Marcajul de conformitate reprezintă certificarea faptului că produsul este conform cu toate normele prevăzute de marcajul aplicat. Există câteva tipuri de marcaje de conformitate pe care le putem întâlni pe produse.
Un asemenea marcaj nu poate fi aplicat decât după verificarea, de către fabricant, a unei serii de parametri referitori la siguranţa, calitatea, impactul unui produs sau serviciu asupra mediului înconjurător etc.
Respectarea sau nerespectarea acestor parametri este determinată prin supunerea produsului la o examinare a cărei derulare este strict reglementată.
Marcajele de conformitate permit o evaluare şi, dacă este necesar, o ameliorare a securităţii şi a calităţii produsului sau a serviciului. Aceste marcaje pot, într-adevăr, să stabilească norme mai stricte decât legislaţia.
Cu toate acestea, prezenţa unui marcaj de conformitate pe un produs nu înseamnă că trebuie să fii mai puţin vigilent şi că nu trebuie să iei toate precauţiile necesare. Într-adevăr, marcajul nu reprezintă decât o prezumţie de conformitate, din două motive:
•    Respectarea normelor este stabilită de producător, controalele având loc la întâmplare şi după fabricarea produsului.
•    Testarea se realizează pe un eşantion şi nu pe fiecare produs în parte, şi în plus, este posibil ca normele stabilite să nu fie suficiente pentru a acoperi toate aspectele de securitate.

Ce este marcajul CE?
Este marcajul “conform cu normele CE” (Comunităţii Europene) care certifică faptul că un produs este conform cu normele stabilite de Uniunea Europeană, comune tuturor Statelor Membre.
Aceste norme garantează siguranţa produselor de pe piaţa Europeană. Cu toate acestea, dacă un Stat Membru constată că un produs prezintă un anumit pericol (prin intermediul sistemului său naţional de supraveghere a pieţei), poate să-l interzică chiar dacă produsul poartă acest marcaj. Astfel de măsuri sunt supuse controlului la nivel european.

Acest marcaj trebuie să apară pe toate jucăriile şi produsele electrocasnice aflate pe piaţa Uniunii Europene sau pe ambalajele acestora. Absenţa sau abuzul de marcajul CE sunt sancţionabile.
Obligativitatea aplicării marcajului CE conferă acestor două categorii de produse o garanţie specifică în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa.

 

Dolceta.ro

By o9admin