A A
RSS


Informatii utile – asigurari RCA

Wed, Oct 30, 2013

Comunicate

o9atitudine-Protectia-Consumatorilor-Protectia-ConsumatoruluiCe este asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

De ce este obligatorie?

Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligația de a încheia asigurarea RCA și de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu polița de asigurare.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.

În acest fel, asigurarea RCA este atât în interesul terțului păgubit, cât și în interesul celui care a produs paguba.Trebuie remarcat faptul că s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sumă considerabilă, sumă care i-ar afecta resursele financiare de care dispune sau chiar le-ar depăși. Având în vedere acest aspect, cel care circulă fără a avea o asigurare de răspundere civilă auto valabilă își asumă un risc enorm.

Încheierea asigurării

Puteți încheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societățile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului – pe o perioadă de 6 sau 12 luni în funcție de opțiunea dvs. – vi se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.

Începând cu 1 ianuarie 2010, polițele de asigurare RCA sunt emise în sistem electronic.

Vigneta RCA

Vignetele valabile începând din 2011 sunt nu doar înseriate, ci și numerotate pentru a se asigura un plus de siguranță în ceea ce privește veridicitatea poliței de asigurare RCA cumpărate.

Asigurați-vă că, odată cu polița, v-a fost înmânată și vigneta RCA. Verificați ca vigneta să fie înseriată și numerotată, iar numărul de pe aceasta să fie menționat și pe polița de asigurare (poliță care este înseriată şi are, de asemenea, un număr).

CSA subliniază faptul că asigurătorii care au fost autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA îşi asumă răspunderea pentru toate poliţele RCA, cât şi pentru toate vignetele eliberate, şi pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea  poliţelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.

Unde este valabilă asigurarea RCA

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă cel puţin pe:

  • teritoriul României;
  • teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;
  • teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.

Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă. 

Despăgubiri acordate în temeiul asigurării RCA

În conformitate cu legislația în viigoare, asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • pagube materiale;
  • pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, dar și excluderile sunt descrise în normele în vigoare privind această asigurare.

Limite de despăgubire

Despăgubirile plătite de o societate de asigurare, în baza asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depăși valoarea prejudiciilor cauzate și nici limitele de răspundere la care s-a angajat asigurătorul.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire prevăzute de normele în vigoare privind asigurarea RCA emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Sursa : www.csa-isc.ro

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.Romania – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.