A A
RSS


Protectia-Consumatorilor.ro- o9atitudine! Informeaza-te despre factura energiei termice!

Tue, Oct 18, 2011

Comunicate

     In principal, consumatorul trebuie să ştie că, în contractul încheiat cu furnizorii de energie termică există, de obicei, un capitol dedicat aspectelor legate de facturare şi de modalităţile de plată disponibile.
     Factura conţine următoarele elemente:
•    datele de identificare a furnizorului de energie termică;
•    nr facturii, data emiterii, scadenţa;
•    date de identificare a abonatului(asociaţie de proprietari, persoană fizică);
•    determinarea cantitativă a serviciilor;
•    tarifele practicate şi temeiul legal de stabilire a preţului;
•    suma totală de plată;
•    numărul de persoane în cazul asociaţiilor de proprietari;
•    cadrul de determinare a majorărilor de întârziere;
•    aspecte legate de cesionarea creanţelor.
      Pentru energia termică tariful se calculează pe Gigacalorie (Gcal).
      În ceea ce priveşte modalităţile de plată, diversitatea acestora diferă de la un furnizor la altul.În general, ele pot fi identificate prin consultarea informaţiilor prezente pe siturile furnizorilor. În general, cele mai utilizate modalităţi de plată sunt:
•    plata în numerar la casieriile furnizorului;
•    plata prin virament;
•    plata prin card bancar.
      Uneori, pe parcursul derulării contractului pot să apară anumite situaţii în care consumatorul să nu poată achita la timp factura de energie termică datorită unor dificultăţi financiare. În asemenea situaţii vă sugerăm să contactaţi cât mai rapid serviciul de relaţii cu clienţii al furnizorului cu care aveţi încheiat contractul de furnizare unde veţi explica problema cu care vă confruntaţi . Unii furnizori va oferă şi posibilitatea de a-i contacta online.
      În general, aspectele legate de probleme în efectuarea plăţilor sunt incluse în contractul de furnizare la capitolul „Răspunderea contractuală”. Potrivit legii, termenul de plată al facturii este prevăzut dupa cum urmează: “Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.
      Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.“
     Foloseşte aceste informaţii pentru a confrunta situaţiile care pot aparea pe perioada furnizării energiei termice! Fii un consumator informat si afla totul despre serviciile de care beneficiezi!

Sursa: Dolceta