InfoCons va informeaza: Curtea de Justitie a Uniunii Europene precizeaza intinderea protecției consumatorilor acordata in cadrul contractelor de credit

Directiva privind contractele de credit pentru consumatori prevede că, în domeniile pe care le armonizează, statele membre nu pot menține sau introduce în legislația lor națională dispoziții diferite față de cele stabilite de directivă. Directiva nu se aplică insa contractelor de credit existente la data intrării în vigoare a măsurilor naționale de punere în aplicare.

În România, Directiva a fost transpusă în dreptul intern printr-o ordonanță care a intrat în vigoare la 22 iunie 2010. Aceasta prevede printre altele că pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensație în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalități, precum și un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Prin hotararea pronuntata, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, in principal, ca:

  1. statele membre pot extinde prevederile Directivei 2008/48/CE si pentru contractele garantate cu un bun imobil;
  2. prevederile actului national de transpunere pot fi aplicate contractelor de credit ipotecar aflate in derulare;
  3. statele membre pot limita numarul comisioanelor percepute de creditori;
  4. orice consumator se poate adresa direct autoritatii de protectie a consumatorilor, fara a avea obligatia de a recurge, in prealabil la procedurile de solutionare extrajudiciara prevazute de legislatia nationala

 

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania -A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.