De ce este neceseară reforma pensiilor din România?
Sistemul de pensii pe care Guvernul României a decis să-l înlocuiască este unul deficitar, aşa numitul “pay as you go” (plăteşti pe măsură ce înaintezi în vârstă), mai concret nu există bani rezervaţi pentru fiecare pensie în parte, ci în fiecare an, toate cheltuielile pentru pensii sunt finanţate din taxe.
Pe termen lung, acest sistem nu este viabil din punct de vedere financiar. Deja există un deficit (repercusiunile asupra pensiilor actualilor pensionari le cunoaşteţi deja) şi există un pericol şi mai mare,de strangulare a acestui sistem dacă el nu se înlocuieşte rapid.
Aşadar, un nou sistem de pensii care să asigure un venit, cel puţin decent la pensionare, este absolut necesar.

Cum arată noul sistem de pensii?
Acesta va consta în trei nivele, aşa numiţii ”piloni”:
Primul pilon este pensia de stat publică,  cea care există deja.
Dacă veţi contribui la acest  sistem un anumit număr de ani, veţi primi la vârsta pensionării o anume pensie.

Al doilea pilon va fi o pensie privată obligatorie pentru toţi cei care lucrează şi care au vârsta  până în 35 de ani.
La acest pilon pot de asemenea participa, opţional, şi cei care au vârste cuprinse între 36 şi 45 de ani.

O parte din taxele plătite pentru  asigurări sociale către bugetul de stat va fi transferată către fondul de pensii private ales de angajat. Diferenţa faţă de sistemul public este că administrarea privată presupune existenţa unor conturi individuale de pensie pentru fiecare participant. Mai concret fiecare participant are bani puşi deoparte şi poate afla oricând câţi bani s-au strâns. Sumele din acest fond sunt investite, iar în momentul în care angajatorul atinge vârsta pensionării, banii aflaţi în conturile individuale sunt transformaţi în rentă viageră.

Cel de al treilea pilon este reprezentat de fondurile de pensii facultative.
Orice cetăţean român care nu a atins vârsta pensionării poate depune banii în fonduri.

Cine are dreptul să participe la al doilea pilon?
Dar la al treilea?

Participarea la un fond de pensii private (pilonul 2) este obligatorie pentru toţi angajaţii şi pentru cei care sunt liber-profesionişti, cu vârsta până în 35 de ani.
La acest pilon pot participa, în mod opţional, şi cei care au vârste între 36 şi 45  de ani şi fac parte din aceeaşi categorie. Este obligatoriu ca aceştia să-şi plătească contribuţiile către asigurările sociale.
Participarea la un fond de pensii facultativ (pilonul 3) este opţională şi îi vizează pe toţi angajaţii şi liber-profesioniştii indiferent de vârstă.
Condiţia este ca aceştia să aibă un venit corespunzător din punct de vedere legal.

De reţinut este faptul că cele două pensii nu se exclud, ci sunt complementare.

Care sunt contribuţiile?
Pentru o pensie privată obligatorie (pilonul 2) angajatul sau liber-profesionistul va transfera spre administrare privată o parte din contribuţia sa de 9,5% către asigurările sociale. În primul an ar fi vorba despre 2% din taxele către asigurările sociale,urmărind ca acest procent să crească treptat la 6% în următorii ani. Practic, participarea la un fond de pensii private obligatorii nu implică un cost suplimentar, participanţii vor continua să-şi plătească taxele ca şi până acum, doar că o parte din acestea sunt transferate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (agenţia care va colecta această parte din taxe) către un fond de pensii private, ales de către participant.
În cazul pensiei facultative (pilonul 3) angajatul sau liber-profesionistul va oferi spre administrare privată maxim 15% din venitul său lunar brut. Contribuţia poate fi plătită fie doar de către angajat, fie în coparticipare (angajator-angajat).

Care sunt beneficiile la pensionare?

Beneficiarul pensiei facultative va fi plătit sub forma unei anuităţi viagere către participant, cu sau fără “opţiunea de supravieţuire” (opţiune ce va rămâne la alegerea participantului), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a. Vârsta de pensionare este de 60 de ani;
b. Au fost plătite cel puţin 90 de contriibuţii lunare;
c. Valoarea activelor personale este egală sau mai mare decât suma necesară pentru a
obţine pensia facultativă minimă acceptată.

Dacă nu se îndeplinesc condiţiile b. sau c. sunt plătite participantului activele personale sub forma unui capital unic sau sub formă de rente pe o perioadă de maxim 5 ani.

CUM POŢI FACE O RECLAMAŢIE EFICIENTĂ
– Nu-ţi fie frică să-ţi arăţi nemulţumirea.
– Află care sunt drepturile tale înainte de a porni la drum.
– Obţii mai repede ceea ce doreşti, dacă îţi păstrezi calmul!
– Prezintă faptele exact fără alte comentarii.
– Spune ce pretinzi: scuze, înlocuirea produsului, restituirea banilor, servicii mai bune sau compensaţii.
– Vorbeşte numai cu cineva care are autoritatea de a acţiona.
– Păstrează într-un dosar toate informaţiile de care vei avea nevoie: reclame, comenzi, chitanţe, certificate de garanţie, instrucţiuni de folosire, cărţi tehnice, dovada de plată, scrisori, datele la care au avut loc discuţiile şi numele persoanelor cu care ai vorbit.
– Dacă trebuie să trimiţi oricare dintre aceste documente companiei în cauză, trimite o copie şi
păstrează originalul.
– Acţionează rapid, imediat ce ai descoperit problema.
– Prezintă-te de fiecare dată: numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, alături de numărul de dosar la compania respectivă, dacă este cazul.

– NU AMÂNA !

By o9admin