A A
RSS


Asigură-ţi locuinţa!

Fri, Mar 20, 2009

Asigurari, Info

De ce asigurarea locuinţei?

Deoarece Romania s-a aflat în ultimul timp sub efectul unor fenomene meteorologice (furtuni, grindină, ploi care au produs inundaţii şi alunecări de teren) din cauza cărora s-au înregistrat pagube majore, atat materiale, cât şi pierderea de vieţi omeneşti, Guvernul a decis să vină în sprijinul cetăţenilor prin adoptarea unei legi privind asigurarea obligatorie a locuinţei.
Scopul acestei legi este acela de a te ajuta, ca în cazul în care casa îţi va fi afectată de un dezastru, să beneficiezi de ajutor pentru
reconstrucţia locuintei.

Asigurarea locuintei îţi oferă protecţie financiară în ceea ce priveşte dezastrele la care este expusă casa ta. Aceste dezastre ţin, în general, de mediul înconjurator (cutremure, inundaţii, alunecări de teren sau alte fenomene naturale, independente de om), la care mai putem adăuga vecini de bloc cate îţi produc stricăciuni, hoţi – toate motivele să te gândeşti serios la o asigurare.

Statisticile arată clar faptul că deşi majoritatea românilor doresc asigurarea locuinţei, însă aceştia nu conştientizează existenţa acestor riscuri, neexistând educaţie (cultură) în acest sens.

Indiferent că locuieşti la sat sau la oraş, la munte sau la mare, la bloc sau la curte, trebuie să ai în vedere faptul că nimeni nu e ferit de accidente, de furia naturii şi că e bine să te asiguri, ca să nu rămâi pe drumuri. Asigurarea unei locuinţe (a clădirii propriu-zise) se face prin încheierea unei poliţe de asigurare la una dintre societăţile de asigurări existente.
Stabilirea asiguratorului este de asemenea foarte importantă.
O asigurare se cumpără pentru protecţia din punct de vedere financiar şi pentru asigurarea liniştii sufleteşti. Este foarte important să se aleagă o companie care este stabilă din punct de vedere financiar pentru a avea siguranţa că daunele vor fi plătite la timp atunci când este cazul.
Vorbind cu alţi clienţi ai aceleiaşi companii se poate afla dacă societatea respectivă este de încredere.
Se poate verifica dacă au existat eventuale plângeri la adresa respectivei companii la CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor).
Trebuie să se aibă în vedere şi că agentul sau compania de asigurare să poată fi uşor contactat în cazul în care asiguratul are întrebări referitoare la asigurări sau că se va rezolva cu promptitudine cazul despăgubirilor şi plata cu maximă operativitate.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească societatea de asigurări aleasă:
– să posede o larga retea teritoriala.
– să dispuna de un capital social adecvat claselor de asigurari practicate.
– să faca parte din organizatii de profil.
– să aiba contracte de reasigurare cat mai bune.
– să ofere informare scrisa usor de inteles.
– să fie specializata pe tipul de polita ales.
– textele conditiilor de asigurare sa fie clare si concise.
– să practice tarife avantajoase pentru clienti.
– limitele de despagubire sa fie cat mai mari.
– în caz de dauna, procedurile sa fie cat mai simple si mai operative.

