A A
RSS


PROTECŢIA CONSUMATORILOR DE PRODUSE ŞI SERVICII FINANCIAR BANCARE

Fri, Mar 20, 2009

Info, Servicii financiare

Instituţiile financiare îţi pot oferi, în general, următoarele tipuri de credite:
– Pentru cumpărarea unei locuinţe;
– Pentru cumpărarea unor bunuri de folosinţă îndelungată;
– Pentru consum, pentru utilizare diversă.

Creditul pentru cumpărarea unei locuinţe
Creditul pentru cumpărarea unei locuinţe poate fi credit ipotecar sau imobiliar.
Obţinerea creditului imobiliar se poate face, în general, prin prezentarea unor garanţii, cum ar fi: veniturile clientului, giranţi, obiecte de valoare care pot oferi băncii încrederea că clientul are mijloace de a înapoia împrumutul.

Creditul ipotecar este mai avantajos prin faptul că obiectul de garanţie este chiar locuinţa pe care doreşti să o achiziţionezi, dar poate să apară şi riscul de a rămâne fără casă, deoarece banca o va vinde pentru a-şi recupera suma dată cu împrumut.

Creditul pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată
Creditul se acordă fie pentru diverse aparate electrocasnice, fie pentru cumpărarea unui automobil. În general, instituţiile financiar bancare solicită un document prin care se atestă faptul că solicitantul – consumatorul doreşte în mod serios să cumpere obiectul respectiv.
Consumatorul nu poate achiziţiona cu împrumutul obţinut altceva decât ceea ce a declarat în cererea de creditare.

Creditul de consum
Creditul de consum poate fi folosit de către consumator pentru ceea ce doreşte, fără a aduce justificări instituţiei financiar bancare cu privire la modalitatea de utilizare a banilor.

Instituţiile financiar bancare dezvoltă diferite credite oferite consumatorilor, cum ar fi: credit pentru vacanţă, credit pentru studii, credit pentru îmbunătăţirea confortului din locuinţă, credit pentru tratament medical, credit pentru pensionari, credit pentru adolescenţi sau credit pentru cumpărarea unui teren în vederea construirii unei case etc.

Venituri. Multe instituţii financiar bancare calculează rata lunară prin care trebuie înapoiat împrumutul, iar dacă aceasta este mai mare decât un procent stabilit în normele instituţiei financiar bancare din veniturile lunare, atunci nu aprobă cererea de credit.

Giranţi. Girantul este persoana care îşi dă acordul că va plăti el rata (sau chiar împrumutul), dacă tu nu îţi plăteşti datoriile. La acordarea creditului, unele instituţii financiar bancare, cer să fie prezenţi şi giranţii (unul sau doi) împreună cu clientul care cere împrumutul.
Venitul girantului trebuie să fie suficient de mare pentru a putea plăti rata în locul debitorului. De asemenea, este necesar ca girantul să aibă un loc de muncă stabil, în aceleaşi condiţii ca şi cele impuse clientului.
Totuşi, în ultima vreme, datorită creşterii concurenţei dintre bănci, această condiţie nu mai este prezentă în toate situaţiile;
sunt anumite forme de credit, pentru care instituţiile financiar bancare nu mai solicită giranţi.

Asigurare. Unele instituţii financiar bancare pot solicita, pentru credite mai mari, o asigurare de viaţă sau pot solicita clientului
să asigure bunul cumpărat cu creditul şi pot să vă oblige să încheiaţi asigurare numai cu o anumită societate de asigurări (”agreată”), nu la alegerea dumneavoastră.
Din punct de vedere legal, reglementările de protecţia consumatorilor consideră această obligaţie ca o “clauză abuzivă”, care generează avantaje numai pentru bancă.
În orice caz, această asigurare prezintă un caracter special prin faptul că despăgubirea nu o veţi încasa dvs., ci banca, deşi numai dvs. plătiţi costul asigurării.

Avans. Reprezintă un anumit procent din preţul bunului pe care clientul doreşte să-l cumpere cu creditul. Acest avans trebuie să-l depună clientul într-un cont al instituţiei financiar bancare de la care solicită creditul.

