Prin activitatea industrială din epoca modernă, foarte multe substanţe potenţial nocive au fost eliberate în natură, datorită ignoranţei, accidentelor şi a lipsei de responsabilitate.

Dioxinele (Tetra-clor-dibenzo-para-dioxina) – TCDD
Dioxinele iau naştere în cadrul unor reacţii ce au loc în cadrul arderii substanţelor organice, împreună cu substanţe ce conţin clor.
TCDD se numără printre cei mai potenţi toxici dintre toate substanţele cunoscute. Acesta se leagă strâns (ireversibil) de particulele din sol, de aceea este total contraindicată arderea produselor din plastic în natură. Efectele secundare ca urmare a expunerii la TCDD au constat în leziuni hepatice, atrofia suprarenalelor, cloracnee şi anormalităţi ale rinichilor. Pe bază expunerii accidentale a oamenilor la TCDD, s-a stabilit că aceştia prezintă o sensibilitate moderată faţă de efectul toxic al acestui compus, cazurile evoluând de obicei fără mortalitate. Au fost identificate la om efecte toxice: cloracnee, oboseală, tulburări ale sistemului nervos periferic şi toxicitate hepatică. Cele mai multe publicaţii insistă asupra efectului neurologic.

Difenilii policloruraţi (PCB)
Deşi producerea lor a fost oprită în 1977, mai multe miliarde de kg au fost produse până atunci şi deoarece sunt foarte persistente, sunt încă prezente în mediul înconjurător. Efectele secundare ale PCB-urilor asupra sănătăţii omului sunt asemănătoare cu cele ale TCDD (cloracnee), dar au fost manifestate şi pigmentarea părului şi a unghiilor, edeme, slăbiciune, vomă, diaree, pierderi în greutate, chiar şi cancer.
Niveluri crescute de PCB au fost detectate în ţesuturile peştilor din marile lacuri (SUA). Concluziile unor studii asupra efectelor determinate de PCB – uri la anumite categorii profesionale (electricieni ale căror echipamente erau contaminate cu PCB) au determinat în sânge niveluri crescute ale acestor substanţe. Totuşi, la aceştia nu s-a evidenţiat vreun efect toxic (nici cloracnee). Cu toate că PCB – urile sunt persistente în mediu, nu există certitudinea  că nivelurile remanente ar reprezenta un pericol serios pentru sănătatea umană.

Acest articol a fost extras din cartea Probleme de nocivitate în alimentele uzuale, autori: Prof. Dr. A. V. Ciurea, Ing. Filip Vladimir Edu, Ed. Galaxia Gutenberg, 2011.

By o9admin