Sfat
Dacă vrei să îţi asiguri locuinţa la o valoare mai mare decât cea stipulată de legea asigurării obligatorii, va trebui să închei şi o asigurare facultativă, pe lângă cea obligatorie.
Poliţele pentru asigurările obligatorii de locuinţe le vei putea încheia numai cu asiguratorii din cadrul Pool-ului de Asigurare Împotriva
Dezastrelor (PAID).
Elaborarea normelor şi reglementărilor în aplicarea legii asigurării obligatorii a locuinţelor revine Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Polita de asigurare poate fi de doua feluri: standard sau pentru toate riscurile.
Poliţa STANDARD poate acoperi urmatoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, izbirea/prăbuşirea unui aparat de zbor pilotat, a părtilor sale sau a încărcăturii acestuia.
Polita pentru TOATE RISCURILE – se asigură toate riscurile enumerate anterior, precum şi cutremure de pământ, inundaţii şi
aluviuni, fenomene atmosferice (furtuna, vijelie, uragan, tornadă, ploaie torenţială, grindină, greutatea stratului de zapădă sau de gheaţă, avalanşe), prabuşiri sau alunecări de teren produse din cauze naturale.
Pot fi asigurate construcţiile cu destinaţie de locuinţă (case de locuit sau apartamente în blocuri de locuinţe) şi anexele (garaje, magazii, imprejmuiri etc.) precum şi bunurile din locuintă (mobilier, electronice, elecrocasnice, aparatură etc).
Se mai pot asigura şi spargerile de locuintă, care au drept urmare nu numai furtul de obiecte, ci şi vandalizarea locuinţei, iar suplimentar, în baza unor clauze speciale, se mai poate asigura şi riscul de inundaţie, ca urmare a spargerii conductelor şi a refulării conductelor de canalizare.
Incheierea unui contract de asigurare oferă acoperire faţă de toate aceste riscuri, iar oferta din partea societăţilor de profil este foarte variată.
Este important de ştiut faptul că primele de asigurare plătite nu sunt deloc mari.

Ce perioadă acoperă asigurarea?
În general, asigurarea se poate încheia pe timp de un an. Exista situaţii în care unele societăţi de asigurare pot încheia, la cerearea asiguratului, şi poliţe pe perioade mai mari de un an. Suma asigurată, în cazul locuinţei propriu-zise, poate fi, la opţiunea asiguratului, valoarea reală a clădirii, respectiv valoarea de nou. În cazul bunurilor din locuinţe, suma asigurată va reprezenta valoarea reală (diferenţa dintre valoarea de înlocuire – de nou şi uzură).

Asigurare – operaţiunea prin care un asigurator constituie un fond de asigurare prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi îndemnizează pe cei care suferă un prejudiciu, din fondul alcătuit din primele încasate.

Asiguratul – este persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asiguratorul.

Asiguratorul – persoană juridică română sau străină (societatea) autorizată să exercite activităţi de asigurare, în condiţiile impuse de lege. Principala sa obligaţie este aceea de a-i despăgubi pe asiguraţi în cazul unui prejudiciu suferit, în limita fondului alcătuit din primele încasate sau alte venituri.

Catastrofă – eveniment tragic de mari proporţii survenit pe neaşteptate, care provoacă pagube majore într-o perioadă scurtă de timp cu urmări dezastruoase.
Accident – fenomen care survine independent de voinţa asiguratului, produs de cauze externe şi care determină producerea evenimentului asigurat.

Eveniment asigurat – fenomen care, din cauza efectelor sale, îl obligă pe asigurator să plătească asiguratului (sau beneficiarului asigurării) suma asigurată.

Beneficiar – persoana care va încasa suma asigurată în momentul producerii evenimentului asigurat.

Deţinătorul asigurarii – persoana care încheie contractul de asigurare şi se obligă să plătească primele de asigurare conform acestuia.

Prima de asigurare – suma care trebuie platită de către asigurat societaţii de asigurări; se poate plati integral şi anticipat sau eşalonat, în rate trimestriale sau semestriale.

CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Perioada de plata a primelor de asigurare Perioada de gratie – în general, 30 de zile de la data stabilită ca zi de plată a primei de asigurare, în care nu se aplică penalităţi.

Suma asigurata – suma menţionată în contractul de asigurare şi care va fi primită de beneficiar ca urmare a producerii fenomenului asigurat sau a expirarii duratei de valabilitate a poliţei.

Valoare de rascumparare – suma pe care compania de asigurări este obligată să o platească în cazul încetării contractului de asigurare, conform prevederilor contractuale ale acestuia.

