A A
RSS


Instalarea retelei in spatiile din blocurile de locuinte

Mon, Apr 14, 2014

Comunicate

Pentru ca un furnizor de servicii de servicii de comunicaţii electronice (internet, telefonie, CATV) să poată instala o reţea în spaţiile din blocurile de locuinţe aflate în proprietate comună, este necesar ca acesta să fie autorizat la ANCOM pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi, totodată, să obţină acordul asociaţiei de proprietari/locatari. Acest acord poate conţine şi clauze referitoare la suportarea cheltuielilor legate de instalarea şi operarea reţelei, precum şi la condiţiile în care se poate realiza accesul reprezentanţilor furnizorului pe proprietatea comună a membrilor asociaţiei.

Ce puteţi face dacă…

  • vreţi să aflaţi dacă furnizorul din imobilul Dvs. este autorizat?

Verificaţi Registrul furnizorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice de pe pagina noastră de internet.

  • un furnizor autorizat instalează o reţea de comunicaţii electronice în imobilul Dvs. fără acordul asociaţiei de proprietari/locatari?

Asociaţia se poate adresa pentru rezolvarea diferendelor legate de încălcarea dreptului de proprietate instanţei competente (Parchetul de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripţie este situat imobilul).

  • furnizorul a amplasat în imobilul Dvs. echipamente care afectează construcţia şi nu respectă normele de securitate?

În această situaţie vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii sau primăriei localităţii în care se găseşte imobilul.

Sursa: www.ancom.ro