Potrivit site-ului Comisiei Europene în fiecare an, mii de tineri se pregătesc să meargă la studii sau să urmeze un stagiu în altă ţară din UE, datorită programelor europene Erasmus şi Leonardo da Vinci.
Erasmus şi Leonardo da Vinci sunt două dintre iniţiativele majore ale programului pentru educaţie şi formare de-a lungul vieţii, lansat de Comisia Europeană.


     Cel mai popular program în rândul studenţilor este, cu siguranţă, programul Erasmus
De la lansarea sa în 1987, acest program a permis unui număr de peste 2,5 milioane de europeni să studieze sau să urmeze un stagiu într-o altă ţară, pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni. În anul academic 2009-2010, programul a înregistrat un nou record, cu 213 000 de participanţi.
      Pentru studenţii Erasmus, participarea la acest program înseamnă mai mult decât un simplu sejur de studii. Este o experienţă care le-a permis să dobândească o veritabilă conştiinţă europeană, să-şi amelioreze cunoştinţele lingvistice, să-şi dezvolte capacitatea de adaptare şi o sensibilitate interculturală care reprezintă un atu pe piaţa muncii.
     La program participă 4 000 de universităţi din 33 de ţări europene. Studenţii nu plătesc taxe de înscriere în instituţia care îi găzduieşte şi primesc, în medie, o bursă de 254 de euro pe lună. La întoarcere, li se recunosc, integral, cursurile urmate în străinătate.
     Erasmus vă oferă şi posibilitatea de a efectua un stagiu într-o întreprindere din străinătate. În 2009, dintre cei 213 000 de participanţi la program, 35 500 au optat pentru această variantă. De asemenea, s-au realizat 38 000 de schimburi la nivelul cadrelor didactice şi al personalului universităţilor. În plus, începând din 2004, 23 000 de studenţi provenind din alte ţări ale lumii au putut studia în Europa, datorită programului Erasmus Mundus.


       Formarea profesională este pusă în prim plan de programul Leonardo da Vinci
Programul Leonardo da Vinci li se adresează persoanelor care doresc să urmeze cursuri de formare profesională în străinătate: stagiari, ucenici, absolvenţi, formatori, cadre didactice. În 15 ani de existenţă, programul a acordat 710 000 de burse.
         Participanţii – indiferent că sunt cercetători, ingineri, asistenţi sociali, mecanici sau brutari – au putut merge într-o altă ţară europeană pentru a-şi aprofunda cunoştinţele şi pentru a face schimb de experienţă.
Programul le-a dat tuturor posibilitatea de a dobândi competenţele profesionale şi personale care îi fac mai competitivi pe piaţa muncii. În anul 2010, 92 000 de persoane au acceptat această provocare.
 

By o9admin