Criterii. Instituţia financiar bancară ia decizia de a acorda un credit pe baza unor criterii care dau un rezultat menit să reducă
riscul pentru bancă, de exemplu:
– starea materială;
– nivelul veniturilor;
– stabilitatea la locul de muncă;
– stabilitatea de domiciliu;
– vârsta (un pensionar are mai puţine şanse la credit);
– sarcini familiale;
– comportamentul din trecut în relaţie cu instituţiile financiar bancare.
Fiecare din aceste criterii are acordat un număr de puncte. Suma lor va da un total de care se ţine seama la luarea deciziei pentru aprobarea solicitării de credit.

Dobânda anuală efectivă (DAE) care conform legii „face echivalenţa, la nivelul unui an, între valoarea curentă a tuturor angajamentelor sub forma unor împrumuturi, rambursări şi cheltuieli existente sau viitoare, acceptate de către creditor şi de beneficiarul creditului”. Se calculează în conformitate cu o formulă de calcul prestabilită. Ca bază de calcul pentru DAE trebuie să se aibă în vedere costul total al creditului acordat consumatorului.

Documentaţia de credit cuprinde (legea spune” cel puţin”, ceea ce înseamnă că este o documentaţie minimală), următoarele acte:
1. Situaţia financiară a debitorului şi a persoanei care îl girează, “inclusiv proiecţia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor”;
2. “O descriere a modalităţilor de garantare până la plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei”;
3. “O descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, valoarea DAE, rata dobânzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul”.

UN OM PREVENIT FACE CÂT DOI

CE NU TREBUIE SĂ FACI CÂND AI DATORII:
– Nu te ascunde după deget! Nu te face că nu vezi cum îţi cresc datoriile şi nu le ignora – ele nu vor dispărea de la sine, iar situaţia va deveni din ce în ce mai dramatică.
– Nu lăsa nedeschise plicurile cu facturi sau extrase de cont!
– Nu încerca să împrumuţi şi mai mulţi bani ca să îţi plăteşti toate datoriile, fără să te consulţi mai întâi cu un consilier financiar.
CE TREBUIE SĂ FACI CÂND AI DATORII:
– Cere sfaturi şi ajutor înainte ca situaţia să scape de sub control.
Există organizaţii de caritate sau organizaţii ale consumatorilor, care te pot ajuta.
– Menţine o relaţie buna cu finanţatorul.
Înţelege că majoritatea creditorilor sunt dispuşi să discute cu tine despre problemele pe care le ai şi sunt pregătiţi să accepte un plan realist de plată a datoriei.
– Acţionează! Ia legătura cât mai curând cu cei cărora le eşti dator. Cu cât află mai repede problema, cu atât ai şanse mai mari să te înţeleagă şi să găsiţi împreună o cale de returnare a datoriilor.

Link-uri utile
www.anpcppsr.ro
www.birouldecredit.ro
www.dolceta.eu

CUM PUTEŢI FACE O RECLAMAŢIE EFICIENTĂ
– Nu aveţi reţineri.
– Aflaţi care sunt drepturile dvs. înainte de a porni la drum.
– Obţineţi mai repede ceea ce doriţi, dacă vă păstraţi calmul!
– Prezentaţi faptele exact, fără alte comentarii.
– Spuneţi ce pretindeţi: scuze, înlocuirea produsului, restituirea banilor, servicii mai bune sau compensaţii.
– Vorbiţi numai cu cineva care are autoritatea de a acţiona.
– Păstraţi într-un dosar toate informaţiile de care veţi avea nevoie: reclame, comenzi, chitanţe, certificate de garanţie, instrucţiuni de folosire, cărţi tehnice, dovada de plată, scrisori, datele la care au avut loc discuţiile şi numele persoanelor cu care aţi vorbit.
– Dacă trebuie să trimiteţi oricare dintre aceste documente companiei în cauză, trimiteţi o copie şi păstraţi originalul.
– Acţionaţi rapid, imediat ce aţi descoperit problema.
– Prezentaţi-vă de fiecare dată: numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, alături de numărul de dosar la compania respectivă, dacă este cazul.

– NU AMÂNAŢI !

Cuvinte cheie: , , , , ,