A A
RSS


Studiu naţional cu privire la bilanţul energetic pentru o mai buna gestionare a resurselor prin eliminarea risipei

Fri, Aug 7, 2009

Gaze naturale si energie

RAPORT ETAPA I

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România (A.N.P.C.P.P.S. România) realizează primul studiu naţional ce are ca obiectiv gestionarea mai eficientă a banului public prin eliminarea risipei. Această acţiune de audit s-a desfăşurat cu sprijinul S.C. Petrom S.A., în cadrul proiectului “Ţara lui Andrei punct ro” – comunitatea cetăţenilor responsabili, Programul de responsabilitate socială “Respect pentru viitor”.

Rezultatele parţiale ale studiului sunt prezentate în cele ce urmează, în urma analizării şi interpretării răspunsurilor la chestionare primite de la instituţiile şcolare de pe întreg teritoriul României.

Suprafaţa utilă a instituţiei şcolare

–   81,50 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 0 – 5000 m2
–   10,60 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 5001 – 10000 m2
–   3,50 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 10001 – 15000 m2
–   0,20 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 15001 – 20000 m2
–   0,50 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 20001 – 25000 m2
–   0,20 % dintre instituţiile şcolare au o suprafaţă cuprinsă între 25001 – 30000 m2
–   3,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns la această întrebare

Dotarea cu echipamente ce asigură confortul termic (de genul caloriferelor, radiatoarelor, etc.) şi a apei calde de consum

–   44,20 % dintre instituţiile şcolare au prevăzute doar echipamente şi instalaţii destinate încălzirii spaţiilor utilizate
–   32,10 % dintre instituţiile şcolare au prevăzute atât echipamente ce asigură încălzirea spaţiilor utilizate cât şi echipamente ce asigură apa caldă de consum
–   10,10 % dintre instituţiile şcolare nu au în dotare echipamente ce asigură încălzirea şi utilizarea apei calde de consum sau acestea se află într-un stadiu avansat de degradare
–   1,20 % dintre instituţiile şcolare au prevazute doar instalaţii ce asigură apa cadă de consum
–   1,00 % dintre instituţiile şcolare au prevăzute echipamente ce asigură încălzirea spaţiilor utilizate şi utilizarea apei calde de consum, dar acestea se află într-un stadiu avansat de degradare
–   4,20 % dintre instituţiile şcolare au prevazute echipamente ce asigură încălzirea spaţiilor utilizate, dar acestea se află într-un stadiu avansat de degradare
–   7,20 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns la această întrebare

Reablilitarea termică a instituţiilor şcolare în ultimii ani

–   58,10 % dintre instituţiile şcolare au realizat reabilitări termice, de tipul:

–   instalare centrală termică
–   construcţie sobe de teracotă noi
–   izolare termică a pereţilor interior sau exterior
–   izolare termică prin termosistem
–   înlocuire tâmplărie cu uşi şi ferestre termopan, sau aluminiu
–   înlocuire tâmplărie cu uşi şi ferestre aluminiu
–   înlocuire calorifere
–   înlocuire cazane
–   montare pompă nouă de alimentare cu agent termic
–   montare plafon cu vată minerală şi rigips
–   izolare termică prin termosistem
–   izolare pod clădire
–   înlocuire şarpantă

33,10 % dintre instituţiile şcolare nu au realizat nici o reabilitare

–   0,40 % dintre instituţiile şcolare nu au realizat nici o reabilitare deoarece sunt clădiri noi
–   8,40 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns la această întrebare

Îmbunătăţiri aduse clădirilor instituţiilor şcolare pe parte de: tâmplărie, izolaţie termică pereţi interiori / exteriori, terasă şi podul clădirii

a

Tâmplărie:

–   68,60 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite
–   3,20 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite parţial
–   24,00 % dintre clădiri nu au fost îmbunătăţite
–   4,20 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Izolaţie termică pereţi interiori/ exteriori

–   17,60 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite
–   2,20 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite parţial
–   76,00 % dintre clădiri nu au fost îmbunătăţite
–   4,20 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Terasă

–   9,20 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite
–   0,70 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite parţial
–   85,90 % dintre clădiri nu au fost îmbunătăţite
–   4,20 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Pod

–   25,70 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite
–   1,50 % dintre clădiri au fost îmbunătăţite parţial
–   68,10 % dintre clădiri nu au fost îmbunătăţite
–   4,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns
–   0,20 % dintre instituţii şcolare nu prezintă cazul pentru îmbunătăţiri

