A A
RSS


InfoCons: Transporturi: Republica Moldova pe calea integrării treptate în piața comună a serviciilor aeriene din Europa

Wed, Jun 27, 2012

Comunicate

Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat, în cadrul Consiliului de cooperare UE – Moldova, un acord globalîn domeniul serviciilor aeriene, prin care Moldova va deveni un partener deplin al UE în sectorul aviației integrându-setreptat în piața comună europeană.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și responsabil cu mobilitatea și transporturile, a declarat:„Acordulîncheiat astăzi este foarte important pentru consolidarea în continuare a relațiilor economice, comerciale și turistice, la nivel general, dintre Republica Moldova și UE.El va deschide și va integra piețele fiecăreia dintre părți, va întăricooperarea și va oferi noi oportunități consumatorilor și companiilor aeriene.”

Republica Moldova și UE vor crea un „spațiu aerian comun” bazat pe reguli comune în domenii importante, precumsiguranța și securitatea aviației.Republica Moldova își va alinia legislația la standardele europene și va implementa, deasemenea, normele UE în domeniul aviației care privesc protecția mediului înconjurător, protecția consumatorilor,managementul traficului aerian, reglementarea economică, concurența și aspectele sociale.

Transportul aerian este cel mai important mod de transport între Republica Moldova și majoritatea statelor membre aleUE, acesta cunoscând o creștere constantă în ultimii ani.Se preconizează că acordul va oferi mai multe posibilități decălătorie, mai multe legături directe și beneficii economice pentru ambele părți.

Ca urmare, toate companiile aeriene din UE vor putea opera zboruri directe către Republica Moldova de oriunde dinUE, fiind valabilă și reciproca pentru transportatorii moldoveni.Acordul va elimina toate restricțiile în ceea ce priveșteprețurile și numărul de zboruri săptămânale dintre Republica Moldova și UE.

În prezent, există legături directe între Republica Moldova și 11 state membre ale UE (Austria, Franța, Germania,Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia, România, Spania și Regatul Unit).

Context

Acordul va fi un pas înainte în crearea unui spațiu aerian comun extins între UE și țările sale învecinate.Astfel de acorduri globale în domeniul transportului aerian cu țările învecinate au mai fost încheiate cu țările din Balcanii de Vest, cu Maroc, Georgia și Iordania. Recent, au fost finalizate negocierile în acest sens cu Israel și există negocieri în curs de desfășurare cu Ucraina, Liban și Tunisia.

Etapele următoare

În iunie 2011, Comisia Europeană a primit un mandat de negociere a unui acord privind „spațiul aerian comun” cuRepublica Moldova.Acordul a fost parafat în octombrie 2011, după două runde de negocieri.Moldova și UniuneaEuropeană au convenit asupra aplicării temporare a acordului de la data semnării sale.Pentru a putea intra în vigoare,acordul trebuie ratificat.

Informații suplimentare:

Mai multe informații despre relațiile internaționale ale UE în domeniul aviației pot fi găsite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/international_aviation_en.htm

 

Persoane de contact:

Helen Kearns(+32 2 298 76 38)

Dale Kidd(+32 2 295 74 61)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 26 iunie 2012