A A
RSS


InfoCons: Sistemul de notificare a bolilor animalelor (Adns)

Wed, Jul 11, 2012

Comunicate

Sistemul de notificare a Bolilor animalelor (ADNS), este o aplicatie, un sistem de notificare, care are ca scop principal inregistrarea si documentarea unor importante boli infectioase la animale.

Este in principal un instrument de gestionare a informatiilor detaliate despre focarele de boli animale, in tarile care sunt conectate la aceasta aplicatie. Acest lucru permite accesul imediat la informatii privind focarele de boli contagioase la animale si asigura ca comertul cu animale vii si produse de origine animala nu sunt afectate.

ADNS este un sistem nu are legatura directa cu siguranta produselor alimentare si nu are nici un impact asupra sanatatii publice.

Obiectivul operational al sistemului este acela de a asigura schimbul rapid de informatii intre autoritatile nationale competente, responsabile pentru sanatatea animala si Comisie privind focarele de boli contagioase.

Sistemul permite coordonarea si monitorizarea focarelor de boli contagioase la animale si permite statelor membre si serviciilor Comisiei sa ia masuri imediate pentru a preveni raspandirea bolilor in cauza.

Temeiul juridic il constituie Directiva 82/894/CEE a Consiliului (modificata prin Decizia 2008/650/EC a Comisiei). Prezenta directiva face obligatoriu pentru statele membre notificarea aparitiei focarelor primare si secundare ale bolilor infectioase la animale, cum ar fi febra aftoasa, pesta porcina clasica, boala de Newcastle, etc. In aceeasi directiva se stabilesc normele cu privire la procedurile de notificare, in special informatiile care urmeaza sa fie trimise si limitele de timp pentru notificare.

Decizia Comisiei 2005/176/CE (de abrogare a Deciziei 2000/807/CE) stabileste forma codificata si codurile de notificare a acestor boli contagioase la animale. Lista tarilor prevazute de prezenta decizie include statele membre si Andorra, Insulele Feroe, Norvegia si Elvetia.

Statele membre si alte tari conectate l aaplicatie sunt responsabile pentru furnizarea informatiilor necesare catre ADNS.

Exista doua tipuri de focare:

Focar primar: un focar al unei boli contagioase care nu este legat din punct de vedere  epizootiologic de un focar anterior dintr-o regiune sau este primul focar intr-o regiune anterior neafectata a unui stat membru. Pentru acest tip de focar toti membri trebuie sa fie informati imediat. Directiva 82/894/CEE a Consiliului prevede ca notificarile trebuie sa fie trimise in termen de 24 de ore de la confirmarea focarului. Notificarea poate fi introdusa direct in sistemul ADNS prin internet sau trimise printr-un e-mail Comisiei iar informatiile sunt introduse automat in sistemul ADNS. Odata ce un focar primar este introdus in sistem, un e-mail este trimis in toate tarile conectate la aplicatie.

Focar secundar: este un focar care urmeaza unui focar primar intr-o regiune deja infectata. Pentru focarul secundar, notificarea trebuie sa fie trimisa, cel putin in prima zi lucratoare a fiecarei saptamani.

Un e-mail saptamanal (in fiecare vineri de la 03:30 p.m) este trimis tuturor membrilor ADNS rezumand toate focarele primare si secundare care au fost introduse in sistem.

Autoritatile competente dintr-un stat membru introduc informatii privind focarele in ADNS iar informatiile privind focarele primare sunt trimise automat la toate statele membre si Comisiei.

Comisia coreleaza datele si transmite informatii privind focarele primare si secundare la sediul autoritatilor sanitar-veterinare a statelor membre in fiecare saptamana.

Autoritatile sanitar-veterinare din statele membre evalueaza riscul. Gestionarea riscurilor este impartit intre statele membre si serviciile Comisiei. Actiunea Comisiei consta in adoptarea de decizii in cele din urma, prin procedura Comitetului permanent pentru lantul alimentar si sanatatea animala.

Cu toate acestea, atunci cand primul focar al unei boli contagioase apare (de exemplu, pesta porcina clasica sau de febra aftoasa), situatia trebuie sa fie considerata ca fiind extrem de urgenta.

In unele cazuri, in special din cauza mare vitezei mari de raspandire a unor boli, reactia trebuie sa fie imediata.

Din acest motiv, controlul acestor notificari este necesar 24 de ore (non-stop). Avand in vedere acest lucru, seful departamentului DG SANCO poate fi contactat prin telefon (mobil) si, in cazul aparitiei unor focare de boli, seful departamentului si / sau alti colegi pot veni apoi la birou pentru a acoperi epidemia. Prezenta personalului de specialitate cu cunostinte de legislatie sanitar-veterinara privind sanatatea animalelor, bolile contagioase la animale si epidemiologie, de asemenea, este necesara pentru a gestiona acest tip de situatie de urgenta.

 

 

Sursa: DG SANCO