A A
RSS


Participare Comisia de dialog social de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale

Thu, Nov 29, 2012

Comunicate

Astazi, 29 octombrie  2012, reprezentantii A.N.P.C.P.P.S. Romania au participat la sedinta Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale.

In cadrul acestei sedintei s-au dezbatut urmatoarele proiecte de acte normative initiate şi avizate in luna noiembrie 2012:

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor.

Prezentat de Agenţia Naţională Fitosanitară

Raportor Elena LEAOTĂ – director

2. Proiect privind Legea pajiştilor permanente.

Prezentat de Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii

Raportor Dumitru GEORGESCU – consilier

3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor.

Prezentat de Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii

Raportor Maria TOMA  – director

4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate.

Prezentat de Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii

Raportor Maria TOMA  – director

5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

Prezentat de Direcţia Generală Politici Agricole şi Strategii

Raportor Dana REBEGA – consilier afaceri europene, Cristina FABIAN – consilier superior

6. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

 

Prezentat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Raportor Melinda KEREKEŞ – director general adjunct, Stela TĂNASE – director

7. Proiect de Lege privind solicitarea, constituirea şi administrarea garanţiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum şi pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative.

Prezentat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Raportor Magdalena LAZĂR – consilier superior

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons este membra in cadrul Comisiei de dialog social, incepand cu anul 2012.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.