Asigurare de raspundere civila – pentru cazul prejudiciilor produse de asigurat unor terţe persoane, ca urmare a unor evenimente produse la locuinţa asigurată şi pentru care asiguratul răspunde civil (de exemplu, îl inundăm pe vecinul de dedesubt).

Risc asigurat – evenimentul sau seria de evenimente care prin producere îl obligă pe asigurator să plătească asiguratului (sau celui care beneficiază de asigurare) o sumă care reprezintă despagubirea.

Prima de asigurare – reprezintă suma pe care asiguratul trebuie să o plătescă lunar/trimestrial/anual asiguratorului în vederea constituirii fondului de asigurare.

Foarte important!

Valoarea la care se asigură clădirea – stabilirea corectă a sumei asigurate este foarte importantă!
Clădirile se asigură fie la valoarea de nou, fie la valoarea de piaţă, fie la valoarea contabilă sau valoarea reală.

Înainte de a cumpăra o asigurare trebuie aflate preţurile de la diferite companii şi să se compare facilităţile oferite în raport cu preţul cerut.
Pentru a economisi timp este bine să se apeleze la un broker de asigurări deoarece el colaborând cu mai multe societăţi de asigurare
poate să vă ofere ofertele companiilor fără să mai bateţi drumurile la sediile fiecărei companii.

Valoarea de nou (preţul de înlocuire), reprezintă costul de reconstrucţie a unei clădiri sau construcţii noi, similare cu cea/cele asigurată/e, rezultat din devize, expertize, facturi, contracte sau alte documente de procurare a materialelor.
În cazul în care aceste devize şi expertize nu sunt disponibile, stabilirea valorii de nou se poate determina în baza unor tabele de evaluare, conform metodologiei asiguratorilor. Aceasta reprezintă valoarea reală.
Din costul de reconstrucţie al diferitelor tipuri de proprietăţi (case, apartamente), se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a bunurilor respective.

Valoarea reală nu trebuie să confundată cu valoarea de vânzare-cumpărare a clădirii.

Valoarea de piaţă, reprezintă preţul de pe piaţa locală, care se poate obţine de către proprietar pentru respectiva clădire, în urma unei tranzacţii imobiliare.

Valoarea contabilă se referă la asigurarea persoanelor juridice şi reprezintă valoarea rămasă în contabilitate a bunurilor respective, la data încheierii asigurării, după deducerea amortismentelor corespunzătoare.

Pentru evitarea situaţiilor de subasigurare sau de supraasigurare, stabilirea corectă a sumei asigurate este foarte importantă.

Supraasigurarea apare în cazul când suma asigurată este mai mare decât valoarea reală, iar în caz de daună calculul despăgubirii se face la valoarea reală.

Subasigurarea apare în cazul când suma asigurată este mai mică decât valoarea reală a imobilului, iar în caz de daună calculul
despăgubirii se face proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea reală.

Asiguratul nu poate să-şi acopere valoarea întregii daune.

La ora actuală este indicat ca asiguratorul să încheie poliţa la valoarea de piaţă a imobilului deoarece este cea mai aproape de realitate.

Valoarea de piaţă, reprezintă preţul de pe piaţa locală, care se poate obţine de către proprietar pentru respectiva clădire, în urma unei tranzacţii imobiliare.

Valoarea imobilelor fiind ridicată, sigur va acoperi 100% şi valoarea daunei

Sumele asigurate pot fi stabilite în lei sau valută.

Se pot plăti anticipat, integral sau eşalonat, iar pentru atenuarea fenomenului inflaţionist, la cererea asiguratului, sumele asigurate se pot ajusta periodic, lunar sau trimestrial după caz, în funcţie de rata inflaţiei de la sfârşitul perioadei stabilite pentru ajustare.

Dacă există dubii asupra sumei asigurate se recomandă consultarea unui evaluator.

ASIGURAREA LOCUINŢEI NU E DOAR UN LUX!

Cuvinte cheie: , , ,