractuală este greu de înţeles; informaţia „ininteligibilă” şi „insuficientă” reprezintă un obstacol major în calea alegerii unor servicii financiare fără a se ţine cont de frontiere.
· 79% dintre cetăţenii UE doresc o informaţie standardizată clară şi comparabilă aşa cum se prevede, de exemplu, în noua Directivă privind creditul de consum.
· Adesea consumatorii nu primesc o consiliere corespunzătoare privind serviciile financiare şi există tot mai multe dovezi în acest sens. De exemplu, datele culese în Germania arată că 50-80% dintre investiţiile pe termen lung sunt întrerupte de către consumatori înainte de termen din cauza consilierii neadecvate, ceea ce duce la pierderi anuale estimate de 20-30 miliarde de EUR.
· Este posibil ca cei care vând produse financiare să nu înţeleagă suficient produsele pentru a da sfaturi eficiente consumatorilor. Angajaţii bancari se pot confrunta adesea cu un conflict de interese inerent.
3. Schimbarea furnizorului
Pentru conturile bancare curente, ratele de schimbare a furnizorului rămân scăzute, la doar 9% pentru anii 2007 şi 2008, în comparaţie, de exemplu, cu 25% în ceea ce priveşte asigurările pentru autoturisme.
Ce se întâmplă în continuare?
Constatările raportului vor fi folosite în activitatea în plină desfă şurare în domeniul serviciilor financiare de detaliu pe care a anunţat-o Comisia în Comunicarea „Stimularea redresării economiei europene”, în martie 2009. Directiva UE privind practicile comerciale neloiale interzice deja practicile care îi înşală pe consumatori şi distorsionează alegerea, de exemplu omiterea de informaţii legate de conturile bancare sau oferirea de informaţii atât de ininteligibile încât consumatorul obişnuit nu îşi poate da seama care este preţul. Statele membre au obligaţia de a controla punerea în aplicare a acestor legi în privinţa serviciilor financiare. De la 1 noiembrie 2009 se aplică principii comune pe industrie (voluntare) de facilitare a schimbării furnizorului de cont bancar. Comisia va monitoriza cu atenţie punerea în aplicare a acestora.

By o9admin