A A
RSS


Obtinerea asistentei pentru consumatorii cu nevoi speciale in cazul transportului aerian

Fri, Nov 15, 2013

Comunicate

o9atitudine-Protectia-Consumatorilor-_Protectia-ConsumatoruluiÎn cazul transportului aerian de persoane trebuie acordată o mare atenţie drepturilor persoanelor cu nevoi speciale, în special ale persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

În ţările Uniunii Europene baza legislativă pentru această problemă este oferită de REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului. În România, prin hotărârea de Guvern nr. 787/2007 se desemnează Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ca organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 27 iulie 2006, cu excepţia prevederilor articolului 8, unde se desemnează Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism responsabil cu supravegherea. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap este responsabilă pentru informarea persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă asupra drepturilor pe care le au potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006.

În spiritul regulamentului, „persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficienţe intelectuale sau cu orice altă cauză de handicap sau vârstă şi a cărei situaţie necesită atenţia cuvenită şi adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesităţile particulare ale acesteia.

Transportatorul aerian, agentul acestuia sau operatorul de turism nu refuză pe motivul handicapului sau al mobilităţii reduse:

a) să accepte o rezervare pentru un zbor care pleacă de la sau soseşte la un aeroport pentru care se aplică regulamentul;

b) să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă la un astfel de aeroport cucondiţia ca persoana respectivă să deţină un bilet valid şi o rezervare. Fiecare persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă căreia i-a fost refuzată îmbarcarea pe motivul handicapului sau al mobilităţii reduse şi fiecare persoană care însoţeşte respectiva persoană are dreptul la restituire sau re-rutare.

Transportatorul aerian sau agentul acestuia pun la dispoziţia publicului, în formate accesibile şi cel puţin în aceleași limbi în care sunt formulate informaţiile puse la dispoziţia celorlalţi pasageri, normele de siguranţă pe care le aplică în cazul transportului persoanelor cu handicap sau al persoanelor cu mobilitate redusă, precum şi toate restricţiile privind transportul acestora sau al echipamentului de mobilitate, rezultate din dimensiunile aeronavei.

Sursa: www.consumerclassroom.eu

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.