Program de îmbunătăţire şi înnoire a sistemelor şi echipamentelor consumatoare de energie electrică (de exemplu înlocuirea becurilor cu incandescenţă cu unele de tip neon)

a

–   55,10 % dintre instituţiile şcolare au desfăşurat un program de îmbunătăţire şi înnoire a sistemelor şi echipamentelor consumatoare de energie electrică
–   33,00 % dintre instituţiile şcolaer nu au desfăşurat program de îmbunătăţire şi înnoire a sistemelor şi echipamentelor consumatoare de energie electrică
–   11,90 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Utilizare tipuri energie

Energie termică provenită de la sistemul urban de termoficare

–   17,50 % dintre instituţiile şcolare utilizează energie termică provenită de la sistemul urban de termoficare,
–   81,00 % dintre instituţiile şcolare nu utilizează energie termică provenită de la sistemul urban de termoficare
–   1,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Energie termică provenită de la sisteme proprii de încălzire şi de producere a apei calde

–   54,30 % dintre instituţiile şcolare utilizează energie termică provenită de la sisteme proprii de încălzire şi de producere a apei calde
–   44,20 % dintre instituţiile şcolare nu utilizează energie termică provenită de la sisteme proprii de încălzire şi de producere a apei calde
–   1,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional

–   85,20 % dintre instituţiile şcolare utilizează energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional
–   13,30 % dintre instituţiile şcolare nu utilizează energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional
–   1,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Sistem de alimentare cu gaze naturale

–   40,00 % dintre instituţiile şcolare utilizează sistemul de alimentare cu gaze naturale,
–   58,50 % dintre instituţiile şcolare nu utilizează sistemul de alimentare cu gaze naturale
–   1,50 % dintre instituţiile şcolare nu au răspuns

Dotarea cu un sistem de alimentare cu energie electrică la avarie

–   4,20 % dintre unităţile şcolare dispun de o rezervă reprezentată printr-un sistem de tip UPS (Uninteruptible Power Supply)
–   0,50 % dintre unităţile şcolare dispun atât de o rezervă reprezentată printr-un sistem de tip UPS (Uninteruptible Power Supply), cât şi de rezervă reprezentată printr-un sistem de tip grup electrogen
–   3,20 % dintre unităţi dispun de o rezervă reprezentată printr-un sistem de tip grup electrogen
–   76,50 % dintre unităţile şcolare nu dispun de un sistem de alimentare cu energie electrică la avarie
–   15,60 % dintre unităţile şcolare nu au răspuns

Implementarea unor planuri şi soluţii energetice de către autoritatea de care depinde unitatea

–   55,10 % dintre unităţile şcolare consideră că autoritatea are în vedere: sporirea confortului şi a eficienţei energetice astfel încât prin randamentele obţinute să se ridice la standardele Uniunii Europene
–   11,60 % dintre unităţile şcolare consideră că autoritatea are în vedere păstrarea standardelor actuale
–   16,80 % dintre unităţile şcolare consideră că autoritatea are în vedere asigurarea unor standarde minime
–   16,50 % dintre unităţile şcolare nu au răspuns

Dotarea cu instalaţii de climatizare

–   2,00 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare, dar ele sunt repartizate numai în birourile în care profesorii îşi desfăşoară activitatea
–   1,00 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare, dar acestea sunt instalate doar în sălile de curs
–   3,70 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare, iar acestea sunt instalate atât în sălile de curs, cât şi în locaţiile destinate strict profesorilor
–   7,40 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare, dar nu sunt prezente în număr satisfăcător urmând achiziţionarea altora
–   77,80 % dintre unităţile şcolare nu dispun de un sistem de climatizare
–   0,20 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare care sunt instalate doar în sălile de curs si nu sunt prezente în număr satisfăcător urmând achiziţionarea altora
–   0,70 % dintre unităţile şcolare dispun de instalaţii de climatizare care sunt instalate atât în sălile de curs cât şi în locaţiile destinate strict profesorilor, dar nu sunt prezente în număr satisfăcător urmând achiziţionarea altora
–   7,20 % dintre unităţile şcolare nu au răspuns la această întrebare

În adresa înregistrată la A.N.P.C.P.P.S. România cu nr. iesire 6583/18.06.2009, cu privire la raportul privind bilanţul energetic, am menţionam faptul că, datorită complexităţii şi a volumului mare de date ce trebuie procesate, rezultatele acestui audit vor fi finalizate în două etape:
– în prima etapă (termen de finalizare 01-15 iulie 2009) vor fi furnizate anumite date cu caracter statistic
– în a doua etapă (termen de finalizare 15 septembrie – 01 octombrie 2009) urmează a fi făcută interpretarea completă a auditului, cu propuneri concrete privind mai buna gestionare a banului public prin eliminarea risipei şi introducerea conceptului de achiziţii verzi în cadrul procesului de achiziţii publice la nivel naţional.

Cuvinte cheie: , , ,